ERP zakelijke dienstverlening

Een ERP systeem voor de financiële dienstverlening

Waar moet men op letten bij het implementeren van een branche specifiek ERP systeem? In dit artikel wordt aandacht gegeven aan ERP voor financiële dienstverlening.

De financiële sector heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Hoewel de echte crisisjaren voorbij zijn, blijft een flinke deuk in het imago van de sector achter. Of u nu een bank, verzekeraar, pensioenfonds of financieel adviseur bent: er moet hard gewerkt worden om het vertrouwen en de loyaliteit van klanten te herwinnen. ERP software kan hier bij helpen, maar dan moet u wel het juiste systeem kiezen. Dit artikel zal dieper ingaan op deze problematiek.

Registreer uren automatisch

Het verdienmodel is de afgelopen jaren voor veel financiële dienstverleners rigoureus op de schop gegaan. Waar eerst vooral werd verdiend aan provisies, is nu het geven van advies de belangrijkste inkomstenbron.

Deze verandering heeft bij veel bedrijven de omzet onder druk gezet. Om toch het hoofd boven water te houden, besluiten sommige ondernemers nu om te bezuinigen op IT systemen. Dat is begrijpelijk. IT kan een grote kostenpost zijn en maar weinigen gebruiken het optimaal.

Helaas blijken dit soort beslissingen vaak kortzichtig. Nu er steeds meer op facturabele uren wordt gewerkt is een goed ERP systeem cruciaal. Met name functionaliteiten voor urenregistratie- en facturatie zijn belangrijker geworden. Ieder uur dat niet goed wordt verwerkt kost direct omzet. Ook kan hiermee goed in kaart worden gebracht hoeveel rendement er per opdracht wordt behaald.

Compliance overwegingen bij het vinden van ERP

In de nasleep van recente crisissen is toezicht en regelgeving voor de financiële sector verscherpt. Ook om aan deze nieuwe regels te voldoen is een ERP systeem belangrijk. Het te ingewikkeld voor dit artikel om diep in te gaan op alle juridische nuances en de exacte manier waarop een ERP systeem hierbij kan helpen. Wij willen echter benadrukken dat dit bijdraagt aan het belang om een leverancier te vinden met sectorspecifieke kennis en ervaring.

Zo worden verzekeraars en hypotheekadviseurs in dezelfde sector geschaard, maar de wet- en regelgeving verschillen sterk. Zelfs binnen de verzekeringssector bestaan grote verschillen. U begrijpt dat er andere regels gelden voor auto- dan voor zorgverzekeraars. Omdat compliance zo een belangrijke taak is voor financiële dienstverleners moet u zeker weten uw ERP leverancier op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in uw branche. Alleen dan kunnen zij u goed helpen om aan alle regels te voldoen.

Integratieproblemen door veiligheidsoverwegingen

Een specialisatie in uw sector is ook belangrijk om het implementatieproces goed te laten verlopen. De manier waarop moet worden omgegaan met reeds bestaande en reeds verouderde (legacy) systemen luistert, vooral in de financiële sector, erg nauw.

Het is voor ieder bedrijf een grote opgave om te migreren van een oud naar een nieuw IT systeem. Voor financiële instellingen ligt dat nog veel lastiger omdat het vaak niet toegestaan om in oudere systemen te werken.

Neem nou bijvoorbeeld een bank. Deze werken vaak met “back-office” systemen die al lang geleden zijn geschreven. Het programmeerwerk is erg complex, en een technische fout heeft verregaande consequenties. Aan de andere kant beseffen banken dat klanten continu om nieuw aantrekkelijke front-end oplossingen vragen. Denk aan de populariteit van mobiel internetbankieren. Deze innovaties moeten echter wel goed samenwerken met bestaande systemen. Het afschermen van de back-end is dus een belangrijke taak van technische implementatiepartners.

Bovenstaande voorbeeld gaat toevallig over een bank, maar er is voor ieder soort financiële dienstverlener een vergelijkbaar verhaal te vinden. Alleen gespecialiseerde partners hebben nog voldoende kennis van deze systemen en de talen waarin ze geschreven zijn. Zij begrijpen uw situatie en dat werkt een stuk makkelijker.

Online klantenondersteuning is een must

Door ERP op de juiste manier in te zetten worden het ondersteunen, behouden en werven van klanten een stuk eenvoudiger. In de competitieve financiële sector moeten bedrijven een consistent hoog serviceniveau nastreven om klanten te behouden. Dit leidt tot hoge investeringen in, bijvoorbeeld, telefonische klantenondersteuning. Automatisering van klantencontact kan een uitkomst bieden. Tot op de dag van vandaag associëren bedrijven geautomatiseerde klantenondersteuning met een slechte service. Niets is echter minder waar.

Het gebruik van een online polis map is een goed voorbeeld. In veel opzichten is dit voor klanten overzichtelijker, sneller, laagdrempeliger en handiger dan te bellen naar uw klantenservice. Met een digitale polis map kunnen klanten hun gegevens inzien, maar ook bestaande diensten wijzigen, verlengen of aanvragen. Als deze functie onderdeel is van een ERP systeem dan worden de wijzigingen direct op de juiste manier verwerkt.

Er is daarbij minder telefonische ondersteuning nodig en het aantal administratieve handelingen daalt. Sommige (sterk prijsgeoriënteerde) verzekeraars geven zelfs helemaal geen mogelijkheid meer om te bellen. Hoewel het volledig wegsnijden van de helpdesk rigoureus genoemd kan worden, is het duidelijk dat dit tijdswinst en kostenbesparingen oplevert. Maar online ondersteuning zoals een digitale polis map kan ook uw omzet verhogen. Het is een perfecte plek om up- en cross-selling aan te bieden. Nieuwe producten en diensten kunnen tot in detail worden gericht op de individuele behoeftes van de klant.

ERP partijen voor financiële dienstverleners

Als u recentelijk het internet heeft afgezocht naar ERP dan zult u waarschijnlijk honderden verschillende mogelijkheden zijn tegen gekomen. Dus hoe maakt u nu de juiste keuze? Dat hangt natuurlijk erg af welke functionaliteiten u wenst, hoe hoog uw budget is, hoeveel maatwerk u nodig heeft, of u kiest voor cloud of juist on-premises etc.

Eerder in deze serie verschenen deze specifieke branches

Een ERP systeem voor de bouw
Een ERP systeem voor de discrete productie
Een ERP systeem voor de groothandel
Een ERP systeem voor de installatiebranche
Een ERP systeem voor de procesindustrie
Een ERP systeem voor de publieke sector
Een ERP systeem voor de retail
Een ERP systeem voor de zakelijke dienstverlening
Een ERP systeem voor de zorg

Oriëntatie

Wat is Enterprise Resource Planning?

Wat is Enterprise Resource Planning en hoe kan het ook uw bedrijf helpen?

Lees verder

ERP-software voor grote bedrijven

Met ERP-software voor grote bedrijven automatiseert en beheert u al deze processen vanuit één systeem.

Lees verder