Proces Mining

Wat is proces mining?

Keer op keer hoor je over een nieuwe discipline die is gegroeid uit Business Process Management (BPM) - Proces Mining. Wat dat is, lees je hier.

Process mining zou aan een belangrijke impuls kunnen geven aan digitale verandering. Maar hoe wordt precies duidelijk als je kijkt naar de ondernemende realiteit in relatie tot de verschillende bedrijfsprocessen in een bedrijf. Veel bedrijven weten meestal welke processen binnen hun structuren worden uitgevoerd, maar ze kunnen ze niet altijd precies beschrijven of weten niet hoe ze in detail worden uitgevoerd. Dit is waar process mining in het spel komt.

Definitie van Process Mining

Proces mining is eigenlijk een techniek van procesbeheer, die voortkomt uit bedrijfsprocesbeheer. Nog beter, het kan vandaag worden gezien als een link tussen datamining en BPM. Het gaat om het reconstrueren en onderzoeken van bedrijfsprocessen met behulp van digitale sporen in het IT-systeem, zoals het ERP van een bedrijf. Deze techniek evalueert de gegevens en markeert en verwerkt de proceskennis die deze bevat.

Waar wordt Process Mining gebruikt?

Er lijkt geen twijfel dat het nodig zou zijn om Process Mining in ieder bedrijf te integreren als een extra analyse-instrument. Als bedrijf wil ik mijn bedrijfsprocessen beschrijven, zoals transacties van ERP-systemen en orders of klinische paden van patiënten in zorginstellingen. Om deze processen op hun beurt te harmoniseren, kwordt een gedetailleerde analyse gemaakt van de zaak. Maar niet zonder belang voor bedrijven in de logistieke sector, als inter-company harmonisatie van de processen wordt gevraagd, is het essentieel om alle processen volledige te kennen.

30 mei 2019

ERP Proces Mining Logistiek Zorg

Exact neemt HR-cloudsoftwareleverancier Officient over

Belgische oplossing maakt beheer van HR-taken in één systeem mogelijk.

Lees verder

Een ERP implementeren tijdens een lockdown

Voor veel bedrijven brengt de coronapandemie ook grote onzekerheid met zich mee en grote vrees voor de toekomst.

Lees verder