Modules
Business intelligence

ERP modules: Business intelligence

Ontdek wat een business intelligence module in samenwerking met een ERP systeem allemaal kan.

Een ERP systeem is ontwikkeld om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren. De werkzaamheden worden ondersteunt door de software, die een groot deel van het werk uit handen neemt. Het automatiseren van de bedrijfsprocessen zorgt ervoor dat er sneller en preciezer gewerkt kan worden.

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden wordt er door het systeem informatie verzameld over deze processen. De data die hiermee wordt verzameld is zeer waardevol en kan met behulp van de juiste software een goudmijn aan inzichten in het bedrijf opleveren. De juiste software voor deze klus is Business Intelligence.

Business intelligence

Om de juiste beslissingen voor het bedrijf te maken kan je uitgaan van een onderbuikgevoel maar als de voortgang van een organisatie en vele banen op het spel staan heb je liever een goed onderbouwd plan gebaseerd op cijfers. Business intelligence is software die data verzameld, analyseert en omzet in begrijpelijke taal.

BI wordt voornamelijk gebruikt voor;

 • Analyseren – data analyseren om zo de bedrijfsprocessen te verbeteren
 • Kennis management – software die optimaal gebruik maakt van de kennis aanwezig in het bedrijf
 • Meten – software die de voortgang van KPI’s meet
 • Monitoren –bij bepaalde gebeurtenissen binnen of buiten het bedrijf wordt een signaal afgegeven
 • Rapportage – het maken van rapportages die het management ondersteunen
 • Samenwerking – software die zorgt voor een samenwerking tussen verschillende gebieden (zowel binnen als buiten het bedrijf) door het delen van data
 • Voorspellingen – de verzamelde data wordt gebruikt om voorspellingen te maken

BI en ERP

BI is in principe op zichzelf staande software en kan een hele hoop data verwerken voor uw bedrijf maar de echte kracht ligt in de combinatie met uw eigen ERP systeem. Waar een ERP systeem gemaakt is om data in te voeren is BI gemaakt om data te verzamelen. Deze wisselwerking zorgt ervoor dat ieder geautomatiseerd werkproces kan worden verwerkt tot nuttige informatie om deze processen weer te verbeteren.

De mogelijkheden van BI zijn zeer uitgebreidt maar een aantal van de meest voorkomende functies zijn;

 • Analyse tools - helpt bij het ontdekken en interpreteren van verbanden in data
 • Benchmarking - het vergelijken van de bedrijfsprocessen en prestaties met de beste uit de branche
 • Business performance management - bijhouden of vooraf gestelde doelen behaald gaan worden
 • Complexe gebeurtenis verwerking - bij een gebeurtenis binnen of buiten het bedrijf wordt dit geregistreerd
 • Data verzamelen - verbanden ontdekken in data e dit op een begrijpelijke manier tonen
 • Demandplanning - een inschatting van de vraag naar een product
 • OLAP - maakt een verslag uit grote verzameling data / datasets
 • Processen mining - haalt data uit logboeken over gebeurtenissen
 • Predictive analyses - op basis van feiten van vroeger wordt een voorspelling gemaakt
 • Prescriptive analyses - stap verder dan predictive vertelt ook welke acties te ondernemen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn
 • Rapportage - maken van rapporten met behulp van visuele ondersteuning
 • Tekst mining - het verzamelen van informatie uit tekst

BI voor iedereen

Business intelligence was altijd bedoeld voor de doorgestudeerde data analisten en ICT professionals maar dat is allang niet meer zo. De software van tegenwoordig zet data om in begrijpelijke kost en maakt het voor iedere manager mogelijk om zijn eigen beslissingen te kunnen onderbouwen. De software beschikt over zoveel data dat het soms lastig is om de juiste informatie eruit te halen maar ook hier kan de software bij helpen. Door aan te geven wat men onderzocht wilt hebben behoud BI de data die hier op van invloed kan zijn en laat de rest voor wat het is.

Leverancier van de maand

Casestudy: Lagersmit

Waarom deze producent van afdichtingen binnen de maritiem kiest voor ERP software van Isah Business Software.

Lees verder
Leverancier van de maand

Wat planners kunnen leren van Max Verstappen

Robert Plasman is Business Consultant bij Isah. Door maakbedrijven op een andere manier te laten kijken naar vraagstukken, helpt hij klanten vooruit.

Lees verder