Dashboards

Profity Dashboards

Op basis van Microsoft Power BI maakt Profity Dashboards op maat voor ieder bedrijf.

Microsoft Power BI biedt is dermate gebruiksvriendelijk dat het, eenmaal ingericht, voor Profity-gebruikers mogelijk is om de dashboard deels zelf te optimaliseren. Want uw informatiebehoefte van vandaag kan afwijken van uw informatiebehoefte van gisteren. Dashboards stellen u in staat om ERP daadwerkelijk in te zetten als en stuurmiddel.

De huidige situatie zonder ERP

Hoe ziet het software-landschap er uit bij veel projectmatig werkende MKB-bedrijven? We beginnen met de bedrijven die nog geen ERP-pakket in huis hebben. Zij maken gebruik van een geleidelijk gegroeid bos van losse oplossingen. Deze bestaan vaak uit de volgende combinatie:

Microsoft Office voor de bekende toepassingen e-mail, tekstverwerking etc.

  • Een financieel pakket voor grootboek, debiteuren, crediteuren en facturering
  • Losse Excels of stukken maatwerk voor allerlei verschillende processen zoals calculatie
  • Een of meer CAD-pakketten voor ontwerp
  • Soms een beperkte implementatie van een CRM-pakket voor verkoop

De huidige situatie met ERP

Andere MKB-bedrijven hebben al jaren een ERP-pakket in huis. Een deel van de processen wordt ermee goed ondersteund. Denk aan de financiële administratie en de facturering. Andere processen zijn soms wel, soms niet goed geïmplementeerd. Denk aan calculatie, inkoop, voorraad, productie, tijdregistratie, service. Zelden ondersteunt het ERP-pakket de gehele bedrijfsvoering. 

ERP als administratief systeem

Als een ERP-pakket is geïmplementeerd dan is vaak sprake meer sprake van een administratief systeem dan een sturingssysteem. Met andere woorden: het ERP-pakket is goed ingericht om terug te kunnen kijken. De historie is goed vastgelegd en daarmee is de basis voor financiële rapportage prima voor elkaar.

ERP als stuurmiddel

Wilt u uw bedrijf sturen dan is achteruitkijken meestal geen goed idee. Een minimale vereiste is dat u snel kunt reageren op actuele gebeurtenissen. In uw bedrijf gebeurt dermate veel dat het niet zinvol is om alle transacties en alle activiteiten te monitoren. Wel is het effectief om per discipline een dashboard in te richten dat de uitzonderingen waarop u moeten handelen zichtbaar maakt.

Dashboards zijn bijvoorbeeld zinvol voor het monitoren van inkooporders die niet tijdig worden bevestigd of waarvan de bevestigde leverdatum afwijkt van de gevraagde leverdatum. Op directieniveau kan het zinvol zijn om zaken te monitoren zoals debiteuren- en crediteurensaldi, liquiditeitsprognoses, totale orderportefeuille etc. Zo is er voor ieder bedrijfsonderdeel een dashboard te bedenken. Vaak op maat en afgestemd op uw bedrijfssituatie maar wel puttend uit een standaard ERP-pakket. Op deze manier biedt Profity meer grip op projecten.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder