Isah Finance

Module: Isah Finance

Alles wat in het primaire proces bij maakbedrijven gebeurt, heeft ook altijd een financiële component. Daarom heeft Isah een geïntegreerde financiële oplossing, speciaal voor de maakindustrie.

Iedere organisatie is verplicht een administratie te voeren. Maar in de maakindustrie is dat soms net even anders dan bij een groothandel of dienstverlener. Daarom is er Isah Finance als integraal onderdeel van ons ERP-systeem. Dit betekent 1 database, real-time integratie en geïntegreerde
managementinformatie. Elke stap in het productieproces is dus meteen verwerkt in de financiële administratie. Klanten hebben één leverancier voor hun complete ERP-systeem. En nieuwe releases lopen synchroon met de andere software modules.

Registreren en aansturen

Isah Finance heeft twee hoofdfuncties. De eerste is ‘registreren’. Het programma helpt om zaken - achteraf - te verantwoorden, te voldoen aan wettelijke regelingen en compliant te zijn. Klanten hebben alles wat nodig is om een degelijke boekhouding te voeren. Denk aan het boeken van inkoopfacturen en verplichtingen, afschrijvingen op investeringen, kosten naar soort of doorbelaste en betaalde btw.

De tweede hoofdfunctie is ‘sturen’. Isah Finance biedt inzicht vanuit financieel perspectief en helpt dus zaken te signaleren, vooruit te kijken. De business wordt ondersteund doordat de prestaties van de organisatie kunnen worden vertalen naar financiële cijfers en geanalyseerd kunnen worden. Zo heeft men een degelijke basis om sturing te geven aan de organisatie.

Uitgebreide functionaliteit

Binnen Isah Finance kan gewerkt worden met verschillende bedrijven en boekjaren. Hier kunnen specifiek permissies aan worden toegekend. Binnen een bedrijf/boekjaar wordt gewerkt met de kernfunctionaliteit rondom dagboeken, journaal, grootboek, vaste activa, openstaande posten, kostenplaatsen en kostensoorten. 

Isah Finance ondersteunt de mogelijkheid om meerdere financiële administraties (bijvoorbeeld werkmaatschappij, holding, onroerend goed, etc.) met bijbehorende boekjaren te onderscheiden. Deze administraties maken gebruik van gemeenschappelijke stamgegevens zoals landen, valuta’s, btw-code, etc. Dus geen dubbele opslag en replicatie/ synchronisatie van stamgegevens.

Met de Isah Finance Smart Toolkit werken klanten nog productiever met de financiële software. Deze module biedt functionaliteit op het gebied van periodieke boekingen, transitorische posten en afletteren.

Verslaglegging en analyse

Binnen Isah Finance stelt men eenvoudig in hoe de informatie van een bepaald overzicht gegroepeerd en gepresenteerd moet worden ten behoeve van verslaglegging. Hierbij worden de resultaten ten opzichte van de budget(ten) gepresenteerd, eventueel gespecificeerd naar kostenplaatsen en kostensoorten.

Maak het met Isah

Dankzij Isah Finance hebben maakbedrijven betere financiële grip en zijn er altijd actuele financiële
cijfers. Dit komt zowel de management rapportage als de snelheid van reageren op bijvoorbeeld verkeerde inkoopfacturen ten goede. Met Isah Finance heeft men dus alles in huis voor een financiële voorsprong ten opzichte van de concurrentie.

De checklist als voorbereiding op uw ERP zoektocht

Lees hier hoe de softwareselectie kan worden gemaakt aan de hand van een ERP-checklist.

Lees verder
Oriëntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder