Profity Prefab

Profity Prefab

Profity Prefab software is specifiek ontwikkeld voor prefab betonbedrijven en stelt u in staat uw projectmatige productie te plannen op elementniveau.

Bij het plannen van projecten in een productie-omgeving spelen vrijwel altijd materialen, uren en uitbestedingen een rol. Die bronnen moet dus per (deel)project gepland worden. De afgelopen jaren is in de bouw de behoefte aan just in time planning toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de toeleverende bedrijven. Zo zien we nu in o.a. de prefab betonproductie en gevelbouw de groeiende behoefte om tot op elementniveau te kunnen sturen. Vanuit de vraag in de bouw moet er teruggepland kunnen worden op elementniveau in transport, expeditie, productie en inkoop. Hiervoor is Profity Prefab ontwikkeld.

Profity Prefab

Vanuit krachtige grafische CAD-functies heeft u met Profity Prefab grip op de actuele projecten en faseringen waarin de elementen (wanden, vloeren, trappen etc.) geproduceerd en geleverd moeten worden. Tevens stuurt u met Profity Prefab de inkoop van externe artikelen aan (zoals wapening, voorzieningen en kozijnen) en kunnen de productiemachines worden aangestuurd.

Met name in het productie- en planningsproces wordt in de bouw nog wel eens een wijziging veroorzaakt. Bijvoorbeeld door kopers van projectwoningen die een wijziging doorgeven waardoor elementen op het allerlaatste moment aangepast moeten worden. Met als gevolg halflege vrachtwagens op de weg door tijdsdruk van opleveringen. Om tijd- en geldverspilling te voorkomen, is een optimale informatievoorziening essentieel.

Profity Prefab is in de praktijk ontstaan en werkt 100% projectgestuurd, net als uw bedrijfsproces. Kenmerkend van projectmatige productie is immers dat een uniek product gemaakt gaat worden waarvan de detailgegevens vaak nog niet volledig zijn uitgewerkt. Met Profity Prefab heeft u het gereedschap om volledig grip te houden op uw projecten.

Tekenkamer

Bouwprojecten zijn per definitie onderhevig aan veranderingen. Zowel het tekenproces (opdrachtgever) als het controleproces (constructeur) moeten beheersbaar zijn. Ze zijn van grote invloed op de uiteindelijke doorloopplanning van een project.

Profity ontwikkelde Profity Prefab om dit gehele proces aan te sturen. Centraal staat de tekenkamer, met aan de inputkant de afdelingen verkoop en controle (intern/extern) en aan de outputkant de afdeling productie. Vanuit de tekenkamer wordt direct inzichtelijk welke bouwdeelfases / tekeningen eventueel achterlopen op schema, hoe de werkdruk is op de tekenkamer (overbezetting of onderbezetting) en welke afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.

De planningen kunnen zeer eenvoudig en snel aangemaakt worden vanuit standaard templates, die door de gebruikers zelf kunnen worden uitgebreid. Ook is de langere termijnplanning (geplande vierkante meters of stuks per week/maand per productsoort) inzichtelijk. Aangezien Profity Prefab werkt met een centrale database heeft iedere gebruiker altijd real-time inzicht in de actuele planning.

Productie

Het volautomatisch plannen van elementen bespaart veel tijd en geld. Een krachtig indeelalgoritme rekent razendsnel diverse indeelopties en –varianten door, hierbij rekening houdend met vrachtvolgorde, beleggingsgraad en minimaal beton- en wapeningsverlies. In een grafische weergave kan de indeling handmatig worden gewijzigd bij eventuele uitzonderingssituaties.

De volgende productmethodieken worden hierbij ondersteund:

Vaste tafelpositie: Elementen worden geproduceerd op tafels die een vaste positie hebben in de productiehal. Tijdens het indelen in de productie worden de elementen vanuit de vrachtindeling zo dicht mogelijk bij elkaar ingepland. Voor iedere tafel kunnen eigen specifieke randvoorwaarden worden ingeregeld, zoals bijvoorbeeld het maximaal aantal elementen per tafel, kantelpositie, afwerkingen per kant, toegestane types op een tafel.

Lange baan: Elementen worden geproduceerd op lange banen die wel- of geen voorspandraden bevatten. Een voorbeeld hiervan betreft een kanaalplatenfabriek. Ook wordt het lange baanprincipe toegepast bij een fabriek voor prefab holle wanden (a- en b-schil). De kenmerken kunnen per baan afzonderlijk worden ingeregeld.

Standaard mallen: Bij de productie van elementen wordt gebruikt gemaakt van standaard mallen die wel een variabele lengte of breedte hebben. De variaties zijn echter beperkt. Profity Prefab wordt dagelijks ingezet bij een fabrikant van trappen waarvan bijvoorbeeld het aantal treden variabel is.

Projectmallen: Elementen worden geproduceerd in mallen die projectgebonden zijn, d.w.z. ze kunnen alleen gebruikt worden voor elementen binnen één project. Dit wordt o.a. toegepast in een fabriek waar trappen en bordessen worden geproduceerd.

Een groot scala aan uitvoerformaten wordt aangeleverd worden t.b.v. de aansturing van plotter- of lasermachines, lasrobots, wapeningsknipmachines, sparingenzuigers, isolatie-snijmachines etc. Daarnaast kunnen allerhande stuk- en productielijsten, elementlabels, controlelijsten met barcodes etc. automatisch in de juiste volgorde worden bijgeleverd. In de praktijk blijkt dat ieder bedrijf hier weer uniek in is, de basis is echter wel vaak gelijk.

Voorbeelden van uitvoerbestanden die reeds zijn toegepast zijn:

Unitechnik: Bestanden met elementengeometrie, wapening, sparingen etc. Dit formaat kan worden gelezen of geschreven. Het wordt o.a. gebruikt voor het voeden van een carrouselfabriek met data, het aansturen van een wapeningsmachine, het aansturen van een laserprojectiemachine en als import-formaat uit Tekla Structures. Wij hebben ook een Unitechnik-viewer ontwikkeld waarmee zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch productietekeningen worden gemaakt, inclusief maatvoering.

pXML: Het uitwisselformaat van Progress. Het formaat kan worden gegenereerd voor het aansturen van wapeningsmachines en plotters.

HPGL Plotter: Dit (verouderde) bestand wordt gebruikt voor de aansturing van plotters.

ABS: Dit wordt gebruikt als exportbestand voor een tralie-knipmachine.

DXF: Formaat van AutoDesk t.b.v. de productie van isolatie-elementen.

RNV Renvooi –Dit bestand wordt geëxporteerd uit een CAD-systeem. Vanuit dit bestand kunnen geometrie, sparingen, tralies etc. wordt geïmporteerd in onze 3D-Cad database. De nieuwste ontwikkelingen betreffen het digitaal aanleveren van de informatie via monitoren in de fabriek waarmee bijvoorbeeld automatisch per inbouw-station de juiste informatie (contour, instortdelen, wapening etc.) met bijbehorende maatvoering automatisch wordt getoond. Geen papieren-uitvoer meer en altijd de meest actuele data/versie voorhanden.

IFC: Dit is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. IFC is onafhankelijk waardoor men niet gebonden is aan softwarepakketten. Met IFC kan de gehele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Profity Prefab wordt dagelijks gebruikt voor het importeren van IFC-bestanden afkomstig van Revit, Tekla en/of Allplan.

Expeditie

Productie van elementen vindt doorgaans plaats op volgorde van vrachtindeling en per vracht op afroep/leverdatum. Bij de vrachtindeling wordt hierbij zoveel mogelijk op montagevolgorde gestapeld / geladen. Profity Prefab ondersteunt het (semi)automatisch indelen van vrachten. Hierbij is de software grafisch zodat de belegging direct kan worden gevisualiseerd en (eventueel) gecontroleerd/gemuteerd.

Het uitdelen van montagevolgnummers kan vanuit een grafisch legplanoverzicht. Ook is het mogelijk om meteen vanuit het legplan elementen in te delen op vrachten. Hierbij vind er een real-time controle plaats op de elementstatus: de vrachtindeling van een element dat al is ingepland voor de productie mag bijvoorbeeld niet meer gewijzigd worden. De sparinggegevens van een element mogen nog wel gewijzigd worden zolang het element nog niet is geproduceerd etc.

Een grafische vrachtbelegging bespaart u tijd en geld zowel tijdens het plannen als het daadwerkelijk produceren. Ook worden de tasveld-bewegingen en het (ver)plaatsen van elementen op de bouwplaats zeer efficiënt uitgevoerd en tot een minimum beperkt.

Tasveld

Met Profity Prefab kan het volledige tasveld worden beheerd. De software doet op basis van een aantal criteria een zo goed mogelijk voorstel voor het indelen van een vracht op het tasveld.

Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het projectnummer (zoveel mogelijk vrachten van hetzelfde project bij elkaar), het elementtype per tasveldlocatie, de optimale tasveldroute en tasveldcapaciteit. Ook wordt via barcodescanning de actuele tasveldlocatie beheerd en gevolgd. Een tasveldmedewerker kan dus, indien gewenst, een afwijkende tasveldlocatie kiezen. Gekoppeld aan de vrachtmodule zal ook de vrachtafvoer worden bijgewerkt.

Gebruik makend van de technologie voor het uitlezen van barcode-scandata ondersteunt Profity Prefab de verwerking van het gehele afkeurproces (afkeur productie, afkeur tasveld, reparatie-afhandeling) en bijbehorende kwaliteitsprocesmetingen. Zoveel mogelijk geautomatiseerd en met zo min mogelijk gegevensinvoer.

Voor de juiste kostenbewaking van een project is het van groot belang om altijd inzichtelijk te hebben in hoeverre de projectkosten niet boven het budget uitkomen. Ook is het van belang om een eventueel verschil tussen voor- en nacalculatie inzichtelijk te krijgen. Producten of diensten die op nacalculatie gefactureerd mogen worden, kunnen nu met één druk op de knop omgezet worden in factuurregels. Dus geen ingewikkelde berekeningen en optellingen meer achteraf. Daarnaast is het van belang om grip te houden op de actuele voorraad van artikelen. Met Profity ERP heef u direct inzicht welke artikelen wanneer nodig zijn zodat de voorraad van bijvoorbeeld in te storten artikel op peil gehouden kan worden.

Koppelingen

Speciaal  voor de prefab beton heeft Profity een CAD-server ontwikkeld op basis van Microsoft SQL Server. In de CAD-server bevindt zich alle relevante informatie die nodig is voor de planning- en productie van de prefab-elementen. Qua structuur wordt hierbij het zogenaamde 3D-gebouwmodel gehanteerd. Met het koppelen van de geometrische data aan de planningsdata wordt op ieder moment van het engineer proces de status van een element, gebouw of vloerveld inzichtelijk. Zo wordt bijvoorbeeld op de tekenkamer direct inzichtelijk of een element reeds is ingepland voor de vracht of de productie.

Profity Prefab is gebaseerd op het BIM-model, waarbij zowel de 3D-gegevens van het gebouw als de bijbehorende planningsdata samenkomen in één model. Hiermee zijn we helemaal klaar voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Profity Prefab kent tevens een aantal krachtige filter-tools om uit bestaande CAD-systemen de benodigde geometrische gegevens en bijbehorende details en artikelkenmerken te filteren. Hiermee zijn wij in staat om een koppeling te leggen naar applicaties die gebaseerd zijn op marktstandaarden als Tekla, Revit of Allplan  gebruik makend van IFC of andere systemen, mits deze een “open structuur” hebben. Profity is hiermee een specialist op het gebied van koppelen aan CAD-systemen (waarbij ook maatwerkkoppelingen mogelijk zijn). Als uitvoer kunnen we hierbij stuklijsten en tellijsten genereren bijvoorbeeld in Excel- of PDF-formaat of data exporteren naar Profity ERP of andere ERP-systemen.  Zowel aan de input-kant (lezen) als aan de output-kant (schrijven) leggen we deze koppelingen. Doorgaans kunnen we koppelen aan alle systemen mits deze een open structuur kennen waarbij dus externe koppelingen worden toegestaan (bijv. via ODBC- of XML technologie). Dus geen data overtypen en overal altijd dezelfde en meest actuele data voorhanden.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder