Digitalisering

Digitalisering als onderdeel van de visie en strategie

Digitalisering is pas echt succesvol als het onderdeel is van je visie en strategie. Maar het formuleren van een digitale strategie is niet altijd makkelijk.

De toekomst van de bouw gaat hand in hand samen met nieuwe technologieën. Digitale toepassingen gaan een impact hebben op het hele ontwerp- en bouwproces én op de gebruiksfase. Ze zullen zelfs leiden tot nieuwe vormen van samenwerking en andere verdienmodellen. Wil je in de toekomst blijven voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgevers, klanten en medewerkers? Dan is het cruciaal om te digitaliseren.

Het bedrijf van de toekomst?

Dat succesvol digitaal bouwen start met een heldere visie en strategie weten we uit ervaring. De visie beschrijft een beeld van het bouwbedrijf dat over een aantal jaar staat, als er flinke stappen zijn gezet op het vlak van digitaal bouwen. Om deze visie te ontwikkelen zoek je een antwoord op een aantal wezenlijke vragen. Wat bedoelen wij met digitaal bouwen? Hoe ziet ons bedrijf er over 5 tot 10 jaar uit? En welke problemen willen we oplossen met digitalisering? 

Inspireer je mensen

De transformatie naar digitaal bouwen vraagt een verandering van de mindset en gedrag van iedereen in het bedrijf. Daarom is een heldere visie op digitalisering ook noodzakelijk voor je mensen. Het is belangrijk dat je je medewerkers niet verteld dat ze moèten veranderen, maar dat ze geïnspireerd raken om te veranderen. Dat lukt alleen als je een aansprekende visie neerzet, die een helder beeld geeft van de toekomst.  

Van problemen naar oplossingen 

Waar visie gaat over de richting (hoe ziet het bedrijf er over een paar jaar uit?), gaat strategie over de stappen richting die toekomst. Omdat er veel te doen is, is het belangrijk dat je deze stappen prioriteert. Digitalisering is een transformatieproces dat een aantal jaar in beslag zal nemen.

“Een bouwbedrijf moet innoveren om in de toekomst succesvol te zijn. Bedrijven die dat niet doen, bestaan over tien jaar niet meer.”

De impact van digitalisering roept veel vragen op. Welke processen zullen hiermee gaan veranderen? Hoe zorg je dat deze processen naadloos op elkaar aansluiten? Hoe zetten we technologie optimaal in? Welke barrières en kansen komen we tegen? 

Om van problemen naar oplossingen te gaan, is het belangrijk om bij digitalisering naar drie factoren te kijken: mensen, processen en technologie. Wanneer dit ‘innovatievliegwiel’ gaat draaien, versterken de elementen elkaar. Digitalisering komt op gang en als organisatie kun je daadwerkelijk verbeterstappen maken. Het grootste verschil? Dat wordt gemaakt door de mensen. 

Aan de slag? Start met een strategiesessie

Het is lastig om te beginnen met die brug te slaan naar de nieuwe werkwijze. Om bouwbedrijven hierbij te helpen, organiseren wij strategiedagen. Tijdens een strategiedag verkennen we gezamenlijk met de directie, management en kerngebruikers waar de ambities voor de komende jaren liggen, welke rol digitalisering hierin speelt en welke concrete acties hierbij horen. 

Met elkaar investeren in de toekomst voegt waarde toe. Het uiteindelijke resultaat van de dag is een digitaliseringsplan voor de komende jaren. Een plan gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Een aanpak waarmee jouw bouwbedrijf succesvol wordt én blijft in de toekomst. Wanneer ga jij beginnen?

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder