bouw
materiaalbeheer

3 ultieme tools voor materiaalbeheer

Met deze 3 functies voor materiaalbeheer maakt u uw ERP-systeem meer dan alleen concurrerend. Vooral bouwbedrijven profiteren hiervan.

Het bouwen van een huis vereist een veelvoud aan middelen, bestaande uit personeel, machines, gereedschappen en materialen. Iedereen die bij een bouwproject betrokken is geweest weet hoeveel er fout kan gaan. De bouwers zijn er alleen op maandag, verwarmingsbuizen moeten worden bijbesteld, de verkeerde tegels zijn bezorgd. Het resultaat: het hele bouwplan wordt uitgesteld omdat veel activiteiten niet kunnen starten tot een eerdere activiteit is afgerond.

Wat op kleine schaal al vervelend is, leidt bij grotere bouwprojecten tot grote problemen. Alle bedrijven werken met een strak schema, vertragingen op een bepaald moment verstoren de activiteiten en kosten uiteindelijk geld. Als een bedrijf zijn materiaalbeheer niet onder controle heeft, zal het vroeg of laat geen bestellingen meer ontvangen.

In dit artikel willen we kijken naar materiaalbeheer voor bouwbedrijven en de mogelijkheden van een ERP-systeem op dit gebied. Laten we eerst eens kijken wat ERP-systemen zijn en hoe ze werken.

Inhoud

Wat is een ERP-systeem? - Een definitie

Wat is materiaalbeheer? - Een definitie

Met deze 3 functies in ERP voor succesvol materiaalbeheer

1. Alles op de juiste plaats met materiaalplanning

2. Make-or-buy analyse

3. Automatische facturering

Conclusie - Meer dan alleen voorraadbeheer

Wat is een ERP-systeem? - een definitie

ERP staat voor enterprise resource planning en beschrijft de taak van een ondernemer om de middelen die hem ter beschikking staan ​​zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Naast grondstoffen, materialen en gereedschappen omvatten deze middelen ook arbeid, machines, onroerend goed of financiële middelen.

Het doel is om de bedrijfsprocessen te sturen en te bewaken zodat ze het hoogst mogelijke bedrijfsresultaat behalen. Onnodige stappen moeten worden blootgelegd en geëgaliseerd. Daarnaast is het belangrijk om nieuwe, slankere processen op te zetten als ze beloven een positieve bijdrage te leveren aan het bedrijfsresultaat.

ERP-systemen helpen

Aangezien bedrijven tegenwoordig veelal uit veel verschillende afdelingen met meerdere medewerkers en een verscheidenheid aan verschillende werkprocessen bestaan, is het voor een ondernemer bijna onmogelijk om deze permanent te controleren en te bewaken. Veel managers kennen de individuele processen van veel werknemers niet eens.

Hiervoor worden ERP-systemen gebruikt. Alle werkprocessen van een bedrijf worden in kaart gebracht. Daartoe worden alle gegevens in een centrale database opgeslagen, samengevoegd en worden processen op veel plaatsen gestroomlijnd en geautomatiseerd. Door het gebruik van ERP-systemen herstructureren bedrijven hun oude bedrijfsprocessen en maken ze deze aanzienlijk efficiënter.

Interne communicatie verbeteren

Daarnaast worden afdelingsgrenzen overschreden, datasilo's opgeheven en de interne communicatie drastisch verbeterd. De nieuwe processen koppelen alle functies aan elkaar en ook processen waarvoor externe bedrijven nodig zijn, worden in kaart gebracht in het ERP-systeem.

Wat is materiaalbeheer? - een definitie

Bij materiaalbeheer, ook bekend als goederenbeheer, houdt men zich bezig met de administratie, planning en controle van alle materiaalbewegingen binnen een bedrijf. De planning en controle verlopen op verschillende niveaus.

