Calculatie

De verschillende calculaties binnen Profity

De ERP software van Profity ondersteunt verschillende calculatie mogelijkheden zodat onder alle omstandigheden een nauwkeurige berekening kan worden gemaakt.

Het calculeren van projecten is voor veel bedrijven een tijdrovende en soms moeilijke opgave. Om het calculeren eenvoudiger te maken zijn er allerlei verschillende methoden. Iedere methode met zijn eigen voor- en nadelen.

Excel

Vanwege gebrek aan flexibiliteit van het ERP-pakket of vanwege het niet beschikbaar zijn van een ERP-pakket wordt vaak gecalculeerd in Excel. Logisch, want het is een uitstekende tool om calculaties in op te bouwen. Maar ook riskant omdat fouten snel zijn gemaakt en het beheer ervan op den duur zo complex wordt dat niemand meer weet hoe de Excel-sheet is opgebouwd. Op termijn is calculeren in een daarvoor geschikt ERP-pakket dus wel zo verstandig. Maar ook binnen een ERP-pakket zijn verschillende werkwijzen mogelijk. Hieronder een aantal scenario’s.

Kopiëren van een oude calculatie

Het kopiëren van een oude calculatie is een aantrekkelijk route. Je hebt zo eenvoudig direct een complete calculatie. Maar is deze daadwerkelijk compleet? Staat alles er wel in, of staat er misschien wel teveel in? Zijn alle prijzen en tarieven wel up-to-date? Was de voorcalculatie wel een goede weergave van het gerealiseerde project? Worden fouten in de vorige calculatie door te kopiëren opnieuw gemaakt? Oppassen dus met deze aanpak.

Een volledig nieuwe calculatie maken

Deze aanpak levert niet alle risico’s op van het verkeerd kopiëren van een oude calculatie. Maar de aanpak is tijdrovend en ook op deze manier kunnen zaken eenvoudig vergeten worden. Ook wordt zo geen gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis en ervaring. Ook geen ideale aanpak.

Calculeren met standaard stuklijsten en bewerkingen als uitgangspunt

Als sprake is van projecten die voor een groot deel bestaan uit standaard producten of bewerkingen of afgeleiden daarvan dan is het nuttig deze project-templates vast te leggen en te onderhouden. Deze kunnen dan als basis dienen voor een nieuwe calculatie. Dit is een veilige aanpak maar niet altijd toepasbaar. Maar onbruikbaar als een tekening het uitgangspunt is van een calculatie.

Calculeren met slimme calculatieregels

Als er sprake is van vuistregels waarmee kan worden gecalculeerd dan bieden sommige software-oplossingen zogenaamde calculatiewizards te ontwikkelen die steeds opnieuw kunnen worden toegepast en verbeterd op basis van de nacalculatie van voorgaande projecten. Zo worden calculaties steeds nauwkeuriger en wordt minder snel iets vergeten. Hiervoor zijn in Profity ERP diverse mogelijkheden. Zo kunt u een deel van een project vooraf definiëren en de variabele waarden bepalen door middel van calculatiewizards. U kunt deze calculatiewizards ook gebruiken om nieuwe projectartikelen te definiëren. Verder kunt u calculatiewizards gebruiken voor het toepassen van opslagen op basis van vooraf gedefinieerde normen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het berekenen van behandelings-, productie- of montagekosten van op basis van artikelkenmerken.

Calculeren met behulp van informatie uit CAD

Als projecten eerst worden uitgewerkt in een tekensysteem dan is het in veel gevallen mogelijk een export te maken van de materialen. Deze export wordt in het calculatiesysteem ingelezen waarmee het vastleggen van de benodigde materialen niet opnieuw hoeft plaats te vinden. Een aan te bevelen route als tekenwerk het uitgangspunt is van een project omdat dubbel werk wordt voorkomen. In de prefab-beton kunt u hierbij denken aan koppelingen op basis van IFC-formaat. Dit formaat kan worden aangeleverd door bijvoorbeeld Tekla, Revit en Allplan. In de gevelbouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Logikal. Ook hiermee heeft Profity een integratie.

De praktijk van het calculeren van projecten

De meeste projectmatig werkende bedrijven hebben hun eigen specialiteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn het type projecten, het gebruikte materiaal, het type bewerkingen of het type afnemers. Dat specialisme stelt bedrijven in staat met calculatiewizards te werken. Daarnaast zal een deel van ieder project uniek zijn en alleen vanaf scratch kunnen worden gecalculeerd. De beste calculatie zal dus vaak een combinatie zijn van bovengenoemde methoden.

Optimaal calculeren in Profity ERP

Profity ERP ondersteunt alle genoemde methoden zodat u onder alle omstandigheden snel een nauwkeurige calculatie kunt maken.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder