Dashboards

SAP Cloud ERP komt met Built-In Dashboards en KPI’s

De kracht van SAP Cloud ERP begint feitelijk al wanneer de applicatie wordt gestart en het dashboard van de user verschijnt. De user krijgt direct toegang tot de informatie die context gerelateerd wordt aangeboden.

insights

Het dashboard geeft direct aan hoe de business ervoor staat en welke relevante zaken aandacht vragen. Een dergelijk dashboard kan specifiek per rol/functie/gebruiker worden ingericht en verder door de gebruiker naar eigen inzicht worden aangepast.

dashboard

De voorbeelden die binnen dit artikel zijn getoond, komen van SAP Business ByDesign, maar de mogelijkheden binnen SAP S/4HANA zijn identiek.

De Built-in Dashboard, Analytics en Rapportage mogelijkheden kennen binnen SAP Cloud de volgende 3 eigenschappen: 

aspects

  1. Insight to Action wordt ondersteund door de in-Memory database functionaliteit, waardoor continue inzicht is alle benodigde data voor het monitoren, analyseren of voorspellen van zaken. Informatie is altijd gerelateerd aan het business proces en wordt in die hoedanigheid getoond of onderdeel van de analyses.
  2. Application Content – Out-of-the-box zorgt voor een integrale benadering van de onderliggende processen. SAP Cloud ERP zorgt standaard voor de mogelijkheid om altijd inzicht te hebben in zowel de workflow als document flow.
  3. Configure, Extend and Adapt geeft de mogelijkheid om zowel het dashboard, de KPI’s en de rapportage aan te passen naar eigen inzicht. Hierbij kunnen eigen data-sources worden aangemaakt, bestaande data-sources worden uitgebreid of worden samengevoegd. Altijd op een zodanige wijze dat de standaard niet wordt beïnvloed. 

In dit artikel wordt verder ingegaan op de Built-in Analytics en Reporting faciliteiten binnen SAP S/4HANA Cloud en SAP Business ByDesign. Hierbij gaat over de wijze van het verkrijgen van inzicht in de business om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn Reporting, Analyse mogelijkheden, Launchpad en het definiëren en inzetten van Key Performance Indicators.

Hoe zijn de analyse en rapportage functies opgezet binnen SAP Cloud ERP?

Zowel SAP S/4HANA Cloud als SAP Business ByDesign maken gebruik van de onderliggende SAP HANA database. Het belangrijkste kenmerk van deze database is dat alle data van de verschillende modules (sales, HR, productie, financiën, etc.) geïntegreerd beschikbaar is en altijd real-time benaderbaar door het in-memory systeem. Er is dus geen Datawarehouse dat gerepliceerd dient te worden om analyses en rapportages te kunnen maken. 
Voor iedere medewerker of manager is er een 360° inzicht op basis van zijn rol en zijn toegangsrechten en dit inzicht is altijd gebaseerd op 1 versie van de waarheid – single source of truth.

KPI’s zorgen voor eenheid en consistentie in beslissingen

Het grootste probleem met de hedendaagse ERP-systemen is dat KPI’s worden gevoed vanuit verschillende bronnen en hierdoor komen de KPI’s ook op verschillende wijze tot stand. Er is vaak een verschil in tijd – dat tot andere getallen kan leiden – en zijn gemakkelijk verschillende definities te maken. Denk bijvoorbeeld aan complexe marge berekeningen, met of zonder BTW, in- of verkoopprijs of tot of tot en met een bepaalde dag.

De geïntegreerde werking binnen SAP ERP Cloud van de in-Memory SAP HANA database, gaat ervoor zorgen dat KPI’s eenduidig zijn en dat bij analyse of detailoverzichten altijd dezelfde details beschikbaar zijn.

Dashboard, KPI’s en analyse mogelijkheden zorgen voor betere productiviteit

Inzet van Dashboards met KPI’s zorgen voor de juiste focus van iedere werknemer.  Niet laten zien wat er is, maar alleen dat wat aandacht nodig heeft.

stappen

Dashboards – zogenaamde startschermen – worden volledig context gerelateerd opgebouwd voor een specifieke medewerker of een specifieke rol. Via dit dashboard worden via de KPI’s de huidige toestand eenvoudig gedeeld. 

Het is belang om de activiteiten van de organisatie te vertalen naar KPI’s die gelden op verschillende niveaus. Voor medewerkers is het van belang om KPI’s te krijgen die zij kunnen invloeden. Hierdoor gaan de KPI’s een sturende werking geven in de dagelijkse activiteiten.

Voorbeeld hoe KPI’s van organisatie naar afdelingen en medewerkers kunnen worden vertaald:

Organisatie Algemeen Afdeling Verkoop Afdeling Administratie
  • Omzet
  • Omzet nieuwe klanten
  • Omzet bestaande klanten
  • Klanten zonder omzet
  • Dagen opstaande facturen
  • Krediet posities klanten

KPI
KPI’s kunnen een doel (1), referentiewaarde (2) en een actuele waarde bevatten. Hierdoor is er direct een eenduidige definitie van KPI’s mogelijk voor de betrokken medewerkers.

Simpel

Gebruikers kunnen eenvoudig met deze intuïtieve tools omgaan, additionele berekeningen toevoegen om zo overal en altijd tot actie over te gaan. De plannen kunnen zowel met Finance en de Business worden afgestemd.

Gebruikersgemak

Binnen dezelfde applicatie kunnen zowel de KPI’s worden bekeken, als taken en transacties worden uitgevoerd. KPI’s kunnen worden gepersonaliseerd qua context en weergave, zodat deze KPI’s perfect doen wat de gebruiker uiteindelijk wil.

Vertrouwen

Door de analyse, planning en simulatie functies krijgen medewerkers meer vertrouwen in het systeem en zullen beslissingen niet alleen sneller maar ook beter worden uitgevoerd.

Inrichten van de Dasboards en KPI’s

Binnen SAP ERP Cloud kunnen Dasboards en KPI’s op verschillende niveaus worden opgebouwd om ervoor te zorgen dat iedere medewerker afhankelijk van zijn rol en verantwoordelijkheid beschikt over de juiste middelen.

Super Users en Key-Users(admins) kunnen KPI’s definiëren die voor specifieke rollen ingezet kunnen worden.  End-users kunnen aanvullend hun eigen KPI’s maken. Dit geldt ook voor onderliggende rapporten. KPI’s kunnen afhankelijk van hun doel op verschillende wijze worden gedefinieerd (Bar, Pie, Bubble charts). Daarnaast kunnen semantische eigenschappen worden toegekend, zodat de interpretatie eenduidig is. Denk hierbij aan de inzet van kleuren en patronen voor de weergave van het doel, actuele waarden en verschillen.

users

SAP Analytics Cloud voor brede inzetbaarheid van analyse en rapportages

Naast de built-in mogelijkheden binnen SAP S/4HANA Cloud en SAP Business ByDesign bestaat ook de mogelijkheid om via SAP Analytics Cloud een additionele Cloud omgeving te realiseren waarbij naast de Cloud ERP-data, data van andere (Third-Party) applicaties kan worden meegenomen.

SAP Analytics Cloud

Oriëntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder

Het belang van het vormen van een ERP implementatie team

Het ERP implementatie team legt de hoeksteen voor een succesvol ERP-project. Hier leest u waarom en wat u moet weten.

Lees verder