iShare

Globis launching customer van iShare

iShare is een samenwerking tussen Nederlandse publieke en private partijen uit de logistieke sector. Globis is als enige Belgische partner gekozen om mee te doen met dit speciale project.

Globis, de ERP/WMS-speler voor logistieke dienstverleners, staat, als enige Belgische partner binnen het kernteam, mee aan de wieg van iSHARE. iSHARE is een initiatief van de Nederlandse overheid die samen met een aantal vooraanstaande bedrijven een afsprakenstelsel wil ontwikkelen dat logistieke bedrijven moet toelaten om makkelijker data uit te wisselen. Globis wordt een van de ‘launching customers’ van het project.

iShare

iSHARE is een afsprakenstelsel waarmee bedrijven op een simpele en gecontroleerde manier logistieke data kunnen delen. De uniforme afspraken voor identity en access management maken het mogelijk dat logistieke partijen makkelijker, sneller en efficiënter gebruik maken van elkaars vervoerscapaciteit. Ook van partijen waar nu nog geen zaken mee worden gedaan. Als iedereen zich aansluit bij het iSHARE-stelsel, betekent dat een enorme stap vooruit voor de logistieke sector.

Het gebruik van een dergelijk afsprakenstelsel maakt belangrijke efficiëntiewinsten mogelijk. Niet alleen kunnen papieren documenten in steeds grotere mate achterwege blijven, maar ook bijvoorbeeld het inboeken en plannen van zendingen wordt een pak makkelijker.

iSHARE is een van de eerste stappen naar standaardisatie in de logistieke sector. 

Globis is, samen met haar GlobChain-partners Crossroad, Dakosy, Juru, Knowbi, LogitOne, Movetex, OntoForce, en Phi Data, een van de ‘launching customers’ van het project. Globis zal als eerste Belgische partij werken volgens de juridische, operationele, functionele en technische afspraken uit het stelsel en de benodigde technische aanpassingen aan hun software uitvoeren. 

Vertrouwen als sleutel

Globis maakt onder andere gebruik van een van de belangrijkste features van iSHARE, het zogenaamde ‘delegeren van rechten’. Door het recht op het inzien van data te delegeren aan een bestaande relatie die het vervolgens verstrekt aan diens relatie, kunnen zij data delen met partijen die zij zelf niet kennen. Met iSHARE hebben zij de zekerheid dat data gedeeld wordt met een betrouwbare partij en houden te allen tijde de controle over de eigen data. 

Globis zal het iSHARE-stelsel integreren in zijn GlobSync-module. Die maakt deel uit van GlobChain, een revolutionair virtueel netwerk voor logistieke dienstverleners. GlobChain zet de deur open naar een digitale supply chain, waarin informatie vlot gedeeld wordt door alle betrokken spelers. GlobSync is binnen GlobChain een van de cruciale bouwstenen. GlobSync is een ‘Enterprise Service Bus’ die speciaal ontwikkeld werd voor logistieke dienstverleners. Daarmee kunnen bedrijven in de logistiek makkelijker digitaal communiceren, zowel onderling als met klanten en toeleveranciers. GlobSync kan ook intern ingezet worden om verschillende softwaresystemen met elkaar te koppelen. De integratie van het iSHARE-stelsel zal dat alleen maar makkelijker maken.

Wereldwijde ambitie met GlobChain

Globis is een innovatief platform dat logistieke dienstverleners toelaat alle commerciële-, administratieve- en operationele processen te beheren en in realtime te integreren in de supply chain.

Met de lancering van het GlobChain-platform eind vorig jaar bewees Globis eens te meer zijn ambitie. Met GlobChain wil Globis, samen met haar co-creatiepartners, een revolutionair virtueel netwerk van logistieke dienstverleners opbouwen. GlobChain moet de deur openzetten naar een digitale supply chain, waarin informatie vlot gedeeld wordt door alle betrokken spelers. GlobSync is binnen GlobChain een van de cruciale bouwstenen.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder