Ridder Data Systems

Maak kennis met: Ridder Data Systems

Bij Leverancier van de maand maken we iedere keer uitgebreid kennis met één ERP leverancier. Deze maand is dat Ridder Data Systems.

Leverancier: Ridder Data Systems
ERP systeem: Ridder iQ / Ridder iQ Slim
Sector: Bouw, Installatie en onderhoud, Productie – discreet, Productie - proces
Aantal medewerkers: 100
Aantal klanten: 950
Aantal projecten per jaar: 80

Het bedrijf dat in Ridderkerk startte is inmiddels internationaal stappen aan het maken. De enorme ontwikkelingen die het bedrijf doormaakt is reden genoeg om dit bedrijf beter te leren kennen.

De aankomende weken gaan we vier keer op bezoek bij Ridder. Iedere week lichten we één aspect van het bedrijf uit en spreken we een medewerker gespecialiseerd in dit onderwerp. De eerste week zal in het teken staan van kennismaking met Ridder Data Systems.

Ga direct naar

Even voorstellen: Ridder Data Systems

Ridder Data Systems: De ERP leverancier die ooit begon als ontwikkelaar van land- en tuinbouw machines en uitgroeide tot een specialist in de maakindustrie.

Ridder Data Systems vindt zijn oorsprong in 1953. De heer Frans Nugteren had het idee om land- en tuinbouwmachines te gaan ontwikkelen om het werk in Ridderkerk te vereenvoudigen. Toen de inpoldering in Flevoland begon en werd dit gezien als een goede kans op werkgelegenheid en het bedrijf verhuisde in 1963 naar Harderwijk.

Eind jaren zeventig ontstond de behoefte aan een gedegen voor- en nacalculatie voor de complexe machines die Ridder ontwikkelde. Wegens een gebrek aan dergelijke software besloot de heer Nugteren het heft zelf in handen te nemen en een eigen softwarepakket te ontwikkelen. Na verloop van tijd kwam er een interesse vanuit de ondernemersorganisatie Metaalunie en van verscheidene collega-bedrijven voor de ontwikkelde software. Aanhoudende vraag leidde er in 1982 toe dat een nieuwe tak van de onderneming werd opgericht: Ridder Data Systems.

Inmiddels is dit deel van het bedrijf meer dan 35 jaar succesvol bezig met het implementeren van software voor ongeveer 1000 bedrijven in de maakindustrie.

Visie

Ridder Data Systems beschouwt automatisering als onze kernactiviteit en stellen onze klant centraal, denken in standaarden en streven ernaar de kritische bedrijfsprocessen van onze klanten optimaal te beheren, waarbij we krachtig leiderschap tonen.

Missie

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen en kennis op het gebied van geïntegreerde informatiesystemen aan MKB-bedrijven.

Trivest Software Group

Ridder Data Systems is onderdeel van Trivest Software Group. De Trivest Software Group focust zich specifiek op bedrijven in de project- & klantordergestuurde industrie. De groep heeft als doel om de kennis en capaciteit van gespecialiseerde ERP leveranciers te verenigen om internationale uitbreiding en innovatie ontwikkeling mogelijk te maken.

Het team van Ridder Data Systems

Als we meer over Ridder Data Systems willen weten is het noodzakelijk om de mensen achter de firma te leren kennen. Van de ongeveer 100 medewerkers spreken we met een drietal deskundigen die ons een goed inzicht kunnen geven in het reilen en zeilen bij Ridder. Iedere week spreken we een van deze specialisten over het bedrijf en vertellen zij ons de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, de belangrijkste werkzaamheden en schijnen zij licht op hun aandeel binnen het bedrijf. Maar eerste geven zij een kleine introductie over wie zij zijn en wat zij doen.

  • Specialist sectoren: Henk – Jan Hop, Commercieel Manager
  • Specialist Business Intelligence: Martin Karssen
  • Specialist implementatieplan: Douwe van Dijk, Manager Professional Services

Wat doet Ridder Data Systems

Ridder Data Systems ontwikkelt, levert en onderhoudt twee ERP-systemen voor de maakindustrie: Ridder iQ en Ridder iQ Slim. Het bedrijf dat begon als machinebouwer heeft zich inmiddels ontpopt tot een gespecialiseerde ERP leverancier voor maakbedrijven. Deze specialisatie kenmerkt zich ten eerste door de achtergrond van het bedrijf maar ook de ontwikkeling en innovatie van de software binnen de sector dragen hier aan bij.

Ridder iQ

De nieuwste generatie ERP software van Ridder bestaat uit alle kennis, functionaliteit en praktijkervaring die sinds 1982 is opgedaan is gebundeld tot één ERP systeem, Ridder iQ. Het systeem is zo ingericht dat de basis genoeg in huis heeft om het fundament van een maakbedrijf te vormen. Deze basis bestaat uit modules als CRM, sales, calculatie, stuklijsten, inkoop, voorraadadministratie, urenbeheer, DMS en een rapportgenerator.

Met de basis als uitganspunt is het aan het bedrijf om het systeem aan te vullen waar dat nodig is. Door branche specifieke modules toe te voegen wordt het voor ieder bedrijf mogelijk om een ERP systeem in te richten dat aansluit op hun wensen en behoeftes. Een aantal voorbeelden van deze modules zijn een financiële module, Shopfloor control, CAD, productieplanning, projectmanagement, een productconfigurator en een mobiele applicatie.

Om het systeem constant te verbeteren wordt er door een vast team binnen Ridder gewerkt aan de ontwikkeling van het ERP systeem. De nieuwe functionaliteiten en andere verbeteringen worden altijd in samenwerking met de klanten gekozen.

Ontwikkeling en innovatie

De klanten van Ridder Data Systems werken in dezelfde niche waardoor de gebruikers baat hebben bij de zelfde ontwikkelingen. Eens in de zoveel tijd komen de klanten bij Ridder langs om ideeën te delen. De input van deze bedrijven wordt vervolgens opgepakt door het programmeerteam. Op die manier kunnen er telkens op korte termijn functies worden toegevoegd.

De korte lijnen binnen het bedrijf en de goede relaties met de klanten zorgen ervoor dat het systeem blijft ontwikkelen en nog meer wensen binnen de niche kan realiseren. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd is de toevoeging van de iQ Analytics powered by Qlik Sense module.

iQ Analytics powered by Qlik Sense

De verwachting is dat bedrijven binnen vier jaar twee keer zo snel keuzes moeten maken op basis van vier keer zoveel informatie. Met dit in het achterhoofd en in samenspraak met de gebruikers is er een business intelligence module ontwikkeld dat in real time behoefteanalyses en overzichten kan genereren. Dit is de iQ Analytics powered by Qlik Sense module geworden. Ridder is nu een van de eerste ERP leveranciers wie de analysesoftware van Qlik Sense volledig heeft geïntegreerd in de eigen software.

Ridder iQ Slim

Voor de kleinere maakbedrijven die geen behoefte hebben aan een uitgebreid ERP systeem heeft Ridder een afgeslankte versie van Ridder iQ gemaakt, Ridder iQ Slim. Op basis van een branchetemplate kan Ridder iQ Slim een automatiseringsslag bieden gericht op maakbedrijven tot 25 FTE.

Ridder iQ Slim is een ERP systeem speciaal ontwikkeld voor kleinere maakbedrijven. Door de branche specifieke inrichting en de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing duurt de implementatie niet langer dan vijf consultancydagen.

Een compleet systeem

De basis van Ridder iQ Slim komt voor een groot deel overeen met de basis van Ridder iQ. Het systeem is nog steeds in staat om u in één oogopslag alle openstaande offertes te tonen en heeft u inzicht in de voortgang van orders. De basis bestaat uit de benodigde modules als relatiebeheer, administratie, calculatie, stuklijsten, werkvoorbereiding en documentbeheer.

Overzicht modules

Het verschil zit tussen Ridder iQ en Ridder iQ Slim zit voornamelijk in de uitbreidingsmogelijkheden van de modules. Hieronder vindt u een overzicht van de modules waar Ridder iQ en Ridder iQ Slim standaard over beschikken en met welke modules de systemen kunnen worden uitgebreid.

Ridder iQ Ridder iQ Slim
Relatiebeheer (CRM)
Verkoopregistratie
Calculatie & stuklijsten
Werkvoorbereiding
Inkoopadministratie
Voorraadadministratie
Uren en personeelsadministratie
Documentbeheer
Autorisatie
Rapportgenerator
Vrije velden en tabellen
Workflow designer optioneel -
Financiële integraties optioneel optioneel
Barcode uren optioneel optioneel
Shopfloor Control optioneel optioneel
Analytics optioneel optioneel
CAD importer optioneel optioneel
CRM App optioneel -
CAD integratie optioneel -
Projectmanagement optioneel -
Productieplanning optioneel -
Projectplanning optioneel -
Service & Onderhoud optioneel -
CAM integratie optioneel -
Liquiditeitsprognose optioneel -
Traceability optioneel -
Service remote app optioneel -
Software Development Kit (SDK) optioneel -
Scan Sys integratie optioneel -
PDA logistiek optioneel -
PDM integratie optioneel -
Productconfigurator optioneel -

Diensten

De twee producten die het bedrijf levert zijn leidend maar zeker niet het enige wat Ridder doet. Naast de implementatie van de systemen biedt Ridder Data Systems een aantal aanvullende diensten aan. Deze diensten maken het dat zij bedrijven tijdens de gehele implementatie bij kunnen staan. Dat begint met consultancy en eindigt met support en alles wat u daar tussen kan verwachten. Daarnaast beschikt het bedrijf over een gezond ecosysteem dat kan bijspringen wanneer de situatie daar om vraagt.

Consultancy

Het implementeren van een ERP systeem is vaak een uitgebreid proces. Om dit van begin tot eind in goede banen te leiden zijn er bij Ridder consultants die begeleiding bieden bij elke stap van de weg. Samen met de klant gaan zij om tafel om een plan op te stellen. Dit kan zijn om enkel te helpen bij het inrichten van het systeem of om een meerjarenplan op te stellen dat zich richt op continue verbetering van het proces en automatisering.

Training

Om optimaal gebruik te maken van Ridder iQ is het mogelijk om trainingen te volgen. Dit kan al tijdens of na de implementatiefase. De cursusdagen die Ridder aanbiedt variëren van een basistraining tot specialistische cursussen om te leren omgaan met de Analytics of Productieplanning module.

De basistraining duurt één dag en leert u om het systeem naar eigen hand te zetten. Er wordt uitgelegd hoe het systeem in elkaar steekt, hoe de menustructuur is opgebouwd en hoe de schermopbouw en gebruikersinstellingen kunnen worden aangepast.

Een specialistische training gaat dieper in op een module en is gericht op de gevorderde eindgebruiker. Tijdens een één- of tweedaagse cursus wordt de kennis gedeeld om het maximale uit het systeem te halen.

Support

Voor vragen over Ridder iQ of Ridder iQ Slim kan men terecht bij de supportafdeling van Ridder Data Systems. Er zijn meerdere manieren om deze afdeling te bereiken. Er is een online portaal waar eenvoudig een vraag kan worden ingediend of een FAQ kan worden raad gepleegd. Ook is er een team dat telefonisch bereikbaar is. De afdeling heeft een afhandelingspercentage van 95% binnen vijf minuten na het eerste contact.

Partners

In samenwerking met meerdere partners kan Ridder klanten in de klantordergestuurde maakindustrie optimaal bedienen. Om een perfecte integratie met het systeem te garanderen traint en ondersteunt Ridder de partners bij de ontwikkeling van nieuwe productopties. De partijen met wie wordt samengewerkt leveren aanvullende functionaliteiten op het gebied van onder andere financieel, engineering, CAM en ketenintegratie.

Oriëntatie

Wat is Enterprise Resource Planning?

Wat is Enterprise Resource Planning en hoe kan het ook uw bedrijf helpen?

Lees verder

ERP-software voor grote bedrijven

Met ERP-software voor grote bedrijven automatiseert en beheert u al deze processen vanuit één systeem.

Lees verder