Stoffenmanager

Koppeling Infor Blending Envicon en Stoffenmanager®

Al verschillende klanten van Blending Nederland BV hebben in de afgelopen tijd het voordeel ervaren van de beschikbare koppeling tussen Infor Blending Envicon en Stoffenmanager®. Hier geven we u wat meer informatie.

Eenmalige invoer van uw gegevens voorkomt fouten en bespaart tijd

Data rond gevaarlijke stoffen is niet alleen nuttig voor het maken van Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) maar ook vaak nodig bij het creëren van een veilige werkomgeving in het proces van registreren, prioriteren en beoordelen  van aanwezige stoffen in uw bedrijf.

Al verschillende klanten van Blending Nederland BV hebben in de afgelopen tijd het voordeel ervaren van de beschikbare koppeling tussen Infor Blending Envicon en Stoffenmanager®. Hieronder geven we u wat meer informatie.

Stoffenmanager®

Stoffenmanager® helpt organisaties bij een duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleid als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. Stoffenmanager® is een online tool om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en de blootstelling daaraan te beoordelen en te beheersen. Met Stoffenmanager® verloopt de communicatie over gevaarlijke stoffen tussen managers, werknemers en externe stakeholders efficiënt en duidelijk.

Stoffenmanager® is geaccepteerd door de Inspectie SZW en voldoet aan alle stappen van het vierstappenplan van I-SZW. De tool wordt bovendien internationaal geaccepteerd en is zowel opgenomen in de EU wetgeving (REACH R.14 Guidance) alsook in de OSH WIKI van EU-OSHA. Stoffenmanager® wordt geleverd en geïmplementeerd door Cosanta BV.

Infor Blending Envicon

Infor Blending Envicon, het managementsysteem voor gevaarlijke stoffen van Infor Global Solutions, is speciaal ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het beperken van de risico’s die optreden bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Tevens helpt het u om snel en eenvoudig aan de eisen op het gebied van documentatie te kunnen voldoen. 

“Doordat er gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige informatie in Infor Blending Envicon, en de informatie naast individueel ook in bulk geëxporteerd kan worden scheelt dit de gebruiker veel tijd bij het aanleggen van de data in Stoffenmanager®”. Aldus Rudi van Hemert van Blending Nederland BV. 

De export die is ontwikkeld zorgt er voor dat de gegevens die al in Infor Blending Envicon staan, gemakkelijk over  te zetten zijn naar Stoffenmanager®. Denk hierbij aan mengsels, concentraties en de stoffen waaruit de mengsels bestaan, stofgegevens (CAS-nummer, REAC-nummer, aggregatietoestand, grenswaarden etc.), mengselclassificaties (Symbolen, H&P zinnen etc.), (fysische) eigenschappen, ADR gegevens, EHBO-zinnen en PBM's. De exportfunctie wordt door Blending onderhouden en geüpdatet wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De koppeling tussen Infor Blending Envicon en Stoffenmanager® is een voorbeeld van de wijze waarop Blending Nederland BV haar klanten wil helpen om zo efficiënt mogelijk te werken waarbij gegevens maar eenmalig hoeven te worden ingegeven.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder