Oriëntatie
ERP training

Waarom het belangrijk is om voldoende trainingen te volgen

Verandering is voor iedereen lastig en zeker op de werkvloer, daarom is training van cruciaal belang.

Steeds meer bedrijven vertrouwen op ERP-software voor de holistische, digitale verwerking van alle bedrijfsprocessen. En terecht: om je te kunnen uitleven in tijden van digitalisering, globalisering, concurrerende markten en toenemende klantverwachtingen, is technische ondersteuning in de vorm van krachtige bedrijfssoftware praktisch onmisbaar.

Van de implementatie tot de daadwerkelijke werking van de ERP-software

Om deze reden zal iedereen die al de beslissing heeft genomen om ERP-software aan te schaffen vroeg of laat de vraag krijgen: wanneer kan ik de nieuwe ERP-software daadwerkelijk gebruiken? Hoe lang is de weg van implementatie naar daadwerkelijke operatie en hoe uitgebreid moeten medewerkers worden getraind in het gebruik van de nieuwe software?

Om deze reden willen we het onderwerp opleiding van werknemers nader bekijken en laten zien waar bedrijven op moeten letten bij het uitvoeren van succesvolle opleidingen.

Inhoudsopgave

Wat is ERP?

De term "ERP" is een acroniem. "Enterprise resource planning" wordt gewoonlijk in het Duits vertaald als "business resource planning". Dit is de ondernemende taak om alle bedrijfsrelevante middelen op het juiste moment op de juiste plaats in het bedrijf te leveren in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie.

ERP-software: een overzicht

Een ERP-software is daarom een tool die de digitale verwerking van deze taak mogelijk maakt. Moderne ERP-software ondersteunt bedrijven in die mate dat daarmee processen van bedrijfsmiddelenplanning aanzienlijk kunnen worden geoptimaliseerd. Op deze manier kan het optimalisatiepotentieel worden geïdentificeerd en kunnen middelen worden bespaard, die op hun beurt elders gericht kunnen worden gebruikt. Het gebruik van geschikte ERP-software kan bedrijven een beslissend concurrentievoordeel opleveren.

Implementatie van een ERP-software: waar bedrijven op moeten letten

De nadruk ligt op het woord "geschikt" - omdat ERP-software niet alleen ERP-software is. Verschillende bedrijven hebben elk hun eigen vereisten over wat een adequaat ERP-systeem voor hen moet dekken en presteren. Om deze reden is de blinde aankoop van welke ERP-software dan ook niet aan te raden, omdat het u waarschijnlijk geen concurrentievoordeel zal opleveren.

Het ERP-project: planning legt de basis

Daarom moeten bedrijven de aanschaf van ERP-software niet beschouwen als een leuke taak, maar eerder als een eigen project. Uiteindelijk gaat de aanschaf van nieuwe bedrijfssoftware altijd gepaard met een investering. Naast financiële middelen mag de bestede tijd niet worden onderschat. Een gedetailleerde planning legt echter de basis voor een succesvolle ERP-implementatie en een hoge ROI vanaf het begin van het project.

De zoektocht naar geschikte ERP-software

Zo is het aanmaken van een specificatieblad met specifieke eisen voor adequate ERP-software een essentieel onderdeel van elk ERP-project. Op basis van deze specificaties kunnen geschikte aanbieders worden geïdentificeerd. Aangezien de markt zeer divers is en het aanbod aan potentiële systemen navenant groot is, wordt het gebruik van vergelijkingswebsites of tools aanbevolen. Deze geven bedrijven een goed eerste overzicht van mogelijk geschikte ERP-software.

Implementatie van de ERP-software

Zodra een geschikte provider is gevonden, kan de implementatie van de nieuwe software beginnen. Bedrijven moeten het tijdsbestek met leveranciers zo vroeg mogelijk verduidelijken om mogelijke knelpunten te voorkomen. Hoe lang de implementatie zelf duurt, kan niet worden gegeneraliseerd. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gebruik en licentiemodel van de ERP-software. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
Lokaal of op locatie
Gehost
Hybride
Wolk

Met lokale ERP-software is de implementatie meestal relatief hoog, omdat het systeem eerst op de lokale servers van het bedrijf moet worden geïnstalleerd. Een cloudgebaseerd systeem kan echter vaak op dezelfde dag worden gebruikt.

De rol van training van medewerkers

Om ervoor te zorgen dat nieuwe ERP-software volledig wordt geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering, moeten werknemers worden getraind in het gebruik ervan. Bedrijven moeten niet aan de verkeerde kant besparen in termen van tijd of geld: uiteindelijk zijn het de medewerkers die elke dag de nieuwe ERP-software gaan gebruiken. Als ze onvoldoende zijn opgeleid, kan het volledige potentieel van het ERP-systeem zich niet ontwikkelen.

Betrek medewerkers zo vroeg mogelijk bij het ERP-project

Over het algemeen is het raadzaam om medewerkers of toekomstige gebruikers zo vroeg mogelijk bij het ERP-project te betrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen:

Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat het personeel de nieuwe ERP-software accepteert. Bij de introductie van nieuwe software bestaat altijd het risico dat het personeel dit zal zien als het opleggen van beheersmaatregelen door het management. Om dergelijke veronderstellingen te weerleggen, moeten werknemers zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de introductie. Tegelijkertijd moet er een duidelijke focus worden gelegd op de voordelen die deze in de dagelijkse praktijk moeten opleveren.

Aan de andere kant is het door de vroege betrokkenheid van het personeel bij het ERP-project mogelijk om de (financiële) inspanning van de training te verminderen en uiteindelijk ook om de tijd te minimaliseren totdat het systeem volledig is geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld door de vroege aanstelling van key users. Dit zijn medewerkers die al direct ervaring hebben met het gebruik van de software voor een bedrijfsbrede uitrol.
Ze zijn actief betrokken bij het optimaliseren en aanpassen van de ERP-software aan de individuele behoeften van het bedrijf en zijn daarom goed thuis in het gebruik van de nieuwe software. Daarom kunnen ze meestal interne trainingen geven en andere medewerkers vertrouwd maken met het gebruik van de ERP-software. Op deze manier is het bedrijf niet afhankelijk van externe opleidingsaanbieders en hoeft het zijn eigen tijdschema niet af te stemmen op dat van een externe partij.

ERP-training: oefenen is het allerbelangrijkste

Ongeacht of bedrijven kiezen voor interne of externe opleiding van medewerkers, opleiding moet altijd een praktische component bevatten. De reden hiervoor is dat specifieke vragen meestal pas ontstaan als er in de praktijk nieuwe software wordt gebruikt. Een praktisch onderdeel vergroot de kans dat het personeel voldoende veilig is om het ERP-systeem te gebruiken.

Conclusie: langetermijndoelen behalen

Samenvattend kan worden gesteld dat er geen algemene verklaring kan worden gegeven over de duur van de periode tussen introductie en volledig geïntegreerde reële werking.

Training is essentieel

Het wordt echter ten zeerste afgeraden om de opleiding van medewerkers haastig en halfslachtig te geven. Softwaretraining is bedoeld om het personeel vertrouwd te maken met het nieuwe ERP-systeem en ervoor te zorgen dat ze het systeem in zijn volledige reeks functies kunnen gebruiken. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het volledige potentieel van de ERP-software kan worden benut en dat op lange termijn een overeenkomstige ROI wordt behaald.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder