Infor Blending LIMS

Infor Blending LIMS

Alle laboratoriuminformatie op één plek, consistent en efficiënt laboratoriumbeheer.

Intensieve kwaliteitscontrole en -metingen zijn meer en meer cruciale factoren voor bedrijven om zich te kunnen handhaven in de markt en om een concurrerende positie te kunnen behouden. Het voldoen aan wettelijke bepalingen en regels voor documentatie en vastlegging en daarbij de hoge kwaliteitsnormen die bedrijven zichzelf en elkaar opleggen maakt de behoefte aan een goed laboratoriumsysteem steeds groter.

Geïntegreerde oplossing

Onderscheidend van andere ERP aanbieders bieden we een Laboratorium Information Management Systeem –module (LIMS) met zeer geavanceerde mogelijkheden voor kwaliteitscontrole vanaf het controleren van inkomende goederen tot het vrijgeven van eindproducten. 

Alhoewel in ons standaard pakket veel mogelijkheden zijn voor kwaliteitscontrole en vastlegging daarvan, inclusief bijvoorbeeld het generen van analyserapporten en -certificaten biedt LIMS nog veel meer.

In de stamgegevens van grondstoffen, (eind)producten, recepturen en de stuklijsten worden relevante gegevens van testen vastgelegd. Hierbij kan er ook rekening worden gehouden met specifieke eisen met betrekking tot testen voor specifiek klant- en leveranciers/artikelcombinaties.

Testorders worden automatisch aangelegd bij goederenontvangst of productieopdrachten, en zijn dan direct inzichtelijk voor het Laboratorium, wat het plannen van testopdrachten makkelijker maakt. Vanuit de testorders in LIMS kunnen batches direct in de voorraad worden vrijgeven of geblokkeerd

Doordat het laboratorium inzicht heeft in de plek waar quarantainevoorraad staat, hoeft er geen separaat quarantaine magazijn meer te zijn. Goederenontvangsten en geproduceerde voorraad kunnen dus direct in het juiste magazijn worden geplaatst wat een aanzienlijke vermindering van voorraadbewegingen kan opleveren.

Transparantie en databeheer

Het terugmelden van testresultaten en kwaliteit statussen en alle overige gegevens met betrekking tot het vrijgeven van artikelen wordt gelogd en blijft altijd beschikbaar. Hiermee kan ook achteraf inzicht worden gegeven en is er een transparante manier waarop batches al dan niet worden geselecteerd voor producties of leveringen.

Testorders en Analysecertificaten

Voorraadartikelen die aan klanten worden verkocht waarvoor specifieke testplannen gelden (bijvoorbeeld afwijkende testcriteria of strengere waarden) kunnen per bestelling worden geverifieerd op basis van de testresultaten die zijn uitgevoerd. De testfrequenties die zijn vastgelegd in het testplan bepalen de frequentie en de reikwijdte van uit te voeren testen. Monsteropdrachten ondersteunen het laboratorium bij het aanmaken van monsters en labels voor batches van grondstoffen en gereed product.

Kwaliteitscertificaten of analysecertificaten kunnen direct en automatisch worden meegestuurd met andere documenten voor een klantorder (bijv. bij orderbevestigingen, picklijst, pakbon, factuur).

Stabiliteitstesten

Het uitvoeren van stabiliteitstesten is, zeker in de Life Science industrie, steeds meer een vereiste bij het op de markt brengen van (nieuwe) producten.  In Blending LIMS kunnen deze testen worden aangemaakt en kunnen de gemeten eigenschappen uit deze stabiliteitstesten grafisch worden weergegeven. Hiermee wordt gezorgd voor een duidelijk inzicht in de voortschrijding van de eigenschappen over een bepaalde periode. 

Samengevat

In het kort beschikt Infor Blending LIMS over de volgende mogelijkheden:

 • Werkverdeling binnen het laboratorium
 • In- en externe laboratoriums
 • Toewijzen meetinstrumenten
 • Onderhoud van meetinstrumenten
 • Vastleggen van analysemethoden
 • Diverse soorten specificaties:
 •     Kwantitatieve waarden (getallen en min/max waarden)
 •     Kwalitatieve waarden (vrije en voorgedefinieerde teksten)
 •     Verontreinigingen (optie, niet in bovenstaande licentie)
 •     Test reeksen (optie, niet in bovenstaande licentie)
 •     Dissolutie test - volgens USP- (optie, niet in bovenstaande licentie)
 • Het berekenen van afgeleide specificaties
 • Monsterbeheer 
 • Autorisatie van onderzoek
 • Analyseplannen
 • Uitgebreide Laboratoriumopdrachten
 • Terugkerende en meervoudige analyses
 • Stabiliteitstesten (optie)
 • 4-ogen principe bij in gave van gemeten waarden
 • Trend analyse bij invoer gegevens

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder