Profity Time

Profity Time

Grip op uren is grip op projecten. Bij veel projecten zijn de uren die aan project worden besteed bepalend voor het resultaat onder aan de streep.

Het is daarom belangrijk tijdig te kunnen bijsturen als blijkt dat de bestede uren afwijken van de gecalculeerde uren.

Urenbriefjes 

De tijd van urenbriefjes is bij de meeste bedrijven voorbij. Logisch, want er zijn veel nadelen zoals:

  • Urenbriefjes worden vaak per week ingeleverd waarbij het verzamelen van de urenbriefjes niet altijd even gemakkelijk is.
  • Omdat de uren per week worden gecontroleerd is vaak niet meer na te gaan hoe de tijd daadwerkelijk is besteed. 
  • Aanwezigheidsregistratie met briefjes is onbetrouwbaar
  • Uren moeten opnieuw worden ingevoerd in het ERP-systeem met het risico op fouten

Tijd registreren

Met Profity Time kan tijdregistratie plaatsvinden op kantoor, in de werkplaats, op de bouw en onderweg. Voor iedere plaats is een passende gebruikersinteractie. Op kantoor kan de registratie plaatsvinden op de eigen werkplek. In de werkplaats worden touch screens op één of meer locaties geplaatst of opgehangen. Voor montageploegen vindt de registratie plaats via een tablet in de bus. Voor mobiele toepassingen vindt registratie plaats via de smartphone. Omdat Profity Time een cloud-oplossing is, is het systeem niet aan plaats of tijd gebonden.

 

Aanwezigheidsregistratie

Met Profity Time kan de aanwezigheid van medewerkers, separaat van de uitgevoerde taken worden geregistreerd. Vaak via een touch screen dicht bij de ingang.

 

Registreren van taken op projecten

Profity Time is ontwikkeld voor bedrijven die projectmatig werken. Medewerkers boeken hun directe uren op een project. Binnen het project wordt geboekt op een taak. Daarnaast kunnen indirecte uren worden geboekt zoals schoonmaken, snipperen, ziekte, ATV, of doktersbezoek.

 

Tijdregistratie op basis van start-stop

Als een medewerker aan één project tegelijk werkt kan hij eenvoudig registreren dat hij aan een project begint. Daarmee meldt hij automatisch het voorgaande project af.

Tijdregistratie op basis van uren achteraf

Als een medewerker per dag afwisselend of gelijktijdig meerdere taken uitvoert dan is het invoeren van uren achteraf een handige methode. Naar keuze kan een medewerker uren van een voorgaande dag al dan niet alsnog invoeren.

Registraties verwerken

Voordat registraties worden verwerkt in Profity ERP, worden ze gecontroleerd. Dit gebeurt meestal dagelijks. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of iedere medewerker zijn volle rooster heeft geboekt.

 

Kilometerregistratie

Naast het registreren van tijd is het ook mogelijk om kilometers vast te leggen.

 

Managementrapportage

Als Profity Time zonder Profity ERP wordt gebruikt, kunnen rapportages plaatsvinden binnen Profity ERP en kunnen de registraties worden geëxporteerd naar Excel ten behoeve van import in een ander ERP-systeem.

 

Profity Time beheer

In Profity Time worden de volgende zaken beheerd om een juiste tijdregistratie mogelijk te maken:

  • Medewerkers
  • Roosters
  • Projecten
  • Taken
  • Autorisaties (wie mag welke registraties verrichten en op welke manier)
  • Verwerking (wie controleert welke registraties)

Via Profity Time beheer kunnen geautoriseerde medewerkers bovendien real-time zien wie aanwezig of afwezig is en waaraan de aanwezige personen werken. Dit scheelt geloop naar de werkplaats of een telefoontje naar de bouw.

Integratie met Profity ERP

Grip op projecten betekent grip op uren. Profity Time is geïntegreerd met Profity ERP. Zo komen automatisch alle gecontroleerde uren terecht bij de juiste projecten in Profity ERP. In de projectadministratie wordt zo zichtbaar wat de voortgang is van de projecten en hoe de voorgecalculeerde uren zich verhouden tot de gerealiseerde uren.

Daarnaast zijn in Profity ERP allerlei rapportages en exports mogelijk ten behoeve van snipperdagenadministratie en salarisadministratie. Hierbij worden zaken ondersteund als overuurtarieven, tijd-voor-tijd, mandagenregisters etc.

 

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder