Modules
Business Intelligence

ERP modules: Business intelligence

Ontdek wat er allemaal mogelijk is wanneer een ERP systeem beschikt over een Business Intelligence module.

ERP-systemen zijn ontwikkeld om interne bedrijfsprocessen te verbeteren en te ondersteunen. De software neemt een groot deel van het vorige werk in veel bedrijven volledig over. De automatisering van dergelijke bedrijfsprocessen maakt het niet alleen sneller, maar in veel gevallen nog preciezer.
In essentie verzamelt Business Intelligence-software informatie over de bedrijfsprocessen in een bedrijf en evalueert die gegevens. Dit geeft u basisinzichten en beslissingsondersteuning met betrekking tot de respectieve werkprocessen.

Business Intelligence (BI)

Om de juiste beslissingen voor het bedrijf te nemen, kunt u op uw instinct vertrouwen. Als het echter gaat om de voortgang van een organisatie en veel banen, moet u een goed onderbouwd plan op basis van cijfers hebben. Business Intelligence is software die gegevens verzamelt, analyseert en omzet in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. BI wordt voornamelijk gebruikt voor:

Analyseren: de software analyseert uw bedrijfsprocessen. Het gaat in essentie om het identificeren van operationele risico's en kosten. Het heeft tot doel een 360 graden beeld van het bedrijf te bieden.

Kennisbeheer: veel bedrijven hebben een indrukwekkende hoeveelheid kennis, maar kunnen er niet volledig op vertrouwen, omdat het vaak achterblijft. Kennis is vaak exclusief en niet toegankelijk voor elke medewerker. De aanzienlijke hoeveelheid gegevens in veel bedrijven bevat belangrijke informatie. BI kan deze documenten evalueren en uiteindelijk echte beslissingsondersteuning bieden.

Meten: door Key Performance Indicator (KPI) op te stellen, ontvangt het bedrijf een scorecard om hun activiteiten te meten. Aldus kunnen de individuele sleutelfiguren later nauwkeurig worden geëvalueerd.

Monitoring: BI-systemen kunnen ook worden gebruikt voor monitoring. Door de gegevens in real-time aan te leveren, kan het systeem preventief detecteren wanneer processen niet werken zoals bedoeld.

Rapportage: op basis van eerder verzamelde gegevens genereert het systeem rapporten die nuttig zijn voor het management. Deze rapporten zijn van invloed op klantinformatie, werknemers, leveranciers, partners of zelfs producten, die allemaal moeten worden bijgehouden.

Samenwerking: De software zorgt er ook voor dat verschillende afdelingen en gebieden binnen en buiten een bedrijf op de best mogelijke manier kunnen samenwerken, omdat dezelfde database beschikbaar is.

Voorspellingen: Een ander belangrijk punt is het vermogen om toekomstige veranderingen in bedrijfsprocessen te voorspellen op basis van de verzamelde gegevens en de evaluaties ervan.

BI en ERP

Kort gezegd, BI-applicaties zijn op zichzelf staande softwaresystemen die bijna alle bedrijfsgegevens verwerken. De echte kracht ligt echter in de combinatie met uw eigen ERP-systeem. Deze interactie zorgt ervoor dat elk geautomatiseerd werkproces kan worden verwerkt tot bruikbare informatie om die processen vervolgens te stroomlijnen. De mogelijkheden die BI biedt zijn soms erg uitgebreid. Hier zijn enkele van de meest voorkomende functies:

Analyse-instrumenten: in principe worden verschillende analyse-instrumenten gebruikt om relaties binnen de gegevens te detecteren en te interpreteren. De verschillende tools zijn, bijvoorbeeld, OLAP, datamining, text mining, web mining of case-based closing. We willen graag enkele van deze tools nader bekijken:

OLAP: Online Analytical Processing (OLAP) is een op hypotheses gebaseerde analysemethode. De gebruiker doet een aanvraag voor het OLAP-systeem dat deze verifieert of afkeurt op basis van de onderliggende gegevens. De structuur van OLAP is gebaseerd op de OLAP-kubus. Hierin worden de geanalyseerde gegevens logisch weergegeven.

Process Mining: Process Mining wordt in principe overal ingezet waar individuele stappen van bepaalde processen in systemen op een zodanige manier worden opgeslagen dat ze kunnen worden getraceerd in termen van hun proces en hun affiliatie. Voor dit doel worden gegevens geëxtraheerd en verwerkt, bijvoorbeeld uit resultaatlogboeken.

Text Mining: Verschillende methoden worden gebruikt om zwak gestructureerde teksten te reduceren tot hun essentiële kennis om sneller de kern van de tekst naar de gebruiker over te brengen.

Predictive Analytics: Predictive Analytics probeert de meest waarschijnlijke toekomst en trends voor het bedrijf te voorspellen. Door een variabele worden we voorspelbaar gemaakt voor een individu of een entiteit van toekomstig gedrag. Voorschrijvende analyses die verder gaan dan de prognose, bieden ook informatie over welke maatregelen moeten worden genomen en welke gevolgen dit heeft

Benchmarking: Maar niet alleen interne analyse speelt een rol bij bedrijven. Benchmarking vergelijkt continu de processen, producten en diensten met de marktleiders. In essentie wordt geprobeerd de belangrijkste verschillen tussen twee of meer bedrijven te identificeren om verbeteringen te zoeken.

Business Performance Management: het doel van BPM is om de algehele prestaties van een bedrijf te verbeteren. Er wordt gestreefd naar afstemming van strategische en operationele doelstellingen en activiteiten om de prestaties te verbeteren. De doelstellingen worden voortdurend gevolgd en bewaakt.

Complex Event Processing: CEP probeert de gebeurtenissen in principe te verwerken via de methoden, technieken en tools, zelfs als ze plaatsvinden. Van deze complexe evenementen wordt waardevolle, hogere kennis gegenereerd. Kennis wordt bijvoorbeeld getrokken uit verschillende gebeurtenissen die alleen in de combinatie hiervan herkenbaar worden.

Demand Planning: het systeem gebruikt de gegevens om de vraag naar een product voor toekomstige processen te schatten.

Gegevens verzamelen: Business Intelligence verzamelt continu gegevens en zoekt naar relaties erin. Voor de gebruiker worden deze relaties vervolgens duidelijk weergegeven, zodat u optimaal met hen kunt werken.

Rapportage: het systeem genereert gedetailleerde rapporten over de processen die worden beoordeeld en geeft deze visueel weer.

Business intelligence voor iedereen

Business Intelligence is oorspronkelijk ontworpen voor data-analisten en IT-professionals, maar in de tussentijd is dit omgekeerd. De software van vandaag zet data om in begrijpelijke kosten en stelt elke manager in staat zijn eigen beslissingen te rechtvaardigen. De software heeft zoveel gegevens dat het soms moeilijk is om de juiste informatie te extraheren, maar de software kan helpen. Door te specificeren welke gegevens moeten worden onderzocht, onderhoudt BI de gegevens die hierop van invloed kunnen zijn en worden de onnodige gegevens voor die analyse automatisch genegeerd.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder