Oriƫntatie
voordelen ERP systeem

De voordelen van een ERP systeem

Welke voordelen kan een ERP systeem voor u opleveren? In sommige branches kan een ERP een geweldige voorsprong op de concurrentie opleveren en in andere zal het systeem als noodzakelijk worden beschouwd.

ERP koppelt alle software binnen een onderneming en maakt er één systeem van. Ieder onderdeel van het bedrijf werkt nu samen vanuit een centrale database. Het integreren van alle bedrijfsprocessen heeft als grote voordeel dat de losse onderdelen elkaar kunnen versterken.

Op zichzelf staande systemen zoals bijvoorbeeld customer relationship management (CRM) bevatten functionaliteiten om de relatie met de klant te onderhouden. Door deze module onderdeel te maken van het ERP kunnen er gegevens over de klanten worden verzameld die voorheen onzichtbaar waren. Lees hier meer over het integreren van ERP en CRM software.

Real-time data

Er is geen afdeling in welk bedrijf dan ook gebaat bij het werken met data van vorige week. Een ERP systeem zorgt ervoor dat alle gegevens direct te gebruiken zijn. Is een product uitverkocht? Dan wordt dit in het systeem weergegeven en is niet alleen het magazijn maar ook de afdeling verkoop hiervan op de hoogte.

Workflows

Werkzaamheden kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. De een gaat linksom en de ander gaat rechtsom, als men maar uiteindelijk bij hetzelfde punt uitkomt. De implementatie van een ERP systeem zorgt voor een standaardisatie van de manier waarop er wordt gewerkt.

Het aanleren van een nieuwe manier van werken kan nog wel eens weerstand opwerpen van de medewerkers. Er wordt vaak geroepen dat de nieuwe manier onhandig is en veel meer tijd kost maar vaak is het een kwestie van gewenning. Een uniforme werkwijze heeft zeker bij de grotere afdelingen een aantal voordelen. Het wordt makkelijker om een kwaliteitsstandaard te behalen en de overdracht van een taak kost lang niet zo veel tijd en energie.

Automatisering

Sommige werkzaamheden zijn standaard en moeten soms dagelijks worden uitgevoerd om het bedrijf in beweging te houden. De automatisering van werkzaamheden kan uw medewerkers enorme tijdwinsten opleveren.

Wanneer de voorraad van een product onder een minimum aantal wordt hier een melding van gemaakt. Het systeem is in staat om een nieuwe inkooporder op te stellen en deze naar de verantwoordelijke binnen het bedrijf te sturen ter goedkeuring. Met een simpele klik op de knop is een nieuwe order onderweg naar de leverancier.

Rapportages

Het analyseren van bedrijfsprocessen is essentieel als het gaat om de ontwikkeling van een bedrijf. Nu alle bedrijfsprocessen verbonden zijn kunnen er uitgebreidere rapportages worden opgesteld. De analysesoftware heeft meer bronnen om cijfers uit te putten en kan zo meer diepgang weergeven.

Dankzij data uit procurement kunnen er ook marges worden berekend en rekening worden gehouden met geretourneerde producten. Het systeem kan zo uitgebreidere en eerlijke (verkoop)resultaten van een medewerker weergeven.

Beveiliging

Leveranciers zijn bekend met de soort gegevens die een onderneming in huis heeft en daarom staat veiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Het verzamelen van alle bedrijfsgegevens op een centrale plek wordt vaak als een bedreiging beschouwd. Echter is het beveiligen van 1 plek eenvoudiger dan het tegengaan van ongewenste gasten op meerdere plekken tegelijk.

Het maken van back-ups is tevens essentieel voor het behoud van data. Dit kan uitbesteedt worden aan de leverancier maar als extra zekerheid wordt het aangeraden om ook zelf back-ups te maken. Mocht er zich een storing voordoen is het merendeel van de gegevens opgeslagen binnen handbereik.

De checklist als voorbereiding op uw ERP zoektocht

Lees hier hoe de softwareselectie kan worden gemaakt aan de hand van een ERP-checklist.

Lees verder
Oriƫntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder