Drones

Voorspellend bouwen en drone technologie in de bouw

Wat als we uw bouwproject efficiënter kunnen maken door snellere, betere en goedkopere inspecties en metingen door middel van drones?

Een veel voorkomend probleem bij bouwbedrijven is dat het rendement onder druk staat. Dit heeft verschillende redenen, zoals; stijging van de bouwkosten, gebrek aan inzicht in de productiviteit van het personeel, een groeiend personeelstekort, stijging van de personeelskosten door inhuur onderaannemers, etc.

Bouw7 Control 

In de bouw wordt er voortdurend gebudgetteerd en draait het om strakke planningen en budgetten. De mogelijkheidheid om kansen en risico’s bloot te leggen is erg aantrekkelijk, vooral in de bouw. De nieuwe innovatie van bouw7, bouw7 Control, is een krachtige en betrouwbare technologie waarmee bouwbedrijven voorspellend kunt bouwen en te allen tijde realtime inzicht hebben in productiviteit en financiën.  

Voorspellend bouwen 

Met bouw7 Control heb je niet alleen inzicht in en controle over de kosten, maar wordt er voor en tijdens nieuwe projecten voorspelt hoeveel materiaal je precies nodig bent, welke onderaannemer je het beste kunt inhuren voor een specifieke klus of hoeveel mensen je op een bepaald project zou moeten zetten. Voor het eerst in de bouw is voorspellend bouwen mogelijk. 

Bouw7 Control moedigt uitvoerders, voormannen en projectleiders aan om belangrijke beslissingen te nemen op basis van bestaande en nieuwe inzichten. Inzichten welke voorheen onzichtbaar bleven of wat simpelweg weken duurde om deze in kaart te brengen. 

Met deze voorkennis op zak hebben bouwbedrijven direct inzicht in efficiëntie optimalisatie waardoor het bouwproces direct en zelfs ver van te voren kan worden bijgestuurd. Er kan efficiënt worden ingekocht (materiaal, materieel en onderaanneming), de arbeidsproductiviteit gaat omhoog en er worden betere resultaten dan ooit neergezet.

 

Proactieve meldingen 

Uitvoerders,voormannen en projectleiders worden realtime op de hoogte gehouden van de voortgang en het toekomstige verloop van hun projecten, zonder dat zij daarbij aanwezig hoeven te zijn op de werklocatie. Is er te weinig materiaal of dreigen de projectkosten te worden overschreden? Dan wordt er een melding verstuurd naar de juiste persoon. Dreigt er iets anders mis te gaan, projectgerelateerd, of doen er zich kansen voor, ook dan wordt men realtime op de hoogte gehouden middels proactieve meldingen. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd en worden vertragingen en kostenoverschrijdingen voorkomen.

Productiviteit management 

De krachtige technologie zorgt ervoor dat aan de hand van 5 elementen de arbeid continue wordt bewaakt: begroting, prognose, norm, standopname en werkelijkheid/besteed. Business Intelligence zet productiviteit om naar prognoses. En samen met realtime inzicht in de productiviteit van het personeel en alle onderaannemers, kunnen bouwbedrijven de meest geschikte en het juiste aantal mensen inzetten per project. De productiviteit van het personeel en onderaannemers wordt realtime gemonitord en zodra er problemen dreigen te ontstaan, wordt de juiste persoon automatisch en tijdig op de hoogte gebracht. Er kan direct worden ingegrepen om de productiviteit te waarborgen en kosten te besparen. 

zakelijke dienstverlening

5 tips voor beter kennisbeheer met ERP

Zakelijke dienstverleners brengen hun expertise vaak op de markt. Kennismanagement is daarom meer dan alleen een intern kennisarchief.

Lees verder
zakelijke dienstverlening

Gerichte rapportage met het ERP-systeem

Met het ERP-systeem als krachtige analyse-tool optimaliseert u de rapportage over de zakelijke dienstverlening. Hier is hoe.

Lees verder