Oriëntatie
bedrijfssoftware

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Hieronder willen we nader ingaan op bedrijfssoftware, laten zien op welke gebieden het wordt gebruikt en hoe bedrijven kunnen profiteren van geschikte bedrijfssoftware.

Inhoudsopgave

Wat is bedrijfssoftware?

De term bedrijfssoftware is afkomstig uit het Engels en heeft geen duidelijk te definiëren betekenis. Het is eerder een verzamelnaam voor elk type toepassingssoftware dat wordt gebruikt in organisaties of bedrijven.

Toepassingsgebied is doorslaggevend

Bedrijfssoftware is dan ook tegen software voor privégebruik. In de praktijk zijn de overgangen hier echter vaak vloeiend, omdat kantoortoepassingen bijvoorbeeld worden gebruikt in zowel professionele als particuliere ruimtes. Het gaat dus niet alleen om de software zelf, maar ook om de reikwijdte ervan.

Toegevoegde waarde van bedrijfssoftware

In de operationele context wordt bedrijfssoftware op veel gebieden of voor verschillende doeleinden gebruikt. Alle gebieden hebben één ding gemeen: het ondersteunt bedrijven bij het bereiken van hun doelen.

De gebieden waarin bedrijfssoftware wordt gebruikt, worden hieronder geïllustreerd.

Soorten bedrijfssoftware

Ten aanzien van de toepassingsgebieden van bedrijfssoftware dient altijd te worden opgemerkt dat ook hier geen duidelijk onderscheid te maken is. Dit komt doordat in de praktijk de vakgebieden samensmelten of er kunnen overlappingen zijn tussen verschillende vakgebieden. Er moet in wezen onderscheid worden gemaakt tussen bedrijfssoftware voor zakelijke doeleinden of voor technische doeleinden.

1. Zakelijke software voor zakelijke doeleinden

Enterprise-software voor zakelijke doeleinden kan de gebieden bestrijken
Materiaal management
Productieplanning en -controle
Marketing
Financiën
Human Resources Management
logistiek
Planning van bedrijfsmiddelen

Hieronder worden de afzonderlijke gebieden van bedrijfssoftware in een zakelijke context nader onderzocht.

Materiaalbeheer

Kom qua materiaalbeheer
Materiaalbeheersystemen in productie
Merchandise management systemen in de detailhandel
Voor gebruik. De basisfunctie is hetzelfde. Het taakprofiel van materiaal- en goederenbeheersystemen omvat
Beschikking
Inkoop / inkoop
Voorraadbeheer
Magazijnbeheer
Controle
In productiebedrijven is materiaalbeheer de taak van productieplanning en -controle en wordt daarom meestal geïmplementeerd met behulp van een PPS-systeem.

Planning en controle van de productie

Productieplanning- en controlesystemen worden alleen gebruikt in productie. De taken van deze software zijn onder meer:
Beheer van ontwerp- en productiegegevens
Controle van de werkplaats
Capaciteits- en productieplanning
Evaluatie van de behoeften
Delen van verkoopbeheer (beheer van verkooporders)

Verkoop

De verkoopsector houdt zich bezig met marketing- en verkooptaken. Corresponderende bedrijfssoftware heeft verschillende functies in het betreffende bedrijfsgebied, waarbij de taakgebieden op elkaar voortbouwen of elkaar overlappen.
De software die hier wordt gebruikt, zijn meestal zogenaamde CRM-systemen, waarbij "CRM" de afkorting is voor de Engelse term "klantrelatiebeheer". De term klantrelatiebeheer wordt in het Duits meestal als synoniem gebruikt. Als alternatief is ook de term "klantenservice" mogelijk.
De volgende gebieden worden gebruikt om klantrelaties te onderhouden met behulp van CRM-software:
Campagne beheer
Contactbeheer
Orderbeheer
Kansenbeheer
Controle van het verkoopproces

Financiën

De financiële sector omvat alle taken uit de domeinen van
Crediteuren, debiteurenadministratie en vermogensboekhouding
Financiële boekhouding
Inkomsten- en kostenelementberekening
Balans en winst- en verliesrekening
Aangezien dit centrale taken zijn die allerlei bedrijven op zich moeten nemen, wordt bedrijfssoftware al tientallen jaren op dit gebied gebruikt. Dit is zowel beschikbaar in de vorm van een onafhankelijke softwareoplossing als als een controlerende module als onderdeel van een centrale bedrijfssoftware.

Personeelsbeheer

Human resources management wordt ook wel Human Resource Management (HRM) genoemd. De taken van de HRM zijn onder meer: Personeelsmanagement
Personeel tijdregistratie
Reiskosten
HR-ontwikkeling
HR-planning
LoonlijstVerwerking arbeidsrecht, fiscale of sociale taken

In sommige gevallen bevatten HRM-systemen extra functies die personeelsinformatie bieden uit de persoonlijke gegevens. Dit kan ook met afzonderlijke personeelsinformatiesystemen.

Logistiek

De centrale functie van logistiek ligt in het strategisch en operatief ontwerpen van materiaalstromen van en naar leveranciers en klanten. Hierdoor gaat het niet meer alleen om interne operationele processen en worden de bedrijfsgrenzen overschreden.

Supply Chain Management (SCM) bouwt voort op logistiek. Het behandelt bedrijfsoverschrijdende processen in de hele supply chain. Om de processen van de SCM te optimaliseren, worden tegenwoordig steeds meer softwareoplossingen gebruikt. Deze bedrijfssoftware is ontworpen om de operationele planning en controle van SCM-activiteiten eenvoudiger en efficiënter te maken. Deze bedrijfssoftware wordt Advanced Planner and Optimizer (APO), Advanced Planning and Scheduling (APS) of als ERP-II-systeem of ERP-II-software genoemd.

Planning van bedrijfsmiddelen

Business resource planning is een centrale operationele taak van alle bedrijven. Het doel is om alle bedrijfsrelevante bronnen leuk te vinden
grondstoffen
grond
Middelen
mensen
werktijd
Fondsen
energie

Op het juiste moment op de juiste plaats in de onderneming aanwezig zijn in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie. ERP-software is een holistisch systeem dat het centrale hart vormt van de eigen IT-infrastructuur van het bedrijf. ERP-software kan daarom functies uit alle bovengenoemde gebieden bevatten.

Het volledige potentieel van bedrijfssoftware ontwikkelt zich pas wanneer het volledig is geïntegreerd en er geen media-onderbrekingen zijn tussen geïsoleerde oplossingen. De functies van een ERP-software variëren tussen verschillende systemen van verschillende providers.

De term "ERP-II" betekent een ERP-systeem dat de grenzen van uw eigen bedrijf overschrijdt en een interface vormt met klanten, leveranciers of andere zakenpartners.

2. Bedrijfssoftware voor technische doeleinden

Bedrijfssoftware voor technische doeleinden wordt gebruikt in de technische ruimtes van een bedrijf. Al deze systemen hebben gemeen dat ze meestal beginnen met de letters "CA" voor "computerondersteund". Om deze reden staan ze ook bekend als "C-technieken".
Soorten bedrijfssoftware voor technische doeleinden (h3)

Enkele voorbeelden van veelgebruikte, veelgebruikte C-technieken zijn:

 • Computerondersteund ontwerp (CAD)
 • Computerondersteunde planning (CAP)
 • Computer Aided Facility Management (CAFM)
 • Computerondersteunde productie (CAM)
 • Computer Aided Quality Assurance (CAQ)

Allerlei bedrijven profiteren van het gebruik van geschikte bedrijfssoftware voor technische doeleinden. Terwijl productiebedrijven vaak vertrouwen op CAM, worden CAD-programma's vaak gebruikt in de bouwsector.

Andere toepassingsgebieden van bedrijfssoftware

Naast technische en zakelijke doeleinden zijn er nog andere toepassingsgebieden voor bedrijfssoftware. Dit zijn bijvoorbeeld informatie- en managementsystemen. Deze systemen omvatten simulatiesystemen en managementinformatiesystemen (MIS).

Simulatiesystemen

Een simulatiesysteem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om complexe logistieke processen te simuleren en begrijpelijker te maken. Op basis van deze simulatie kunnen bedrijven vervolgens gedegen strategische beslissingen nemen.

MIS-systemen

MIS-systemen hebben daarentegen toegang tot databases van verschillende operationele systemen en vinden de vereiste gegevens met behulp van datamining. Dit is altijd relevant als het gaat om data die vanuit meerdere bronnen worden aangevoerd in een zogenaamd datawarehouse. Zo kunnen relaties of nieuwe trends in een vroeg stadium worden herkend.

Overige toepassingsgebieden

Bedrijfssoftware bedient niet alleen individuele afdelingen en afdelingen, maar biedt ook uitgebreide ondersteuning voor operationele processen. Naast klassieke ERP-software zijn voorbeelden van afdelingsoverschrijdende systemen onder meer:

 • Workflow management systemen
 • Documentbeheersystemen (DMS)
 • Content management systemen (CMS)
 • maar ook meer alledaagse toepassingen zoals een gemeenschappelijk e-mailprogramma.

Standaard, individueel of Best of Breed?

Bij het kiezen van geschikte bedrijfssoftware hebben bedrijven drie opties: standaard software, individuele software en beste van beide.

Standaardsoftware

Standaardsoftware is software die al is geschreven en in de handel verkrijgbaar is. Het scala aan functies en compatibiliteit is gedefinieerd en processen moeten op sommige gebieden mogelijk worden aangepast aan de bedrijfssoftware.

Individuele software

Individuele software contrasteert met standaardsoftware. Dit zijn systemen die speciaal voor een bedrijf zijn ontwikkeld. Zelf software ontwikkelen is meestal erg duur. Desalniettemin kan de investering de moeite waard zijn als er een groot aantal zeer individuele processen in kaart moet worden gebracht.

Best of Breed

Best of Breed-software combineert verschillende brancheoplossingen van verschillende leveranciers met behulp van een systeemintegrator. Het onderliggende idee van deze oplossingen is de aanname dat uitgebreide totaalsystemen de processen van individuele bedrijfsgebieden niet optimaal in kaart kunnen brengen.

In de praktijk zijn er echter ook enkele nadelen. Er moeten bijvoorbeeld geschikte interfaces tussen de afzonderlijke systemen worden opgezet om onderbrekingen in de media te voorkomen. De administratieve inspanning neemt ook toe.

Conclusie: zo profiteren bedrijven van bedrijfssoftware

Samenvattend kan worden gesteld dat er geen duidelijk onderscheid is tussen bedrijfssoftware en software voor de particuliere sector. Het toepassingsgebied van software bepaalt eerder of het bedrijfssoftware is of niet.

Bedrijfssoftware is veelzijdig

Bedrijfssoftware wordt op veel gebieden gebruikt. Bedrijfssoftware ondersteunt het betreffende bedrijf met passende functies in termen van zowel technische als operationele doeleinden.

Voordelen van bedrijfssoftware

In onze tijd die door digitalisering wordt gevormd, kan het gebruik van bedrijfssoftware praktisch niet meer worden vermeden. Om deze reden mogen bedrijven zich niet verzetten tegen de aankoop van geschikte software. De juiste bedrijfssoftware kan bedrijven een beslissend concurrentievoordeel opleveren door efficiënter gebruik te maken van middelen of door waardevolle kennis over hun klanten op te doen.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

 • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
 • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
 • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
 • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder