Human resources

Hoe ERP uw HR afdeling helpt

Enterprise Resource Planning (ERP) software geeft vele voordelen door het integreren en automatiseren van belangrijke processen in de onderneming. ERP verbetert het beheer en management van functies als sales, voorraadbeheer, finance en human resources (HR).

Gespecialiseerde HR pakketten (of ook wel HCM genoemd, human capital management) bieden uitgebreide HR functionaliteiten die je in een ERP systeem niet terugvindt. Maar de meeste kleine en middelgrote ondernemingen hebben alle mogelijkheden van een uitgebreid HR systeem niet nodig. Die hebben vaak al wel genoeg aan de HR gerelateerde functionaliteiten van een modern  ERP systeem.

HR Functionaliteiten in ERP Software

Veel ERP systemen hebben basis HR functies, zoals payroll, personeel management, personeel performance, e.d. Daarbovenop kan dan nog een specifieke HRM (human resource management) module gekocht worden. Over het algemeen kunnen de modules in 2 categorieën verdeeld worden, personeelsbestand management, denk daarbij aan werkschema’s, aanwezigheid, uitval en verlof, en talent management, dat gaat over zaken als aannames, opleidingen e.d.

Data zijn belangrijk

ERP systemen zijn gemaakt om alle belangrijke data centraal in een database te beheren. Deze database bevat informatie van de verschillende afdelingen van de ondernemingen, inclusief die van de HR afdeling. En net zoals bij afdelingen als sales, voorraadbeheer of de boekhouding, verschaffen de data uit de HR afdeling belangrijke informatie. Alle informatie over b.v. het aantal gewerkte uren, over de hoogte van de salarissen en de afgedragen belastingen zijn centraal terug te vinden. Bedrijven die een ERP willen aanschaffen moeten ook goed kijken wat voor HR functionaliteiten er in het systeem voor handen zijn. Het juiste ERP systeem voor zo een bedrijf moet de functionaliteiten hebben om de personeelsafdeling te kunnen managen.

De HR modules van veel systemen bieden ook self service portalen voor de werknemers. Hier kunnen de werknemers hun eigen gegevens actueel houden maar ze kunnen er ook zaken downloaden, zoals informatie over afgedragen belastingen e.d. Door deze informatie op deze manier beschikbaar te maken, bespaart de HR afdeling zich vele uren werk.

Met goede HR data kan men echter veel meer. Gegevens over de training en opleiding van de medewerkers kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om intern in plaats van extern naar geschikte kandidaten te zoeken voor een functie, om te helpen bij de carrière planning en ontwikkeling, en vele andere zaken.

Verminderen van de complexiteit van compliance

Voor een HR afdeling is van het groot belang zich aan de compliance regels te houden en bepaalde toepassingen van een HR module in een ERP systeem helpen daarbij. Compliance kan extern liggen, bijv. bij het correct afdragen van de loonbelastingen, maar ook intern, zoals bij het helpen om bepaalde doelstellingen te halen, zoals het aanstellen van meer vrouwen in management posities.

Verbeteren van interne communicatie en samenwerking

De HR module van een ERP systeem kan de samenwerking tussen werknemers verbeteren en kan soms helpen om tekorten van  werknemers met bepaalde vaardigheden en specialisaties op te lossen  door te kijken naar de extra vaardigheden van medewerkers met een andere functieomschrijving.

Het voordeel om in je eigen HR Database te kunnen zoeken onder het huidige personeel is tweeledig. Ten eerste haal je meer uit je eigen resources, voordat je buiten de onderneming gaat zoeken. Ten tweede zorgt het er voor dat er nieuwe relaties en netwerken binnen de organisatie worden gevormd om allerlei opdrachten uit te voeren, variërend van het vinden en trainen van interne werknemers voor toekomstige baan kansen, tot aan het verhogen van de tevredenheid  en betrokkenheid onder de werknemers.

Oriƫntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder

Het belang van het vormen van een ERP implementatie team

Het ERP implementatie team legt de hoeksteen voor een succesvol ERP-project. Hier leest u waarom en wat u moet weten.

Lees verder