erp analyses

Analyses en productie: een perfect huwelijk?

Tot voor kort was de aansluitbaarheid op elkaar van apparaten voornamelijk bedoeld om de interacties direct en indirect (stem, data, transacties, etc.) uit te voeren en te verbeteren.

Tegenwoordig, nu data steeds meer onbewust en onafhankelijk van menselijke interacties worden gegenereerd, gaat connectivity steeds meer over communicatie tussen apparaten en systemen en komen er steeds meer data uit een maar doorgroeiend aantal transacties en interacties. Het genereren van deze enorme hoeveelheid data en het onophoudelijk communiceren tussen apparaten, heeft geleid tot een nieuw technologisch fenomeen, het Internet of Things (IoT).

Het fenomeen IoT heeft het voor organisaties mogelijk gemaakt om uitgebreid allerlei types apparaten met elkaar te connecten. Deze interconnectie van devices heeft niet alleen geleid tot een verbetering van de service efficiency maar ook tot het verzamelen van een grotere hoeveelheid data, die weer geanalyseerd kunnen worden en die leiden tot een groei in de informatie mogelijkheden van een bedrijf.

Organisaties hebben uitgevonden, dat industriële apparaten en machines, net als bij die van consumenten, enorm veel data kunnen genereren. Van al deze apparaten kunnen de data worden verzameld, of dat nu nieuwe of al oudere zijn, variërend van kleine tot grote machines.

In de maak industrie is er onlangs een specifieke type IoT ontstaan, de industrial IoT. Deze Industrial Internet of Things heeft al een invloed op de digitale technologie van bijna alle industrieën en is al de grootste bron van data geworden. Het IIoT zorgt er dan ook voor dat er een radicale transformatie plaats vindt in hoe bedrijven produceren en ook hun ze hun services leveren.

De grote hoeveelheden data geproduceerd door de industriële Internet of Things, kan, indien op de juiste wijze gegenereerd en geanalyseerd, het inzicht in de onderneming verbeteren. Dit soort data analyses kan niet alleen voor verbetering in de kwaliteit van de producten zorgen maar ook voor verbetering van de kwaliteit en efficiency van de gehele productie en distributie lijn.

Het invoeren van IIoT op de productievloer is een belangrijke ontwikkeling in de maakindustrie. Het zorgt voor dieper begrip van de productie processen en zal derhalve zorgen voor verbetering van de productiviteit en efficiency van de shop floor en de fabrieken.

Volgens een rapport van Accenture, “Winning with the industrial Internet of Things”, zal IIoT alleen al zo tegen 2030 14,2 triljoen USD aan de wereldeconomie kunnen toevoegen. Dat getal geeft duidelijk aan wat het belang is van het IIoT bij het connecteren van devices.

Maar productie bedrijven zullen eerst hun processen en technologieën moeten vernieuwen en verbeteren om betere en meer data te kunnen genereren en te zorgen dat ze het maximale eruit halen.

IoT Analyses: Echte kracht voor de shop floor

Alleen maar een fabriek hebben met geconnecteerde devices is niet genoeg. Er zijn intelligente strategieën en oplossingen nodig om er voor te zorgen dat de data, die uit veel verschillende systemen zijn vergaard, goed bewaard en behandeld worden, en ook naadloos samengevoegd worden met data uit andere bronnen. Dit geeft dan een begrijpelijk, accuraat, efficiënt en tijdig inzicht voor alle stakeholders en zorgt voor substantiële verbeteringen in de activiteiten en een duidelijke verbetering in de resultaat van de onderneming.

IIoT, net als IoT, blijft zich ontwikkelen en zal steeds meer aanwezig zijn in de maak industrie. En zoals analyses, business intelligence, een grote rol speelt in de maakindustrie, zo is er een nieuw type analyse ontstaan, IoT Analytics.

Zowel de reeds lang bekende software leveranciers als ook de nieuwkomers, richten hun ontwikkelingsinspanningen op het maken van nieuwe oplossingen en platformen om data van alle fabrieksapparatuur te vergaren, op te slaan en te analyseren. De ontwikkeling en het gebruik van IoT Analytics zorgt er voor dat fabrikanten het enorme potentieel van het analyseren van de data van de machines en apparaten kunnen gebruiken en daardoor waardevolle inzichten kunnen ontwikkelen.

Hoewel veel van deze data al tientallen jaren beschikbaar waren op de fabrieksvloer, is het nog niet goed uit geanalyseerd. IoT Analytics kan deze data en nieuw ontstane data uitgebreider analyseren, waardoor bedrijven hun analyse behoeften beter kunnen invullen. Maakbedrijven kunnen zo de analytics voor veel activiteiten inzetten, denk daarbij aan performing predictive maintenance, het tijdig onderhouden van de machines, en optimising plant floor energy usage, het efficiënt gebruiken van de energie. Maar ook b.v. voor het opsporen van kritieke fouten en problemen, zoals lekkages en apparatuur uitval. IoT brengt zo kracht en macht naar de shop floor en genereert waarde.

ERP-software voor MKB

Lees hier welke eisen kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) stellen aan ERP-software.

Lees verder

ERP-software voor kleine bedrijven

Ook kleine bedrijven kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software. Hier leest u welke eigenschappen een geschikt systeem moet hebben.

Lees verder