DynApps Big Data

DynApps en Big Data

De consultants van DynApps maken gebruik van de business intelligence functionaliteiten van Odoo om de juiste inzichten in uw bedrijf te genereren.

Business Intelligence is een roepnaam voor heel veel activiteiten en tools die als voornaamste doelstelling hebben om eindgebruikers de correcte informatie te bezorgen op het ogenblik dat hij deze nodig heeft. Het begrip Business Intelligence bestaat al zo’n 40 jaar, de theorieën al langer, en de toepassingen zijn ondertussen zeer uitgebreid. Het is dus lang geen technologie meer die in zijn kinderschoenen staat.

Wat is de kostprijs van een Business Intelligence project?

Voor vele KMO’s is Business Intelligence onbekend terrein, met als voornaamste reden dat Business Intelligence duur zou zijn. Maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Business Intelligence kan op vele manieren toegepast worden in Uw bedrijf en bedrijfsprocessen, en op basis van Uw keuzes kunnen verschillende tools en methodologieën ingezet worden. U maakt de keuze, en de medewerkers van DynApps zoeken dan samen met U naar de meest optimale oplossing.

En is dat duur?

De vraag is altijd: “Duur ten opzichte van wat?”

Stel: U heeft maandelijks een overzicht nodig van het bedrag van het aantal openstaande facturen bij klanten, per verkoper. Maandelijks vraagt U aan één van de administratieve medewerkers om dat overzicht voor U te maken. Maandelijks wordt U dat overzicht bezorgd in een file die binnen het bedrijf aan de verkopers verspreid wordt via mail.

  • Wat is de kost op jaarbasis om de administratieve persoon dat overzicht maandelijks te laten maken?
  • Hoe zeker bent U dat dat overzicht ook elke maand juist is?
  • Wat zou de kost kunnen zijn, indien een van Uw medewerkers die informatie zou verliezen tijdens een bedrijfsbezoek bij een klant?
  • Hoe volgt U die onbetaalde facturen tussentijds op?

Stel: U heeft een BI oplossing geïmplementeerd die U wanneer en waar U wenst, met een druk op een knop de betreffende lijst kan tonen.

  • Welke van bovenstaande onzekerheden vallen dan allemaal weg?
  • Wat is de eenmalige kost om die BI oplossing te implementeren?

business intelligence

Hoe pak ik een Business Intelligence project aan?

De allerbelangrijkste vraag die je je als bedrijfsleider moet stellen is: wie heeft welke informatie wanneer nodig tijdens het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden?

Een bedrijfsleider zit in de cockpit van zijn/haar bedrijf. Voor een bedrijfsleider worden er dashboards beschikbaar gemaakt waarop in enkele seconden de status van het bedrijf kan worden geverifieerd.

Een business analist is vooral geïnteresseerd in heel veel data, die hij/zij ten allen tijde kan opvragen en analyseren. Voor een business analist worden er ad-hoc Business Intelligence oplossingen geïmplementeerd.

Operationele mensen hebben detail data nodig, willen weten wat ze nu of de volgende uren moeten doen, willen nakijken dat hetgeen ze zonet gedaan hebben correct afgewerkt is. Voor deze profielen implementeren we operationele rapporten.

Nog een systeem meer?

Neen, Business Intelligence is geen extra systeem, toch niet voor de eindgebruiker, wel voor Uw IT afdeling. Alle vendors van Business Intelligence oplossingen voorzien API’s om te zorgen dat de Business Intelligence oplossingen kunnen geïntegreerd worden in Uw bestaande bedrijfsoplossingen, zodat de gebruikers niet nog in een ander systeem dienen aan te loggen. Uw rapport of dashboard is een knop in uw bestaande applicatie.

Hebben we extra IT resources nodig voor Business Intelligence?

Ja, er is wellicht extra hardware nodig en mogelijk ook extra tijd van de IT resources om de nieuwe toepassing te onderhouden, te upgraden.
Maar neen, Business Intelligence is niet per definitie een IT oplossing. Net zoals alle andere systemen in Uw bedrijf faciliteert het IT departement de oplossing. Het zijn de Business mensen die voor de inhoudelijke invulling zorgen, bouwen van de rapporten en de dashboards.

DynApps en Business Intelligence

Binnen DynApps hebben we een team van Business Intelligence consultants met een jarenlange ervaring. Het team werd opgericht kort na de oprichting van DynApps, en heeft zich vooral gespecialiseerd in Open Source BI en Big Data software die hand in hand gaat met de ODOO software en filosofie.
Door de jaren heen hebben onze consultants BI en Big Data oplossingen gebouwd voor zowel KMO’s als multinationals, zowel binnen een ODOO omgeving, als onafhankelijk van ODOO.

Binnen de ODOO omgeving bestaat een standaard rapportage omgeving. Voor veel bedrijven blijkt deze onvoldoende om de belofte van BI waar te maken. Niet steeds is de juiste informatie in ODOO beschikbaar voor de eindgebruiker waar hij die wil of wanneer hij die wil. Onze consultants helpen U verder op weg om Uw Business Intelligence structuur binnen ODOO verder uit te breiden, zodat de juiste informatie wel beschikbaar is voor Uw werknemers waar en wanneer ze het meest nodig is.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder