Casestudy
Qolortech

Casestudy: Qolortech - Blending Nederland

Waarom deze producent van klantspecifieke masterbatches voor de kunststofindustrie kiest voor de ERP software van Blending Nederland.

Bedrijf Qolortech
Sector Productie
Werkzaamheden Ontwikkelt én produceert masterbatches op maat voor de kunststofindustrie
Kiest voor Infor Blending van Blending Nederland

Case: wat is de situatie?

De verschillende afdelingen van QolorTech werkten met verschillende softwarepakketten, terwijl voor een uitstekende dienstverlening juist goede samenwerking nodig was. Bij de zoektocht naar een ERP om alle pakketten te integreren, koos het bedrijf bewust voor een leverancier die bekend was met de branche. Daardoor is het nieuwe systeem niet alleen geschikt om het productieproces en de voorraden te beheren, maar wordt het ook ingezet voor taken in het laboratorium en voor de classificatie en certificering van producten.

“Wij hebben bewust gekozen voor een branchegericht ERP-systeem. Daar plukken we nu de vruchten van. Infor Blending voorziet niet alleen in bestaande wensen, maar reageert ook goed op nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf en in de markt.” Henk Buist, Manager Purchase & Logistics

Eisen: waar moet het ERP systeem aan voldoen?

Het samenbrengen van allerlei losse systemen en het integreren van de data uit deze systemen. Het was voor QolorTech van groot belang om de informatievoorziening op orde te hebben op alle plekken in het bedrijfsproces, vanaf het verkooptraject tot en met de levering.

Resultaat: wat heeft de implementatie opgeleverd?

Het systeem biedt uitgebreide mogelijkheden voor het beheer van gevaarlijke stoffen en laboratoriumprocessen en is toegespitst op de situatie in het bedrijf.  Volgens algemeen directeur Michiel de Jong heeft QolorTech deze keuzegemaakt "omdat wij in Blending Nederland een deskundig bedrijf hebben gevonden met een zeer volledig ERP-systeem, waarin alle gewenste functionaliteit die wij zochten in de standaard aanwezig is. En dat alles tegen een zeer concurrerende prijs."

De voordelen van een branchegericht ERP

Overdracht van informatie is essentieel bij het leveren van hooggekwalificeerde producten. Alleen wanneer alle bedrijfsprocessen goed op elkaar aansluiten, kan QolorTech aan de hoge verwachtingen van haar klanten voldoen. Voor de implementatie van Infor Blending werkten de verschillende afdelingen van de kleurleverancier ieder met hun eigen automatiseringspakketten. Het bedrijf ging op zoek naar een manier om de automatisering geheel te integreren. Ze vonden de oplossing met Infor Blending.

Concurrerende voordelen die met behulp van Infor ERP Blending zijn behaald:

  • Alle processen worden vanuit één systeem beheerd.
  • Inzicht in voorraden en de mogelijkheid tot voorraadplanning.
  • Branchespecifieke modules bieden precies die functionaliteit die het bedrijf nodig heeft

Sterke groei

Infor ERP Blending stelt QolorTech in staat om al haar goederenstromen op partijniveau te traceren. Specificaties zoals producteigenschappen, kwaliteitsgegevens en kostprijs zijn daarbij direct beschikbaar. Ook is het mogelijk om trendanalyses te maken van de meetresultaten in verschillende partijen van hetzelfde product. Daarnaast geeft het nieuwe ERP veel meer inzicht in de voorraden. Bekend is nu welke voorraden er zijn en welk gedeelte hiervan moet worden gereserveerd voor lopende orders.

Henk Buist, Manager Purchase & Logistics: “QolorTech heeft na de implementatie van Infor Blending een sterke groei gekend. Zonder het gebruik van Infor Blending ERP hadden we deze groei niet zo gemakkelijk doorgemaakt.”

QolorTech maakt intensief gebruik van de grafische planningsmodule. Op de productievloer is hiermee op een groot beeldscherm zichtbaar welke orders er geproduceerd moeten worden en welke er staan gepland.

Classificatie

QolorTech heeft ook veel gemak van de module Infor Blending Envicon, voor het beheer van gevaarlijke stoffen. Op basis van de recepturen die in het systeem zijn vastgelegd en de uitgebreide database, die standaard is opgenomen in Infor BlendingEnvicon, wordt de gevarenclassificatie van de producten van QolorTech bepaald. Op dit moment wordt deze module gezamenlijk door Blending Nederland en QolorTech ingericht, zodat het bedrijf in de toekomst aan de eisen van REACH en GHS kan voldoen.

Henk Buist: “Wij hebben bewust gekozen voor een branchegericht ERP-systeem. Daar plukken we nu de vruchten van. Infor Blending ERP voorziet niet alleen in bestaande wensen, maar reageert ook goed op nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf en in de markt. Zo hebben wij bijvoorbeeld op verzoek
van een van onze grootste klanten RFID-tags aan uitgeleverde producten toegevoegd. Het systeem dat deze tags aanmaakt wordt met belangrijke basisinformatie gevoed vanuit Infor Blending."

Met het nieuwe ERP werkt QolorTech niet alleen efficiënter, het bedrijf kan er ook uitstekend mee inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder