Oriƫntatie
Kosten ERP

Kan mijn bedrijf ERP-software betalen?

Ontdek wat het kost om ERP-software in uw bedrijf te implementeren.

In het tijdperk van digitalisering gebruiken veel bedrijven nu een ERP-systeem. Maar vooral bedrijven met beperkte financiële middelen zijn maar al te vaak terughoudend om een dergelijk systeem in te voeren. Het zijn meestal juist die bedrijven die vooral kunnen profiteren van een ERP-systeem.

Daarom willen we de mogelijke kosten van een ERP-systeem nader bekijken en laten zien waarom de kostenfactor niet tussen een bedrijf en een ERP-systeem mag liggen. Maar eerst moet worden gedefinieerd waar een ERP-systeem precies over gaat.

ERP-definitie

ERP is een acroniem en verwijst naar enterprise resource planning. In het Duits worden zowel de afkorting als de uitdrukking "business resource planning" gebruikt.

Business resource planning is de ondernemende taak om alle operationele middelen op de juiste plaats op het juiste moment en in de vereiste kwaliteit en kwantiteit te leveren. Hiervoor zijn, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke kenmerken, een groot aantal soms complexe processen nodig.

Wat is een ERP-systeem?

Een ERP-systeem brengt al deze processen softwarematig in kaart. Hierdoor ontstaat een soort digitaal beeld van het bedrijf en al zijn bedrijfsprocessen. Deze processen kunnen vervolgens binnen het systeem worden beheerd, gecontroleerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd.

Voordelen van een ERP-systeem

deze manier besparen bedrijven waardevolle middelen. Deze kunnen dan elders in het bedrijf winstgevender worden ingezet. Een geschikt ERP-systeem kan op lange termijn bijdragen aan het concurrentievermogen en de winstgevendheid van een bedrijf.
Vooral bedrijven met beperkte financiële middelen kunnen daardoor profiteren van het gebruik van een ERP-systeem. Het helpt hen om beperkte middelen en capaciteiten efficiënter te gebruiken. Dit scheelt ook financiële middelen. Maar hoe zit het met de kosten van een ERP-systeem?

Acquisitiekosten van een ERP-systeem

De acquisitiekosten zijn die kosten die direct ontstaan bij de introductie van een nieuw ERP-systeem. Vaak wordt aangenomen dat de aanschafkosten voor een dergelijk systeem over het algemeen erg hoog zijn en daarom bijzonder onhoudbaar voor kleinere bedrijven.
In feite kan de aanschaf van een ERP-systeem duur zijn. 

De ERP-markt is groot

Maar dit is slechts een fractie van de beschikbare systemen - omdat de ERP-markt divers is en voor bijna elk bedrijf een passende oplossing biedt.

Op locatie, gehost of in de cloud?

De aanschafkosten van een ERP-systeem zijn grotendeels afhankelijk van het respectievelijke gebruik en licentiemodel. Er zit eigenlijk tussenin
On-premises of lokaal
Gehost
Cloudgebaseerd
ERP-systemen.

De kosten van een on-premises ERP-systeem ...

De aanschafkosten van een on-premises ERP-systeem zijn relatief hoog in vergelijking met alle andere gebruiks- en licentiemodellen. Dit komt omdat zowel hardware als software eigendom zijn van het bedrijf. Deze moeten daarom eerst worden verworven als onderdeel van de introductie.

... Vs. die van een gehoste…

In het geval van een gehost ERP-systeem moet de software nog steeds worden gekocht bij de provider. Dit elimineert de aanschafkosten van de server. In plaats daarvan worden de servers gehuurd van een externe serviceprovider.
Sommige bedrijven zijn inmiddels gespecialiseerd in serverhosting. Bedrijven betalen (meestal maandelijks) bijdragen aan de serviceprovider voor het gebruik van hun server. In de prijs zijn ook alle kosten inbegrepen die de aanbieder heeft gemaakt als gevolg van onderhouds- en herstelmaatregelen.

... Vs. die van een cloudgebaseerde

De aanschafkosten van een cloudgebaseerd ERP-systeem zijn het laagst in vergelijking met de andere twee gebruiks- en licentiemodellen, aangezien noch de hardware noch de software van het bedrijf eigendom is van het bedrijf.
In plaats daarvan betalen bedrijven een regelmatig bedrag aan de cloud-operator voor het gebruik van het ERP-systeem. Alle kosten voor onderhoud en reparatie van hardware en software zijn voor rekening van de exploitant en worden betaald met de reguliere bijdragen.

Zo zijn cloudgebaseerde ERP-systemen een geschikt alternatief voor alle bedrijven die niet direct over voldoende financiële middelen beschikken om hun eigen ERP-systeem aan te schaffen.

Gratis ERP-systemen

Daarnaast zijn er ook systemen die gratis beschikbaar zijn voor bedrijven. Dit is vaak - maar niet altijd - het geval bij zogenaamde open source-oplossingen. Met een open source ERP-systeem is de broncode van de software vrij toegankelijk. Het kan ook door derden worden aangepast en aangepast aan de individuele vereisten van uw eigen bedrijf.

Open source als alternatief

Vooral voor kleine bedrijven kunnen deze systemen een aantrekkelijk alternatief zijn voor duurdere systemen. Er moet echter worden opgemerkt dat IT-kennis vereist is om het systeem aan te passen. Bovendien is er meestal geen "formele" ondersteuning beschikbaar, zoals het geval is bij grote, bekende systemen.
In plaats daarvan kunnen bedrijven met vragen en problemen contact opnemen met de open source-community. Remedies zijn vaak te vinden op online forums.

Conclusie: Waarom de aanschaf van een ERP-systeem de moeite waard is voor elk budget

Er kan dan ook worden gezegd dat voor bijna elk bedrijf een geschikt ERP-systeem op de markt beschikbaar is. Zelfs voor kleine bedrijven met een klein budget kan bij nader zoeken een adequaat ERP-systeem worden gevonden dat voldoet aan de eisen van het bedrijf.

Aangezien bedrijven zelfs gratis systemen beschikbaar hebben, kan de vraag "Kunnen we ons een ERP-systeem financieel veroorloven?" In feite worden beantwoord met "Ja".

Het is echter belangrijk dat het systeem ook wordt afgestemd op het respectievelijke eisenprofiel van het bedrijf. Daarom moeten bedrijven eerst concrete doelen definiëren als onderdeel van een gedetailleerde planningsfase die ze willen bereiken met de introductie van een ERP-systeem.

Op basis van deze doelen kunnen ERP-systemen worden geïdentificeerd die aan de eisen van het bedrijf kunnen voldoen.

ERP-selectie: Sla niet op de verkeerde plaats op

Wat de kosten van een geschikt systeem betreft, moeten bedrijven er echter op letten dat alleen een systeem met een voldoende omvang aan diensten op lange termijn het grootst mogelijke voordeel zal opleveren. Daarom mogen bedrijven bij de aanschaf van een ERP-systeem niet op de verkeerde plaats sparen.

Een adequaat ERP-systeem op maat van het bedrijf loont door zijn langdurig gebruik in de dagelijkse gang van zaken. Bedrijven moeten daarom niet kiezen voor een systeem dat uitsluitend op de lage kosten is gebaseerd, maar in plaats daarvan overwegen of investeren in een krachtiger systeem op de lange termijn niet loont.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder