on-premises

Lokale ERP-systemen of on-premises oplossingen hebben zowel voor- als nadelen. Lees hier of een lokale oplossing voor u geschikt is. De keuze voor een geschikt on-premises is een fundamenteel onderdeel van de keuze voor een adequaat ERP-systeem. Om deze reden moet op dit punt meer in detail worden uitgelegd wat on-premises ERP-systemen onderscheidt. Zo kunnen beslissers voor zichzelf en hun bedrijf beslissen of een lokale ERP-implementatie een geldige optie is.

Lees hier alles over on-premises

Wat onderscheidt on-premises ERP-systemen?

On-premises ERP-systemen worden lokaal geïmplementeerd op de eigen servers van het bedrijf. De volgende factoren zijn kenmerkend voor lokale ERP-systemen:

  • Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van de hardware
  • Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van de software
  • Hoge eenmalige acquisitiekosten
  • Lage maandelijkse vervolgkosten

Voor wie zijn lokale ERP-systemen?

Bedrijven moeten duidelijk zijn over beide partijen bij het nemen van beslissingen en moeten overwegen of een on-premises ERP-systeem een ​​optie is.

Voor- en nadelen van een on-premises ERP-systeem

Met on-premises ERP hebben bedrijven volledige controle over hardware en software. Met name om redenen van gegevensbescherming is dit voor veel bedrijven een belangrijk argument bij het kiezen van een lokale oplossing.

1 - Hoe zit het met gegevensbescherming? ...

Maar controle is ook een verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun gegevens afdoende worden beschermd. Dit brengt extra kosten met zich mee. Als dit wordt genegeerd, lopen ook de gegevens op de interne servers gevaar.

2 - ... en de moeite?

Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de te leveren inspanning. Daarom moeten bedrijven geschikte middelen en capaciteiten plannen voor implementatie, aanpassing, onderhoud van hardware en software, inclusief onderhoudswerkzaamheden en updates, evenals opleiding van werknemers.

3 - De kostenfactor

Uiteindelijk is de keuze voor een geschikt ERP-systeem altijd een kwestie van kosten. Helaas kan niet algemeen worden gesteld of lokale ERP-systemen goedkoper of duurder zijn dan andere gebruiks- en licentiemodellen.

Het is echter duidelijk dat de aanschafkosten van een lokale ERP-oplossing doorgaans relatief hoog zijn. De maandelijkse vervolgkosten zijn doorgaans lager in vergelijking met die van een Cloud gebaseerd systeem.

4 - Aanpassingen en schaalbaarheid

On-premises ERP-systemen kunnen meestal worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Dit is bijvoorbeeld niet noodzakelijk het geval bij gestandaardiseerde Cloud oplossingen.

Cloud gebaseerde systemen zijn ook ontworpen voor maximale benutting, daarom kunnen extra capaciteiten meestal gemakkelijk worden geboekt. Een on-premises ERP-systeem groeit minder gemakkelijk mee met het bedrijf.

Conclusie: De keuze van gebruik en licentiemodel is ter beoordeling van het bedrijf

Uiteindelijk is het ter beoordeling van het bedrijf of haar beslissers of een lokaal ERP-systeem geschikt is voor gebruik in hun eigen bedrijf.

Bedrijven moeten in ieder geval rekening houden met de extra inspanningen die lokale ERP-systemen met zich meebrengen. Daarom moeten bedrijven alleen voor een dergelijke oplossing kiezen als ze over de juiste middelen en capaciteiten beschikken.

Als dit het geval is, kan een lokaal ERP-systeem een ​​geldige optie zijn.