Infor Blending

Infor Blending: Geïntegreerde weegschaalkoppeling

Voor veel bedrijven in de Life Science industrie is receptweging een essentieel onderdeel van het productieproces.

Voor veel bedrijven in de Life Science industrie is receptweging een essentieel onderdeel van het productieproces. Wanneer hiervoor een zelfstandige oplossing wordt gebruikt, betekent dat vaak hoge investerings- en onderhoudskosten voor bijvoorbeeld interfaces met ERP. Daarnaast kunnen de meer klassieke problemen optreden, zoals fouten als gevolg van redundante gegevensopslag of onregelmatigheden bij de gegevensuitwisseling.

Het is veel mooier als er een applicatie kan worden gebruikt die naadloos in de gebruikte ERP-omgeving past. Infor biedt dit met zijn geïntegreerd module voor weegschalen. Deze financieel aantrekkelijke moudle is een uitbreiding op het productiedeel  en voorraadbeheer van Infor Blending. De add-on is standaard opgenomen in de Infor Blending-productfamilie vanaf versie 6.1 en heeft een flexibele licentie. Standaard is de koppeling Mettler IND890. Andere weegschalen kunnen worden ondersteund in overleg, zoals Bizerba of Sartorius.

De weegmodule integreert de weging van een recept rechtstreeks in de productie en houdt rekening met de werkzame stoffen in de af te wegen batches en past de af te wegen hoeveelheden van de compensatiegrondstof daarop direct aan. 

De module ondersteunt verschillende afweegmanieren. Zo is er de centrale afweging in de weegkamer, waar niet direct een afname geboekt wordt maar de afgewogen hoeveelheid gereserveerd wordt voor productie. De eigenlijke afboeking volgt bij de terugmelding van de productieorder. Verder worden “directe afwegingen in de productie” ondersteunt evenals het afwegen van eindproducten. Dat laatste houdt in dat bij de boeking van een eindproduct vastgelegd kan worden of deze middels een weging zal gebeuren. Tot slot kunnen ook manuele wegingen vastgelegd worden. 

Zelfs op papier gebaseerde batchrecords of weegbonnen behoren tot het verleden. Naast het af te wegen gewicht worden andere parameters overgedragen, zoals artikel-, batch- en veiligheidsinstructies. Vanuit het afweegscherm wordt het nettogewicht van de weging direct teruggemeld in het ERP-systeem.

Verdere aanpassing van de gegevens kan alleen via de ERP-applicatie worden gedaan. Het mooie daaraan is: de gebruiker kan geen voorraadboekingen uitvoeren zonder daarvoor gebruik te maken van de  weegdialoog bijvoorbeeld  bij inventarisaties of laboratoriumopdrachten. De gegevensoverdracht vindt plaats via een TCP IP-interface.

In het kort:

Verschillende afweegopties

 • Centrale afweging
 • On-site Afweging 
 • Afwegen direct in productie  
 • Vrije wegingen 

Verschillende afweegmethodes

 • Bruto afweging 
 • Netto afweging
 • Terugwegen van resthoeveelheden 

Recepturen afwegen

 • Houdt rekening met actieve stoffen en compensatiestoffen
 • Materiaalpicklijsten rekening houdend met verpakkingsgroottes 
 • Identificatie van de grondstoffen en vergelijking met productieorder door middel van (verplicht) scanning
 • Automatisch wegboeken van geconstateerde voorraadverschillen  
 • Etiketten afdrukken voor afgewogen materialen en resthoeveelheden
 • Verplaatsen van afgewogen hoeveelheden naar productielocatie

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder