Oriëntatie

ERP-projecten kunnen bedrijven, zeker in het begin, voor grote uitdagingen stellen. U moet voor uzelf en uw bedrijf beslissen of een ERP-systeem voor u een optie is. Voordat u dit doet, moet echter eerst worden gedefinieerd waar een ERP-systeem specifiek over gaat.

Lees hier meer over oriëntatie

ERP-definitie: wat is een ERP-systeem

ERP is een afkorting voor Enterprise Resource Planning. Dit is de ondernemende taak om alle bedrijfsrelevante middelen in het bedrijf op het juiste moment in de gewenste kwaliteit en kwantiteit op de juiste plaats te leveren.

Afhankelijk van de bedrijfsstructuur, omvang of branche, kan dit een uiterst complexe taak zijn waarvoor een groot aantal onderling verbonden bedrijfsprocessen nodig zijn. Dit is waar ERP-systemen een rol spelen.

Voordelen van een ERP-systeem

ERP-systemen maken het softwarematig realiseren van deze ondernemende taak mogelijk. Ze creëren een digitaal beeld van het bedrijf inclusief alle relevante bedrijfsprocessen.

Bespaar waardevolle bronnen

Deze processen kunnen vervolgens worden beheerd, bewerkt, geoptimaliseerd en geautomatiseerd binnen het ERP-systeem. Deze stroomlijning maakt dan eerder onontdekte bronnen vrij die vervolgens elders winstgevend kunnen worden gebruikt.

Alle gegevens onder één dak

Daarnaast fungeert het ERP-systeem als een centrale database. Enerzijds wordt dubbel data-onderhoud en de daarbij behorende transmissiefouten vermeden. Aan de andere kant faciliteert de centrale oriëntatie de samenwerking tussen afdelingen enorm.

Door middelen te besparen en workflows efficiënter te ontwerpen, kunnen ERP-systemen bedrijven op de lange termijn helpen om concurrerend te blijven opereren in tijden van concurrentie.

Nadelen van een ERP-systeem

Ondanks duidelijke voordelen zijn sommige bedrijven nog steeds terughoudend om voor een ERP-systeem te kiezen. Argumenten tegen een ERP-implementatie zijn vaak:

  • Hoge acquisitiekosten
  • Grote inspanningen op het gebied van acquisitie, onderhoud, opleiding van medewerkers etc.
  • Onzekere ROI of het risico om geld te verliezen
  • Kleine bedrijfsomvang maakt het gebruik van een ERP-systeem overbodig
  • Binding aan de provider

Maar zijn dit echt goede argumenten? In feite zijn het vaak eerder vooroordelen die in de hoofden van mensen blijven bestaan.

Zo is de implementatie van een ERP-systeem vaak zelfs voor kleine bedrijven de moeite waard. Met een geschikt systeem kunnen ook zij de kosten verlagen, routinematige activiteiten optimaliseren en zo kostbare tijd besparen.

Bovendien hoeft een ERP-systeem niet altijd gepaard te gaan met hoge acquisitiekosten. Zo zijn er nu bijvoorbeeld Cloud-oplossingen die binnen zeer korte tijd zonder noemenswaardige acquisitiekosten kunnen worden ingezet.

Het risico op een mogelijke verliesgevende transactie kan ook worden verminderd door uitgebreide planning en voorbereiding.

Conclusie: Allerlei bedrijven profiteren van een ERP-systeem

Samenvattend kan worden gesteld dat bedrijven van alle soorten kunnen profiteren van het gebruik van een ERP-systeem. De markt van vandaag is zo divers dat voor elk behoefteprofiel een passend systeem te vinden is. Een uitgebreide voorbereiding is essentieel om het ERP-project zo soepel mogelijk te laten verlopen.