Implementatieplan Globs

Het implementatieplan van: Globis

De projectgebaseerde aanpak van de implementatie zorgt ervoor dat ieder bedrijf nauw betrokken wordt bij ieder stadium.

Voor het definiëren van functionele en andere vereisten, die de benodigde oplossing beschrijven, gebruikt Globis Use-case 2.0, een techniek die is gebaseerd op het idee van "slicing", dat wil zeggen het snijden van use-cases in hanteerbare eenheden. Deze aanpak ondersteunt beter de ontwikkeling van Agile-methoden zoals Scrum, Kanban, ... voortbouwend op de bekende use-case-aanpak.

Het is belangrijk om een aanpak te volgen die:

  • Steunt nauwe samenwerking met de belanghebbende.
  • Is gericht op het zo snel mogelijk hebben van een werkend product.
  • Is flexibel genoeg om in te spelen op veranderende eisen.
  • Produceert een backlog die in staat is om de agile ontwikkeling naadloos te sturen.
  • Zorgt voor een nauwe follow-up.

De inventarisatie van de functionele eisen:

Het testen van de implementatie: Acceptatietesten

In functie van de genoemde scenario’s wordt de software deels door Globis en deels door de klant ingericht. Globis en de klant zullen de scenario’s testen, Globis zal aantonen dat er geen programmatorische bugs het uitvoeren van één of meerdere scenario’s verhinderen.  

Wanneer een scenario niet voltooid kan worden omdat de klant bepaalde stamgegevens niet goed heeft ingevoerd, of bepaalde handelingen niet goed uitvoert, dan zal Globis de verantwoordelijken van de klant hierop wijzen, waarna de klant de nodige aanpassingen aan de stamgegevens of instellingen uitvoert en het scenario helemaal opnieuw probeert uit te voeren.

Beschrijving van onze aanpak voor de opleiding van gebruikers, key users en specialisten van de implementatie:

Globis heeft een eigen Academy of Training te Erembodegem waar ze op regelmatige basis standaard trainingen voorziet. Daarna werken ze met het principe van train the trainer. Wat betekent 'Train the trainer'?

Het Train the Trainer-concept betekent dat een select aantal van uw werknemers als interne trainer wordt opgeleid. Deze trainers instrueren en begeleiden alle andere mensen bij het gebruik van de Globis-software. Met een nieuw ERP-systeem wordt een aantal zogenaamde 'key users' getraind. Dit zijn medewerkers van verschillende afdelingen met uitstekende kennis van de bedrijfsprocessen die deze kennis kunnen overdragen aan de andere medewerkers van hun afdeling en zij zijn het eerste aanspreekpunt in geval van vragen of problemen.

Een indicatie van de doorlooptijd van het project:

Waarom is het zo effectief?

ERP- en WMS-software is uitgebreid, complex, bedrijfsspecifiek en heeft een grote impact op de organisatie. Belangrijke gebruikers moeten hiervan op de hoogte zijn. Ze hebben een grondige kennis van de specifieke bedrijfsprocessen die worden ondersteund door de Globis-software en voelen de verantwoordelijkheid om de kennis over te dragen aan de andere werknemers. Belangrijke gebruikers kennen de organisatiecultuur, spreken de taal van de organisatie en weten precies welke problemen uw mensen tegenkomen en met welke veranderingen zij te maken hebben.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder