Gelijkheid

Gelijkheid in digitalisering

Digitalisering kan helpen bij gender rechtvaardigheid en integratie maar daar staan ook altijd struikelblokken in de weg.

Afgelopen maandag ging de Enquete-commissie met twee onderwerpen in het staatsparlement van Düsseldorf zitten. Enerzijds de kansen op integratie van digitalisering en anderzijds de genderdimensie van digitalisering. De commissie heeft zichzelf kunnen informeren tijdens een hoorzitting met deskundigen bestaande uit bekende wetenschappers en IT-deskundigen over verschillende onderwerpen met betrekking tot de zojuist genoemde dimensies.

Integratie door digitalisering

Een essentiële vraag zijn de kansen en uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt voor de participatie van potentieel kansarme groepen op de arbeidsmarkt. Dit betekende mensen met een handicap, beperkingen, chronische ziekten, maar ook immigranten en vluchtelingen. Bovendien wilden ze verduidelijken hoe de integratie van de verschillende groepen eruit zou kunnen zien, welke methoden, benaderingen en projecten vandaag al worden gebruikt en hoe deze mogelijk kunnen worden verbeterd. De vraag rijst ook welke federale en nationale financieringsopties beschikbaar zijn om dergelijke digitaliseringsprojecten mogelijk te maken. De wetenschappers werd ook gevraagd of er een algemeen concept was dat kansarme groepen beter kon integreren in de arbeidsmarkt via het digitaliseringsproces. In totaal werden de onderzoekers vijf vragen gesteld over integratiekansen voor digitalisering.

Gendergelijkheid

Nog eens vier vragen werden gesteld over de genderdimensie van digitalisering. Ze wilden duidelijk maken welke bedrijfstakken en beroepen met name door vrouwen worden gedomineerd en hoe hoog het substitueerbaarheidspotentieel is door digitale transformatie. De vraag werd ook gesteld hoe digitalisering de vaak door vrouwen gedomineerde gebieden van dienstverlening, detailhandel, sociale en zorgsector, die vaak worden gekenmerkt door deeltijdwerk en lage lonen, zou kunnen veranderen. Evenzo werd aan deskundigen gevraagd of digitalisering dergelijke arbeidsvoorwaarden in de industrie zou kunnen verbeteren. Er was ook de vraag hoe digitalisering kan worden gebruikt om genderspecifieke discriminatie te voorkomen. Er moest ook worden verduidelijkt hoe het potentieel van digitalisering kan worden benut om werk en gezin te combineren.

Digitalisering brengt geen redding

De wetenschappers hebben hun standpunten al van tevoren aan de Commissie geschreven. Het behandelde dit in twee blokken op de vergadering van maandag. Zo komen ze tot de conclusie dat bijvoorbeeld een waardering voor niet-automatiseerbare activiteiten, bijvoorbeeld om het tekort aan geschoolde werknemers in de komende jaren op te vangen, een aanzienlijke upgrade moet ondergaan. Evenzo komen ze tot de conclusie dat een wiskundige opvoeding van kinderen vroeg in huis begint. Ouders moeten evenveel waarde hechten aan de wiskundige prestaties van hun dochters als hun zonen. Dit is tegenwoordig vaak nog anders.

De veronderstelling dat de groeiende optie van thuiskantoor automatisch de compatibiliteit van gezin en werk verhoogt, moet volgens de wetenschappers met voorzichtigheid worden behandeld. Het is aangetoond dat flexibiliteit in tijd vaak betekent dat taken gedurende de dag worden voltooid, waardoor er meer tijd over is voor werk dan in andere arbeidsrelaties. Digitalisering kan echter een positief effect hebben op mensen met een handicap, beperkingen of taalbarrières. Automatische vertaalhulpmiddelen worden steeds nauwkeuriger, CV's kunnen automatisch worden aangemaakt en spraakbesturingssystemen kunnen ook worden geïntegreerd.

Wat aan het einde overblijft, is de vraag welke maatregelen de federale overheid en de staat moeten nemen om de digitalisering te benutten, zodat deze integratie kan bevorderen en gendergerelateerde discriminatie kan ontmantelen.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder