Profity Prefab

Profity Prefab

Profity Prefab software is specifiek ontwikkeld voor prefab betonbedrijven en stelt u in staat uw projectmatige productie te plannen op elementniveau.

Bij het plannen van projecten in een productie-omgeving spelen vrijwel altijd materialen, uren en uitbestedingen een rol. Die bronnen moet dus per (deel)project gepland worden. De afgelopen jaren is in de bouw de behoefte aan just in time planning toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de toeleverende bedrijven. Zo zien we nu in o.a. de prefab betonproductie en gevelbouw de groeiende behoefte om tot op elementniveau te kunnen sturen. Vanuit de vraag in de bouw moet er teruggepland kunnen worden op elementniveau in transport, expeditie, productie en inkoop. Hiervoor is Profity Prefab ontwikkeld.

Profity Prefab

Vanuit krachtige grafische CAD-functies heeft u met Profity Prefab grip op de actuele projecten en faseringen waarin de elementen (wanden, vloeren, trappen etc.) geproduceerd en geleverd moeten worden. Tevens stuurt u met Profity Prefab de inkoop van externe artikelen aan (zoals wapening, voorzieningen en kozijnen) en kunnen de productiemachines worden aangestuurd.

Met name in het productie- en planningsproces wordt in de bouw nog wel eens een wijziging veroorzaakt. Bijvoorbeeld door kopers van projectwoningen die een wijziging doorgeven waardoor elementen op het allerlaatste moment aangepast moeten worden. Met als gevolg halflege vrachtwagens op de weg door tijdsdruk van opleveringen. Om tijd- en geldverspilling te voorkomen, is een optimale informatievoorziening essentieel.

Profity Prefab is in de praktijk ontstaan en werkt 100% projectgestuurd, net als uw bedrijfsproces. Kenmerkend van projectmatige productie is immers dat een uniek product gemaakt gaat worden waarvan de detailgegevens vaak nog niet volledig zijn uitgewerkt. Met Profity Prefab heeft u het gereedschap om volledig grip te houden op uw projecten.

Tekenkamer

Bouwprojecten zijn per definitie onderhevig aan veranderingen. Zowel het tekenproces (opdrachtgever) als het controleproces (constructeur) moeten beheersbaar zijn. Ze zijn van grote invloed op de uiteindelijke doorloopplanning van een project.

Profity ontwikkelde Profity Prefab om dit gehele proces aan te sturen. Centraal staat de tekenkamer, met aan de inputkant de afdelingen verkoop en controle (intern/extern) en aan de outputkant de afdeling productie. Vanuit de tekenkamer wordt direct inzichtelijk welke bouwdeelfases / tekeningen eventueel achterlopen op schema, hoe de werkdruk is op de tekenkamer (overbezetting of onderbezetting) en welke afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever.

De planningen kunnen zeer eenvoudig en snel aangemaakt worden vanuit standaard templates, die door de gebruikers zelf kunnen worden uitgebreid. Ook is de langere termijnplanning (geplande vierkante meters of stuks per week/maand per productsoort) inzichtelijk. Aangezien Profity Prefab werkt met een centrale database heeft iedere gebruiker altijd real-time inzicht in de actuele planning.

Productie

Het volautomatisch plannen van elementen bespaart veel tijd en geld. Een krachtig indeelalgoritme rekent razendsnel diverse indeelopties en –varianten door, hierbij rekening houdend met vrachtvolgorde, beleggingsgraad en minimaal beton- en wapeningsverlies. In een grafische weergave kan de indeling handmatig worden gewijzigd bij eventuele uitzonderingssituaties.

De volgende productmethodieken worden hierbij ondersteund:

Vaste tafelpositie: Elementen worden geproduceerd op tafels die een vaste positie hebben in de productiehal. Tijdens het indelen in de productie worden de elementen vanuit de vrachtindeling zo dicht mogelijk bij elkaar ingepland. Voor iedere tafel kunnen eigen specifieke randvoorwaarden worden ingeregeld, zoals bijvoorbeeld het maximaal aantal elementen per tafel, kantelpositie, afwerkingen per kant, toegestane types op een tafel.

Lange baan: Elementen worden geproduceerd op lange banen die wel- of geen voorspandraden bevatten. Een voorbeeld hiervan betreft een kanaalplatenfabriek. Ook wordt het lange baanprincipe toegepast bij een fabriek voor prefab holle wanden (a- en b-schil). De kenmerken kunnen per baan afzonderlijk worden ingeregeld.

Standaard mallen: Bij de productie van elementen wordt gebruikt gemaakt van standaard mallen die wel een variabele lengte of breedte hebben. De variaties zijn echter beperkt. Profity Prefab wordt dagelijks ingezet bij een fabrikant van trappen waarvan bijvoorbeeld het aantal treden variabel is.

Projectmallen: Elementen worden geproduceerd in mallen die projectgebonden zijn, d.w.z. ze kunnen alleen gebruikt worden voor elementen binnen één project. Dit wordt o.a. toegepast in een fabriek waar trappen en bordessen worden geproduceerd.

Een groot scala aan uitvoerformaten wordt aangeleverd worden t.b.v. de aansturing van plotter- of lasermachines, lasrobots, wapeningsknipmachines, sparingenzuigers, isolatie-snijmachines etc. Daarnaast kunnen allerhande stuk- en productielijsten, elementlabels, controlelijsten met barcodes etc. automatisch in de juiste volgorde worden bijgeleverd. In de praktijk blijkt dat ieder bedrijf hier weer uniek in is, de basis is echter wel vaak gelijk.

Voorbeelden van uitvoerbestanden die reeds zijn toegepast zijn:

Unitechnik: Bestanden met elementengeometrie, wapening, sparingen etc. Dit formaat kan worden gelezen of geschreven. Het wordt o.a. gebruikt voor het voeden van een carrouselfabriek met data, het aansturen van een wapeningsmachine, het aansturen van een laserprojectiemachine en als import-formaat uit Tekla Structures. Wij hebben ook een Unitechnik-viewer ontwikkeld waarmee zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch productietekeningen worden gemaakt, inclusief maatvoering.

pXML: Het uitwisselformaat van Progress. Het formaat kan worden gegenereerd voor het aansturen van wapeningsmachines en plotters.

HPGL Plotter: Dit (verouderde) bestand wordt gebruikt voor de aansturing van plotters.

ABS: Dit wordt gebruikt als exportbestand voor een tralie-knipmachine.

DXF: Formaat van AutoDesk t.b.v. de productie van isolatie-elementen.

RNV Renvooi –Dit bestand wordt geëxporteerd uit een CAD-systeem. Vanuit dit bestand kunnen geometrie, sparingen, tralies etc. wordt geïmporteerd in onze 3D-Cad database. De nieuwste ontwikkelingen betreffen het digitaal aanleveren van de informatie via monitoren in de fabriek waarmee bijvoorbeeld automatisch per inbouw-station de juiste informatie (contour, instortdelen, wapening etc.) met bijbehorende maatvoering automatisch wordt getoond. Geen papieren-uitvoer meer en altijd de meest actuele data/versie voorhanden.

IFC: Dit is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. IFC is onafhankelijk waardoor men niet gebonden is aan softwarepakketten. Met IFC kan de gehele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data. Profity Prefab wordt dagelijks gebruikt voor het importeren van IFC-bestanden afkomstig van Revit, Tekla en/of Allplan.

Expeditie

Productie van elementen vindt doorgaans plaats op volgorde van vrachtindeling en per vracht op afroep/leverdatum. Bij de vrachtindeling wordt hierbij zoveel mogelijk op montagevolgorde gestapeld / geladen. Profity Prefab ondersteunt het (semi)automatisch indelen van vrachten. Hierbij is de software grafisch zodat de belegging direct kan worden gevisualiseerd en (eventueel) gecontroleerd/gemuteerd.

Het uitdelen van montagevolgnummers kan vanuit een grafisch legplanoverzicht. Ook is het mogelijk om meteen vanuit het legplan elementen in te delen op vrachten. Hierbij vind er een real-time controle plaats op de elementstatus: de vrachtindeling van een element dat al is ingepland voor de productie mag bijvoorbeeld niet meer gewijzigd worden. De sparinggegevens van een element mogen nog wel gewijzigd worden zolang het element nog niet is geproduceerd etc.

Een grafische vrachtbelegging bespaart u tijd en geld zowel tijdens het plannen als het daadwerkelijk produceren. Ook worden de tasveld-bewegingen en het (ver)plaatsen van elementen op de bouwplaats zeer efficiënt uitgevoerd en tot een minimum beperkt.

Tasveld

Met Profity Prefab kan het volledige tasveld worden beheerd. De software doet op basis van een aantal criteria een zo goed mogelijk voorstel voor het indelen van een vracht op het tasveld.

Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het projectnummer (zoveel mogelijk vrachten van hetzelfde project bij elkaar), het elementtype per tasveldlocatie, de optimale tasveldroute en tasveldcapaciteit. Ook wordt via barcodescanning de actuele tasveldlocatie beheerd en gevolgd. Een tasveldmedewerker kan dus, indien gewenst, een afwijkende tasveldlocatie kiezen. Gekoppeld aan de vrachtmodule zal ook de vrachtafvoer worden bijgewerkt.

Gebruik makend van de technologie voor het uitlezen van barcode-scandata ondersteunt Profity Prefab de verwerking van het gehele afkeurproces (afkeur productie, afkeur tasveld, reparatie-afhandeling) en bijbehorende kwaliteitsprocesmetingen. Zoveel mogelijk geautomatiseerd en met zo min mogelijk gegevensinvoer.

Voor de juiste kostenbewaking van een project is het van groot belang om altijd inzichtelijk te hebben in hoeverre de projectkosten niet boven het budget uitkomen. Ook is het van belang om een eventueel verschil tussen voor- en nacalculatie inzichtelijk te krijgen. Producten of diensten die op nacalculatie gefactureerd mogen worden, kunnen nu met één druk op de knop omgezet worden in factuurregels. Dus geen ingewikkelde berekeningen en optellingen meer achteraf. Daarnaast is het van belang om grip te houden op de actuele voorraad van artikelen. Met Profity ERP heef u direct inzicht welke artikelen wanneer nodig zijn zodat de voorraad van bijvoorbeeld in te storten artikel op peil gehouden kan worden.

Koppelingen

Speciaal  voor de prefab beton heeft Profity een CAD-server ontwikkeld op basis van Microsoft SQL Server. In de CAD-server bevindt zich alle relevante informatie die nodig is voor de planning- en productie van de prefab-elementen. Qua structuur wordt hierbij het zogenaamde 3D-gebouwmodel gehanteerd. Met het koppelen van de geometrische data aan de planningsdata wordt op ieder moment van het engineer proces de status van een element, gebouw of vloerveld inzichtelijk. Zo wordt bijvoorbeeld op de tekenkamer direct inzichtelijk of een element reeds is ingepland voor de vracht of de productie.

Profity Prefab is gebaseerd op het BIM-model, waarbij zowel de 3D-gegevens van het gebouw als de bijbehorende planningsdata samenkomen in één model. Hiermee zijn we helemaal klaar voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Profity Prefab kent tevens een aantal krachtige filter-tools om uit bestaande CAD-systemen de benodigde geometrische gegevens en bijbehorende details en artikelkenmerken te filteren. Hiermee zijn wij in staat om een koppeling te leggen naar applicaties die gebaseerd zijn op marktstandaarden als Tekla, Revit of Allplan  gebruik makend van IFC of andere systemen, mits deze een “open structuur” hebben. Profity is hiermee een specialist op het gebied van koppelen aan CAD-systemen (waarbij ook maatwerkkoppelingen mogelijk zijn). Als uitvoer kunnen we hierbij stuklijsten en tellijsten genereren bijvoorbeeld in Excel- of PDF-formaat of data exporteren naar Profity ERP of andere ERP-systemen.  Zowel aan de input-kant (lezen) als aan de output-kant (schrijven) leggen we deze koppelingen. Doorgaans kunnen we koppelen aan alle systemen mits deze een open structuur kennen waarbij dus externe koppelingen worden toegestaan (bijv. via ODBC- of XML technologie). Dus geen data overtypen en overal altijd dezelfde en meest actuele data voorhanden.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder