BI dashboards

BI-dashboards in ERP-systemen

Business Intelligence dashboards worden steeds belangrijker als onderdeel van ERP-systemen. Waarom en wat dat is, lees je hier.

Met een Business Intelligence dashboard kunnen belangrijke indicatoren van een bedrijf in één oogopslag worden gevisualiseerd. Deze geven informatie over verschillende indicatoren van verschillende processen, trends of processen binnen een bedrijf en de duidelijke en levendige. Om het BI-dashboard echter eerst beter te begrijpen, een basisdefinitie van de term Business Intelligence. Dit beschrijft "elektronische procedures voor het systematisch verzamelen, analyseren en evalueren van bedrijfsgegevens". Waarmee de gegevensverzameling, de analyse de gegevens en de evaluatie van elk van deze overgenomen door IT-systemen. Ze gebruiken informatie uit hun eigen ondernemerscontext, gegevens van concurrerende bedrijven en informatie over de algemene marktsituatie.

Voordelen en taken van een BI-dashboard

Als business intelligence systematisch in een bedrijf wordt gebruikt, zijn er verschillende voordelen. BI helpt soms om kosten en risico's te verminderen, processen te optimaliseren en het bedrijf concurrerender en uiteindelijk winstgevender te maken. Het BI-dashboard, een tool die BI-resultaten visueel visualiseert en gemakkelijk de huidige status van belangrijke prestatie-indicatoren en andere bedrijfsnummers begrijpt. De taak van het dashboard is om de verschillende cijfers van BI samen te vatten, te verbinden en vooral om ze begrijpelijk en begrijpelijk te maken. Of het nu gaat om diagrammen, tabellen of grafische afbeeldingen van verkeerslichten, BI-dashboards kunnen individueel worden aangepast en kunnen verschillende bedrijfsonderdelen vertegenwoordigen.

Flexibel ontwerp en realtime gegevens

De verschillende weergave-opties kunnen individueel worden bewerkt en flexibel worden aangepast aan elke afdeling, gebruiker of bron. Dankzij het vermogen van het dashboard om gegevens in realtime te verwerken en te evalueren, heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om alle relevante kerncijfers in het bedrijf direct en geldig te bekijken. (vgl. ibid.) Dit levert op zijn beurt weer tal van andere voordelen op. De realtime gegevens zorgen ervoor dat negatieve trends vroegtijdig kunnen worden gedetecteerd en direct kunnen worden gecorrigeerd. Evenzo geeft een BI-dashboard een geheel nieuwe trend weer die in een bedrijf opduikt. Bovendien worden bijzonder efficiënte en ook inefficiënte processen geïdentificeerd en kunnen deze worden gecorrigeerd. Uiteindelijk biedt BI de basis voor weloverwogen zakelijke beslissingen en sluit het aan bij de strategische doelen van een bedrijf.

Samen groeien met de Performance Scorecard

Vaak wordt het BI-dashboard gelijkgesteld aan of verward met de scorekaart, wat op zichzelf verkeerd is. Het belangrijkste verschil tussen deze twee toepassingen is dat het BI-dashboard altijd de huidige status weergeeft, terwijl de scorekaart een ontwikkeling voor een bepaalde periode weergeeft. Een huidige ontwikkeling die waarneembaar is, is dat de scorekaart en het dashboard op veel plaatsen samenkomen. Sommige BI-dashboards bieden de mogelijkheid om de voortgang naar specifieke doelen bij te houden.

29 oktober 2019

Business intelligence

Exact neemt HR-cloudsoftwareleverancier Officient over

Belgische oplossing maakt beheer van HR-taken in één systeem mogelijk.

Lees verder

Een ERP implementeren tijdens een lockdown

Voor veel bedrijven brengt de coronapandemie ook grote onzekerheid met zich mee en grote vrees voor de toekomst.

Lees verder