Dashboards

SAP Cloud ERP komt met Built-In Dashboards en KPI’s

De kracht van SAP Cloud ERP begint feitelijk al wanneer de applicatie wordt gestart en het dashboard van de user verschijnt. De user krijgt direct toegang tot de informatie die context gerelateerd wordt aangeboden.

insights

Het dashboard geeft direct aan hoe de business ervoor staat en welke relevante zaken aandacht vragen. Een dergelijk dashboard kan specifiek per rol/functie/gebruiker worden ingericht en verder door de gebruiker naar eigen inzicht worden aangepast.

dashboard

De voorbeelden die binnen dit artikel zijn getoond, komen van SAP Business ByDesign, maar de mogelijkheden binnen SAP S/4HANA zijn identiek.

De Built-in Dashboard, Analytics en Rapportage mogelijkheden kennen binnen SAP Cloud de volgende 3 eigenschappen: 

aspects

 1. Insight to Action wordt ondersteund door de in-Memory database functionaliteit, waardoor continue inzicht is alle benodigde data voor het monitoren, analyseren of voorspellen van zaken. Informatie is altijd gerelateerd aan het business proces en wordt in die hoedanigheid getoond of onderdeel van de analyses.
 2. Application Content – Out-of-the-box zorgt voor een integrale benadering van de onderliggende processen. SAP Cloud ERP zorgt standaard voor de mogelijkheid om altijd inzicht te hebben in zowel de workflow als document flow.
 3. Configure, Extend and Adapt geeft de mogelijkheid om zowel het dashboard, de KPI’s en de rapportage aan te passen naar eigen inzicht. Hierbij kunnen eigen data-sources worden aangemaakt, bestaande data-sources worden uitgebreid of worden samengevoegd. Altijd op een zodanige wijze dat de standaard niet wordt beïnvloed. 

In dit artikel wordt verder ingegaan op de Built-in Analytics en Reporting faciliteiten binnen SAP S/4HANA Cloud en SAP Business ByDesign. Hierbij gaat over de wijze van het verkrijgen van inzicht in de business om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn Reporting, Analyse mogelijkheden, Launchpad en het definiëren en inzetten van Key Performance Indicators.

Hoe zijn de analyse en rapportage functies opgezet binnen SAP Cloud ERP?

Zowel SAP S/4HANA Cloud als SAP Business ByDesign maken gebruik van de onderliggende SAP HANA database. Het belangrijkste kenmerk van deze database is dat alle data van de verschillende modules (sales, HR, productie, financiën, etc.) geïntegreerd beschikbaar is en altijd real-time benaderbaar door het in-memory systeem. Er is dus geen Datawarehouse dat gerepliceerd dient te worden om analyses en rapportages te kunnen maken. 
Voor iedere medewerker of manager is er een 360° inzicht op basis van zijn rol en zijn toegangsrechten en dit inzicht is altijd gebaseerd op 1 versie van de waarheid – single source of truth.

KPI’s zorgen voor eenheid en consistentie in beslissingen

Het grootste probleem met de hedendaagse ERP-systemen is dat KPI’s worden gevoed vanuit verschillende bronnen en hierdoor komen de KPI’s ook op verschillende wijze tot stand. Er is vaak een verschil in tijd – dat tot andere getallen kan leiden – en zijn gemakkelijk verschillende definities te maken. Denk bijvoorbeeld aan complexe marge berekeningen, met of zonder BTW, in- of verkoopprijs of tot of tot en met een bepaalde dag.

De geïntegreerde werking binnen SAP ERP Cloud van de in-Memory SAP HANA database, gaat ervoor zorgen dat KPI’s eenduidig zijn en dat bij analyse of detailoverzichten altijd dezelfde details beschikbaar zijn.

Dashboard, KPI’s en analyse mogelijkheden zorgen voor betere productiviteit

Inzet van Dashboards met KPI’s zorgen voor de juiste focus van iedere werknemer.  Niet laten zien wat er is, maar alleen dat wat aandacht nodig heeft.

stappen

Dashboards – zogenaamde startschermen – worden volledig context gerelateerd opgebouwd voor een specifieke medewerker of een specifieke rol. Via dit dashboard worden via de KPI’s de huidige toestand eenvoudig gedeeld. 

Het is belang om de activiteiten van de organisatie te vertalen naar KPI’s die gelden op verschillende niveaus. Voor medewerkers is het van belang om KPI’s te krijgen die zij kunnen invloeden. Hierdoor gaan de KPI’s een sturende werking geven in de dagelijkse activiteiten.

Voorbeeld hoe KPI’s van organisatie naar afdelingen en medewerkers kunnen worden vertaald:

Organisatie Algemeen Afdeling Verkoop Afdeling Administratie
 • Omzet
 • Omzet nieuwe klanten
 • Omzet bestaande klanten
 • Klanten zonder omzet
 • Dagen opstaande facturen
 • Krediet posities klanten

KPI
KPI’s kunnen een doel (1), referentiewaarde (2) en een actuele waarde bevatten. Hierdoor is er direct een eenduidige definitie van KPI’s mogelijk voor de betrokken medewerkers.

Simpel

Gebruikers kunnen eenvoudig met deze intuïtieve tools omgaan, additionele berekeningen toevoegen om zo overal en altijd tot actie over te gaan. De plannen kunnen zowel met Finance en de Business worden afgestemd.

Gebruikersgemak

Binnen dezelfde applicatie kunnen zowel de KPI’s worden bekeken, als taken en transacties worden uitgevoerd. KPI’s kunnen worden gepersonaliseerd qua context en weergave, zodat deze KPI’s perfect doen wat de gebruiker uiteindelijk wil.

Vertrouwen

Door de analyse, planning en simulatie functies krijgen medewerkers meer vertrouwen in het systeem en zullen beslissingen niet alleen sneller maar ook beter worden uitgevoerd.

Inrichten van de Dasboards en KPI’s

Binnen SAP ERP Cloud kunnen Dasboards en KPI’s op verschillende niveaus worden opgebouwd om ervoor te zorgen dat iedere medewerker afhankelijk van zijn rol en verantwoordelijkheid beschikt over de juiste middelen.

Super Users en Key-Users(admins) kunnen KPI’s definiëren die voor specifieke rollen ingezet kunnen worden.  End-users kunnen aanvullend hun eigen KPI’s maken. Dit geldt ook voor onderliggende rapporten. KPI’s kunnen afhankelijk van hun doel op verschillende wijze worden gedefinieerd (Bar, Pie, Bubble charts). Daarnaast kunnen semantische eigenschappen worden toegekend, zodat de interpretatie eenduidig is. Denk hierbij aan de inzet van kleuren en patronen voor de weergave van het doel, actuele waarden en verschillen.

users

SAP Analytics Cloud voor brede inzetbaarheid van analyse en rapportages

Naast de built-in mogelijkheden binnen SAP S/4HANA Cloud en SAP Business ByDesign bestaat ook de mogelijkheid om via SAP Analytics Cloud een additionele Cloud omgeving te realiseren waarbij naast de Cloud ERP-data, data van andere (Third-Party) applicaties kan worden meegenomen.

SAP Analytics Cloud

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

 • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
 • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
 • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
 • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder