Modules
Business Intelligence

ERP modules: Business intelligence

Ontdek wat er allemaal mogelijk is wanneer een ERP systeem beschikt over een Business Intelligence module.

ERP-systemen zijn ontwikkeld om interne bedrijfsprocessen te verbeteren en te ondersteunen. De software neemt een groot deel van het vorige werk in veel bedrijven volledig over. De automatisering van dergelijke bedrijfsprocessen maakt het niet alleen sneller, maar in veel gevallen nog preciezer.
In essentie verzamelt Business Intelligence-software informatie over de bedrijfsprocessen in een bedrijf en evalueert die gegevens. Dit geeft u basisinzichten en beslissingsondersteuning met betrekking tot de respectieve werkprocessen.

Business Intelligence (BI)

Om de juiste beslissingen voor het bedrijf te nemen, kunt u op uw instinct vertrouwen. Als het echter gaat om de voortgang van een organisatie en veel banen, moet u een goed onderbouwd plan op basis van cijfers hebben. Business Intelligence is software die gegevens verzamelt, analyseert en omzet in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. BI wordt voornamelijk gebruikt voor:

Analyseren: de software analyseert uw bedrijfsprocessen. Het gaat in essentie om het identificeren van operationele risico's en kosten. Het heeft tot doel een 360 graden beeld van het bedrijf te bieden.

Kennisbeheer: veel bedrijven hebben een indrukwekkende hoeveelheid kennis, maar kunnen er niet volledig op vertrouwen, omdat het vaak achterblijft. Kennis is vaak exclusief en niet toegankelijk voor elke medewerker. De aanzienlijke hoeveelheid gegevens in veel bedrijven bevat belangrijke informatie. BI kan deze documenten evalueren en uiteindelijk echte beslissingsondersteuning bieden.

Meten: door Key Performance Indicator (KPI) op te stellen, ontvangt het bedrijf een scorecard om hun activiteiten te meten. Aldus kunnen de individuele sleutelfiguren later nauwkeurig worden geëvalueerd.

Monitoring: BI-systemen kunnen ook worden gebruikt voor monitoring. Door de gegevens in real-time aan te leveren, kan het systeem preventief detecteren wanneer processen niet werken zoals bedoeld.

Rapportage: op basis van eerder verzamelde gegevens genereert het systeem rapporten die nuttig zijn voor het management. Deze rapporten zijn van invloed op klantinformatie, werknemers, leveranciers, partners of zelfs producten, die allemaal moeten worden bijgehouden.

Samenwerking: De software zorgt er ook voor dat verschillende afdelingen en gebieden binnen en buiten een bedrijf op de best mogelijke manier kunnen samenwerken, omdat dezelfde database beschikbaar is.

Voorspellingen: Een ander belangrijk punt is het vermogen om toekomstige veranderingen in bedrijfsprocessen te voorspellen op basis van de verzamelde gegevens en de evaluaties ervan.

BI en ERP

Kort gezegd, BI-applicaties zijn op zichzelf staande softwaresystemen die bijna alle bedrijfsgegevens verwerken. De echte kracht ligt echter in de combinatie met uw eigen ERP-systeem. Deze interactie zorgt ervoor dat elk geautomatiseerd werkproces kan worden verwerkt tot bruikbare informatie om die processen vervolgens te stroomlijnen. De mogelijkheden die BI biedt zijn soms erg uitgebreid. Hier zijn enkele van de meest voorkomende functies:

Analyse-instrumenten: in principe worden verschillende analyse-instrumenten gebruikt om relaties binnen de gegevens te detecteren en te interpreteren. De verschillende tools zijn, bijvoorbeeld, OLAP, datamining, text mining, web mining of case-based closing. We willen graag enkele van deze tools nader bekijken:

OLAP: Online Analytical Processing (OLAP) is een op hypotheses gebaseerde analysemethode. De gebruiker doet een aanvraag voor het OLAP-systeem dat deze verifieert of afkeurt op basis van de onderliggende gegevens. De structuur van OLAP is gebaseerd op de OLAP-kubus. Hierin worden de geanalyseerde gegevens logisch weergegeven.

Process Mining: Process Mining wordt in principe overal ingezet waar individuele stappen van bepaalde processen in systemen op een zodanige manier worden opgeslagen dat ze kunnen worden getraceerd in termen van hun proces en hun affiliatie. Voor dit doel worden gegevens geëxtraheerd en verwerkt, bijvoorbeeld uit resultaatlogboeken.

Text Mining: Verschillende methoden worden gebruikt om zwak gestructureerde teksten te reduceren tot hun essentiële kennis om sneller de kern van de tekst naar de gebruiker over te brengen.

Predictive Analytics: Predictive Analytics probeert de meest waarschijnlijke toekomst en trends voor het bedrijf te voorspellen. Door een variabele worden we voorspelbaar gemaakt voor een individu of een entiteit van toekomstig gedrag. Voorschrijvende analyses die verder gaan dan de prognose, bieden ook informatie over welke maatregelen moeten worden genomen en welke gevolgen dit heeft

Benchmarking: Maar niet alleen interne analyse speelt een rol bij bedrijven. Benchmarking vergelijkt continu de processen, producten en diensten met de marktleiders. In essentie wordt geprobeerd de belangrijkste verschillen tussen twee of meer bedrijven te identificeren om verbeteringen te zoeken.

Business Performance Management: het doel van BPM is om de algehele prestaties van een bedrijf te verbeteren. Er wordt gestreefd naar afstemming van strategische en operationele doelstellingen en activiteiten om de prestaties te verbeteren. De doelstellingen worden voortdurend gevolgd en bewaakt.

Complex Event Processing: CEP probeert de gebeurtenissen in principe te verwerken via de methoden, technieken en tools, zelfs als ze plaatsvinden. Van deze complexe evenementen wordt waardevolle, hogere kennis gegenereerd. Kennis wordt bijvoorbeeld getrokken uit verschillende gebeurtenissen die alleen in de combinatie hiervan herkenbaar worden.

Demand Planning: het systeem gebruikt de gegevens om de vraag naar een product voor toekomstige processen te schatten.

Gegevens verzamelen: Business Intelligence verzamelt continu gegevens en zoekt naar relaties erin. Voor de gebruiker worden deze relaties vervolgens duidelijk weergegeven, zodat u optimaal met hen kunt werken.

Rapportage: het systeem genereert gedetailleerde rapporten over de processen die worden beoordeeld en geeft deze visueel weer.

Business intelligence voor iedereen

Business Intelligence is oorspronkelijk ontworpen voor data-analisten en IT-professionals, maar in de tussentijd is dit omgekeerd. De software van vandaag zet data om in begrijpelijke kosten en stelt elke manager in staat zijn eigen beslissingen te rechtvaardigen. De software heeft zoveel gegevens dat het soms moeilijk is om de juiste informatie te extraheren, maar de software kan helpen. Door te specificeren welke gegevens moeten worden onderzocht, onderhoudt BI de gegevens die hierop van invloed kunnen zijn en worden de onnodige gegevens voor die analyse automatisch genegeerd.

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder

5 tips om uw on-premises ERP software veilig te houden

On-premises ERP-software vereist speciale bescherming, vooral omdat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beveiliging. We geven je belangrijke tips.

Lees verder