Oriëntatie
ERP voor ieder bedrijf

Is er ERP-software voor ieder bedrijf?

Tegenwoordig is er voor ieder bedrijf ERP-software te vinden, van eenmanszaken tot multinationals.

ERP-software vindt zijn oorsprong al in de jaren 70. In die tijd was het echter nog niet als zodanig aangewezen. In plaats daarvan spraken ze over oplossingen ter ondersteuning van materiaalbehoefteplanning - kortweg MRP. De huidige ERP-software gaat veel verder dan het dienstenaanbod van de originele MRP-systemen en wordt ook veel gebruikt.

Steeds meer bedrijven besluiten dergelijke software in hun eigen bedrijfsvoering te gebruiken. Volgens de Trovarit AG-studie 'ERP-systemen in de praktijk' uit 2019, was maar liefst 45 procent van alle ondervraagde bedrijven van plan te investeren in ERP-software. 11 procent van deze bedrijven waren nieuwe investeerders die nog geen ERP-software hadden gebruikt.

Maar waarom is ERP-software zo populair? Om dit te begrijpen, willen we eerst ingaan op de functionaliteit en voordelen van moderne ERP-systemen.

Inhoudsopgave

ERP-software: een overzicht

De afkorting "ERP" geeft de planning van bedrijfsmiddelen aan. Dit is de fundamentele ondernemende taak om alle bedrijfsrelevante middelen in de vereiste hoeveelheid en kwaliteit op het juiste moment op de juiste plaats in het bedrijf van de juiste informatie te voorzien.

De rol van ERP-software in het bedrijf

Om deze middelen doelgericht in te zetten, wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van ERP-software. Als digitale ruggengraat van de eigen IT-infrastructuur van het bedrijf kunnen alle bedrijfsprocessen binnen het systeem niet alleen worden beheerd en gecontroleerd, maar ook worden geoptimaliseerd, gestroomlijnd en geautomatiseerd. Op deze manier kunnen bedrijven waardevolle middelen besparen. Deze kunnen dan elders rendabel worden ingezet.

ERP-software om de efficiëntie te verhogen

Uiteindelijk gaat het ook om het verhogen van de efficiëntie binnen het bedrijf. Dit zijn de basis van het economische principe: maximale output met gegeven middelen of een bepaalde output bereiken met zo min mogelijk input. Iedereen die middelen doelgerichter gebruikt dan zijn concurrenten, krijgt zo een concurrentievoordeel op lange termijn ten opzichte van concurrenten.

Om dit concurrentievoordeel te laten ontstaan en om bedrijven zoveel mogelijk te laten profiteren van het gebruik van ERP-software, moet het echter worden aangepast aan hun respectieve eisen en behoeften. Een belangrijke factor hierbij is de grootte van het bedrijf.

ERP-software voor zzp'ers, freelancers en eenmanszaken

Laten we beginnen met de kleinste bedrijven: zzp'er, freelancer of eenmanszaak. Zelfstandige ondernemers doen in principe alles wat een bedrijf moet doen. Evenals de feitelijke leiding van het bedrijf is de verantwoordelijkheid van een enkele persoon. Het is duidelijk dat het in de praktijk bijna onmogelijk is om alle processen op alle gebieden zo efficiënt mogelijk te maken zonder een passend planningssysteem.

Freelancers en zelfstandigen - te klein voor ERP-software?

Het vooroordeel dat zelfstandigen en freelancers simpelweg te klein zijn om ERP-software te gebruiken, blijft bestaan. Uiteindelijk kan het gebruik van een geschikt ERP-systeem het essentiële verschil maken. ERP-software kan ook op geen enkele manier worden gegeneraliseerd. Uiteindelijk vervult het in elk geval dezelfde kernfunctie. Afhankelijk van het bedrijf kan het bereik van functies of gebruik en licentiemodel echter variëren. Er is ook ERP-software die ideaal is voor zelfstandigen.

Als argument tegen de aankoop worden vaak de kosten genoemd die voor freelancers nauwelijks betaalbaar zijn. De ERP-markt is nu echter zo divers dat verschillende gratis of goedkope systemen kunnen voldoen aan de eisen van sommige zelfstandigen.

ERP-software voor startups en kleine bedrijven

Hetzelfde geldt voor kleine bedrijven of kleine bedrijven. Volgens het besluit van de EU-Commissie worden deze gedefinieerd als bedrijven met maximaal negen werknemers en een jaarlijkse omzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal twee miljoen euro. In tegenstelling tot zelfstandigen en freelancers zijn er hier meerdere medewerkers die verschillende taken uitvoeren.

