Overzicht van ERP software voor elke bedrijfsgrootte

Kom alles te weten over handige functies, tips en vereisten aan de ERP-software voor zelfstandigen, MKB en grote bedrijven. Steeds meer bedrijven vertrouwen op ERP-software voor het digitaal in kaart brengen van hun processen. De ERP-softwaremarkt doet recht aan deze ontwikkeling: deze is zeer divers en heeft een geschikt systeem klaar voor bedrijven van elke omvang en branche. Op dit punt willen we de eisen van verschillende bedrijfsgroottes voor een geschikt systeem nader bekijken.

Lees hier alles over elke bedrijfsgrootte

ERP-software: een overzicht

De afkorting ERP verwijst naar Enterprise Resource Planning. Dit is de centrale ondernemende taak om alle bedrijfsrelevante middelen in de vereiste kwaliteit en kwantiteit op het juiste moment op de gewenste plek in het bedrijf van de juiste informatie te voorzien.

Voordelen van een ERP-software

Om deze taak te bereiken, vertrouwen steeds meer bedrijven in het digitale tijdperk op software-ondersteuning. Alle bedrijfsprocessen kunnen digitaal in kaart worden gebracht met ERP-software. Deze processen kunnen vervolgens binnen het systeem worden beheerd, gestroomlijnd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Dit biedt bedrijven tal van voordelen door het gebruik van geschikte ERP-software. Middelen kunnen economischer en effectiever worden gebruikt, wat op de lange termijn tot een beslissend concurrentievoordeel kan leiden.

Om van deze voordelen te profiteren, moet de ERP-software geschikt zijn voor gebruik in het betreffende bedrijf. Uiteindelijk heeft elk bedrijf individuele eisen aan een passend systeem. Toch zijn er fundamentele overeenkomsten die bijvoorbeeld verband houden met de grootte van het bedrijf.

ERP-software voor zelfstandigen en freelancers

Zelfstandigen en freelancers dekken alle bedrijfstaken met één persoon. Het zijn accountants, marketingmedewerkers, verkopers, kopers en controllers in één. Zonder softwareondersteuning is het praktisch onmogelijk om alle processen op alle gebieden met maximale efficiëntie af te handelen.

Daarnaast kan geschikte ERP-software bij regelmatig gebruik ook kostbare werktijd besparen. Aangezien de tijd meestal beperkt is vanwege het uitgebreide takenpakket kan geschikte software hun dagelijkse werk aanzienlijk gemakkelijker maken.

Afhankelijk van de branche moet geschikte ERP-software verschillende functies hebben. Alle freelancers hebben echter tot op zekere hoogte te maken met fiscale en boekhoudkundige taken. Passende software moet deze processen daarom ondersteunen.

ERP-software voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen kunnen qua omvang gelijk aan eenmanszaken worden geclassificeerd. Volgens de definitie van de EU-Commissie worden bedrijven met maximaal negen werknemers geclassificeerd als micro-ondernemingen.

Daarom zou in dit geval ook geschikte ERP-software als samenwerkingsinstrument moeten kunnen worden gebruikt. Indien mogelijk moet de software ook schaalbaar zijn. De schaalbaarheid van software beschrijft het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende eisen van een bedrijf voor de prestaties van het systeem. Naarmate het bedrijf groeit, komen er nieuwe medewerkers en dus gebruikers bij. Deze moeten indien nodig eenvoudig kunnen worden toegevoegd.

ERP-software voor kleine en middelgrote bedrijven - MKB

Volgens de Europese Commissie hebben kleine en middelgrote ondernemingen tot 249 mensen in dienst en hebben ze een jaaromzet tot 50 miljoen euro. Ook voor deze bedrijven speelt schaalbaarheid een belangrijke rol.

In sommige gevallen kan een modulaire opbouw ook voordelig zijn. Indien door een nieuwe focus, taakgebied of een nieuwe richting extra functies nodig zijn, kunnen deze eenvoudig worden geboekt met een bijbehorende module in een modulaire infrastructuur.

ERP-software voor bedrijven

Een groep is een samensmelting van een controlerende en ten minste één afhankelijke onderneming, waarbij elke bedrijfseenheid zijn eigen jaarrekening opstelt.

Kenmerkend voor bedrijven is dat ze vaak meerdere locaties exploiteren, die in veel gevallen ook verspreid zijn over verschillende landen en tijdzones. Om deze reden zou geschikte ERP-software bijvoorbeeld multi-site management moeten hebben. Fiscale naleving in verschillende landen kan ook nuttig zijn.