Uiteindelijk moet er op al deze niveaus voor gezorgd worden dat de materialen op de best mogelijke en geschikte manier beschikbaar en / of aangekocht zijn. De centrale taak van materiaalbeheer is daarom de coördinatie van de goederenstroom tussen leveranciers, klanten en het magazijn met als doel een holistische levering te garanderen. Materiaalbeheer omvat een grote verscheidenheid aan objecten.

Met deze 3 functies in ERP voor succesvol materiaalbeheer

Op dit punt willen we u kennis laten maken met de drie meest nuttige functies van een ERP-systeem op het gebied van materiaalbeheer. Met de volgende functies verzekeren bouwbedrijven zich van belangrijke voordelen.

1. Alles op de juiste plaats met materiaalplanning

Bedrijven verwerken vaak verschillende bestellingen tegelijk. Er moet voor worden gezorgd dat alle materialen in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn. Met behulp van materiaalplanning kunt u direct zien welke materialen, materialen of werkmaterialen nodig zijn voor welk project, welke momenteel in gebruik zijn en welke hoeveelheden al zijn gebruikt.

Kan ook mobiel worden gebruikt

De items worden continu beheerd en gedocumenteerd. Als nabestellingen nodig zijn, worden de bijbehorende aanvullende vereisten eenvoudig geregistreerd via mobiele apps en kan het systeem de bijbehorende bestellingen plaatsen en uitvoeren.

Bij magazijnbeheer ziet u altijd welke stoffen nog beschikbaar zijn en in welke hoeveelheid. Als de voorraad van een bepaald artikel schaars wordt, kan het systeem deze automatisch aanvullen.

2. Make-or-buy analyse

Bouwbedrijven staan ​​vaak voor de vraag of een specifiek onderdeel efficiënter kan worden geproduceerd of dat het beter is om de productie uit te besteden. Deze functie berekent wat de beste oplossing is, rekening houdend met alle betrokken factoren. Zijn er bijvoorbeeld voldoende capaciteiten beschikbaar voor zelfproductie?

Met andere woorden, is het qua tijd haalbaar en zijn de benodigde materialen, gereedschappen, machines en human resources beschikbaar. Of is het economischer om hiervoor een onderaannemer in te schakelen? In dit geval, wanneer kan het onderdeel worden afgewerkt en geleverd. Al deze afmetingen komen aan bod in de berekening van het systeem.

3. Automatische facturering

Zoals eerder vermeld, maakt de module voor materiaalbeheer ook de facturering veel eenvoudiger, zeker met een gekoppeld apparaatbeheer. Naast alle gebruikte materialen worden ook apparaatbewegingen geregistreerd met de boekhoudtarieven. Deze kunnen vervolgens direct worden overgedragen naar de boekhouding voor facturering.

Aan het einde van een bouwfase of project kanmet het systeem verschillende soorten

facturen worden aangemaakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om units zoals pallets te splitsen en in onderdelen te factureren. Over het algemeen kunnen alle voorraadwijzigingen, zowel inkomend als uitgaand, centraal worden beheerd. De bijbehorende boekingen worden ingevoerd in een logboek in het voorraadlogboek.

Conclusie - Meer dan alleen voorraadbeheer

Modern materiaalbeheer kan meer bieden dan alleen informatie over voorraden. Het ERP-systeem maakt het mogelijk om intelligenter en efficiënter in te kopen, effectiever op te slaan en gerichter te verdelen.

Lange opslag op de bouwplaats is door gebrek aan opslagruimte vaak niet mogelijk. Daarom moet materiaalbeheer ook betrekking hebben op externe leveringen. Zonder een passend ERP-systeem wordt dat erg lastig.

Met een ERP-systeem beschikken bouwbedrijven over een tool voor het efficiënte beheer van alle materiaalbewegingen en zorgen zo voor de realisatie van bouwprojecten binnen de contractueel overeengekomen voorwaarden.

Oriëntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder

Het belang van het vormen van een ERP implementatie team

Het ERP implementatie team legt de hoeksteen voor een succesvol ERP-project. Hier leest u waarom en wat u moet weten.

Lees verder