Modulaire ERP-software voor kleine bedrijven

Startups en kleine bedrijven hebben vaak de ambitie om te groeien. In dit geval nemen de vereisten voor een ERP-systeem vaak toe, omdat er extra gebieden moeten worden afgedekt. Modulaire ERP-software kan daarom een geschikt alternatief zijn voor groeiende bedrijven. Indien nodig kunnen individuele modules of submodules met bijbehorende functies worden geboekt of geannuleerd. Op deze manier ondersteunt dergelijke ERP-software kleine bedrijven optimaal in hun ontwikkeling.

ERP-software voor het MKB

De zogenaamde kleine en middelgrote ondernemingen - kortweg KMO's - zijn een orde van grootte hoger dan de kleine ondernemingen. De EU-Commissie stelt de drempelwaarden voor een kmo als volgt vast: een aantal werknemers tussen 10 en 249 en een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Klein vs. middelgrote bedrijven

Strikt genomen moet er volgens het besluit van de Europese Commissie nog onderscheid worden gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen binnen de categorie MKB. Kleine bedrijven hebben daarom maximaal 49 medewerkers in dienst en hebben een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro. Boven deze drempels worden dan middelgrote bedrijven genoemd.

MKB is de ruggengraat van de Europese economie

Op Europees niveau zijn kmo's van grote waarde voor de economie. Alleen al in Duitsland wordt meer dan 99 procent van alle btw-plichtige ondernemingen geclassificeerd als kmo's. Dit weerspiegelt ook grotendeels het aandeel van het MKB in alle bedrijven in Europa. Vanwege hun hoge status voor de economie als geheel worden regelmatig nieuwe ondersteuningsprogramma's voor deze speciale groep aangenomen. Maar welke eisen hebben deze bedrijven aan geschikte ERP-software die aan hun wensen voldoet en hen optimaal ondersteunt in de dagelijkse gang van zaken?

Schaalbare ERP-software voor het MKB

KMO's bevinden zich op hetzelfde niveau tussen freelancers en kleine bedrijven en grote, internationaal actieve groepen. Dit niveau wordt ook vaak gedomineerd door groeiambities en veranderende eisen. Daarom is de toegevoegde waarde van schaalbare ERP-software op dit gebied bijzonder groot. De schaalbaarheid van een systeem is dat het zich kan aanpassen aan de veranderende behoeften van een bedrijf op het gebied van softwareprestaties. Dit betekent de beschikbare opslagcapaciteit en het mogelijke aantal gelijktijdige gebruikers.

ERP-software voor grote bedrijven

Walmart, BP, ExxonMobil, Apple of Amazon hebben één ding gemeen: het zijn grote, internationaal opererende groepen. Sommige Europese bedrijven zijn ook te vinden onder de Fortune Global 500 - de grootste bedrijven qua omzet. De lijst met bedrijven zoals Royal Dutch Shell gevestigd in Den Haag en Londen wordt hier gegeven. De grootste Duitse groep qua jaaromzet is de Wolfsburg VW-groep; de grootste autofabrikant ter wereld.

Internationale communicatie

Bedrijven hebben meestal vestigingen in meerdere landen. Afhankelijk van het bedrijf kunnen deze ook buiten de Europese Unie liggen. Dit resulteert in enkele vereisten voor geschikte ERP-software, die vooral - maar niet uitsluitend - in groepen te vinden is. Deze omvatten bijvoorbeeld globaal beheer met:
Meerdere valuta
ISO-conformiteit
Fiscale naleving in meerdere landen
Beheer van meerdere fabrieken

Daarnaast is mogelijk lokale ondersteuning in verschillende landen en meerdere taalinterfaces vereist.

Conclusie: Er is ERP-software voor ieder bedrijf

Het is daarom duidelijk dat de omvang van een bedrijf een grote impact heeft op het behoefteprofiel voor geschikte ERP-software. Terwijl freelancers en zelfstandigen in het algemeen in het bijzonder een rol spelen, schuift de kostenfactor enigszins naar de achtergrond voor bedrijven. Functies zoals beheer van meerdere fabrieken en belastingnaleving in landen waarin de Groep is vertegenwoordigd, zijn hier belangrijker.

Individuele behoefteprofielen

Uiteindelijk is de omvang van het bedrijf echter slechts een van de vele factoren die een directe impact hebben op het profiel van vereisten voor adequate ERP-software. Aansluiting bij de sector of bedrijfsstructuur zijn ook factoren die niet mogen worden verwaarloosd. Het is belangrijk dat bedrijven afstand nemen van de veronderstelling dat het gebruik van ERP-software alleen geschikt of winstgevend is vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte. De ERP-markt is enorm divers en blijft groeien. Zo is er voor elk bedrijf een passend systeem te vinden op basis van het individuele behoefteprofiel.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder