Oriƫntatie
Nadelen ERP systeem

De nadelen van een ERP systeem

Ontdek de nadelen van een ERP systeem en verzeker u van een succesvolle implementatie.

Succesvol een ERP oplossing implementeren zonder tegenslagen zou een utopie zijn maar helaas gaat het wel eens mis. Bekende voorbeelden als die van de Amerikaanse chocoladefabrikant Hershey’s laten zien wat een schade een verkeerde implementatie kan aanrichten. De voordelen van een ERP systeem zijn de meeste mensen wel bekend maar om een objectief beeld te scheppen moeten we ook de mogelijke nadelen bespreken.

De investering

De kosten van een ERP systeem is een van de nadelen waar men als eerst tegenaan loopt. Een ERP systeem ontwikkelen en implementeren kost een hoop, niet alleen geld maar ook tijd en energie. De software moet worden gemaakt, geïmplementeerd en naderhand worden onderhouden. Dit vereist de nodige investeringen van zowel het bedrijf als de medewerkers.

ERP zou allang niet meer bestaan als de oplossing zichzelf niet terug zou verdienen. Toch zal in sommige gevallen de kosten niet opwegen tegen de te behalen voordelen. Een uitgebreide analyse van de verwachte return on investment is daarom een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op een ERP systeem. Ontdek hoe de kosten van een ERP systeem worden opgebouwd en maak voor u zelf de balans op.

De tijd

Het ontwikkelen van een ERP systeem kost tijd. Afhankelijk van hoe complex de integratie met de huidige IT infrastructuur kan het aantal manuren flink oplopen. Als afdelingen al met een CRM en een HRM module werken en deze graag willen behouden zal de software hier op moeten worden aangepast. Hoe lastiger de integratie hoe langer de implementatie op zich zal laten wachten wat in sommige gevallen een jaar kan duren. Als er snel een verandering in het bedrijf moet plaatsvinden is dit erg nadelig.

De lange looptijd van de gehele implementatie maakt het gevoelig voor tekortkomingen. Ieder bedrijf hanteert unieke bedrijfsprocessen. Dit heeft als gevolg dat de meeste ERP systemen niet ‘out of the box’ gebruikt kunnen worden. De software zal moeten worden aangepast naar de bedrijfsprocessen wat veel maatwerk zal vergen. Maatwerk kost vaak veel tijd en dat is er niet altijd.

Hierdoor wordt er soms minder tijd besteedt aan andere delen van de implementatie zoals de testfase. Als een systeem onvoldoende wordt getest zal dit tijdens het dagelijkse gebruik al gauw naar voren komen.

De weerstand

De opzet van het ERP systeem is om de processen te automatiseren en te integreren. Dit zou er voor moeten zorgen dat het personeel simpeler en sneller te werk kan gaan. Maar een goed systeem is slechts de helft van een geslaagde implementatie. De andere helft is het personeel dat het systeem in gebruik gaat nemen.

Niets duurt voort behalve verandering. Echter is voor de meeste mensen verandering juist erg lastig. Wanneer iemand al jaren een zelfde werkwijze hanteert kan het lastig zijn om deze van de een op de andere dag om te gooien. Begrijpelijk maar wel vervelend wanneer het langverwachte systeem dan eindelijk klaar is voor gebruik.

Of de transitie nu van analoog naar digitaal gaat of van oud naar nieuw systeem, niet iedereen went even snel. Betrek de medewerkers vanaf het begin van het implementatieproces en laat ze tijdig kennis maken met het nieuwe systeem en houd daarom rekening met dalingen van de productiviteit.

De afhankelijkheid

De software is af en het personeel is inmiddels gewend aan de nieuwe manier van werken. Nu de oplossing is geïmplementeerd is het gehele bedrijf afhankelijk van dit systeem. Het kan voorkomen dat noodgedwongen een bedrijfsproces wordt aangepast of er wordt er een toegevoegd. Wanneer er zich veranderingen voordoen kan het zijn dat de ERP waar zo lang aan is gewerkt, niet meer geschikt is. Het is mogelijk om dit aan te passen maar daar zullen wederom een hoop kosten aan verbonden zijn.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder