Articifial Intelligence

Wat kunnen de AI-applicaties echt doen?

Overal leest en hoort men ondertussen over toepassingen van de kunstmatige intelligentie. Vele prachtige beloften, maar die beloften houden?

Wat kan AI tegenwoordig echt doen? Op veel plaatsen is er sprake van experts enthousiast spreken over de voordelen van dergelijke toepassingen. Niet zelden valt het woord revolutie en krijg je de indruk dat je gewoon iets heel groots mist. Maar hoe zit het met de trend rond de AI?

Momenteel gebruikt slechts 4% AI

Volgens een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) gebruikt momenteel slechts 4% van de bedrijven kunstmatige intelligentie-applicaties. Nog eens 2% voert momenteel overeenkomstige programma's uit. Nog eens 17% van de ondervraagde bedrijven plant momenteel AI-opdrachten en nog eens 28% beschouwt deze als relevant, maar plant momenteel niets in deze richting. Bijna de helft (48%) van de respondenten beschouwt KI als "niet relevant" voor hun eigen bedrijf. Volgens Hendrik Reese, Lead Responsible AI en Trust bij PwC, kan dit ertoe leiden dat een aantal bedrijven hun concurrentievermogen verliezen. Hoe relevant zijn deze toepassingen voor de beoordeling van PwC?

AI-applicaties meer marketing?

Ondertussen waarschuwen de ERP-experts alom voor AI dat wordt geprezen als een wondermiddel. Tot nu toe zijn alleen standaardoplossingen gebruikt die een AI-rating hebben gekregen voor marketingdoeleinden. De huidige toepassingen hebben weinig met het werkelijke deep learning te maken, dat wordt gevonden in spraak, gedrag of gezichtsherkenning. Omdat bedrijven nog steeds geen gefundeerde opties voor gegevensverwerking hebben om dergelijke gedragspatronen voldoende te analyseren, gaat het door. Deze discrepantie tussen ambitie en realiteit doet zich vaak voor in tijden van digitalisering.

Creëer een basis in het bedrijf

Het probleem van data-analyse is dat bedrijven eerst het probleem moeten aanpakken om zich in de volgende stap te kunnen wijden aan AI en diepgaand leren. Dit ontbreekt vaak aan het nodige IT-begrip. Als gevolg hiervan moeten bedrijven niet alleen de nodige infrastructuur creëren, maar moeten ze ook op de hoogte zijn van de specifieke behoeften en doelen die ze willen bereiken met toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Verder gaat het om het vinden van een oplossing voor datamanagement. Bedrijven moeten weten welke gegevens al beschikbaar zijn en hoe deze kunnen worden gebruikt. Het is bijvoorbeeld al een probleem om te evalueren wie en wanneer en hoe lang een website bezoekt, maar zeer weinig bedrijven gebruiken deze informatie momenteel. In verband met het ERP-systeem zou echter een echte meerwaarde kunnen worden gecreëerd. Maar eerst moeten dergelijke gegevens verstandig worden gekoppeld, zodat de AI een echte meerwaarde kan bieden. (vergelijk ibid.)

Groot potentieel van AI

Ondanks alle zorgen ziet godesys een groot potentieel in degelijke kunstmatige intelligentie. Ze geven echter aan dat veel applicaties zich nog in de testfase bevinden en dat er momenteel geen deep-learning-applicaties zijn die een echt concurrentievoordeel bieden. Hiervoor is eenvoudigweg de hoeveelheid gegevens momenteel te laag. Zolang bedrijven niet aan een gestructureerde database werken, kan AI zijn inherente potentieel niet ontwikkelen.
"Verbazingwekkend genoeg zijn de meeste van hen dezelfde klanten die onvoorwaardelijk vertrouwen op Amerikaanse cloudplatforms en zorgvuldig AI-services gebruiken. Hier heeft de middenklasse nog veel te leren. "- Godelef Kühl, oprichter en CEO van godesys AG
Volgens godesys moet altijd worden afgewogen of toepassingen van AI echt nodig zijn in het bedrijf, of dat dit nogal hete lucht is en geen toegevoegde waarde biedt voor een bedrijf.

AI-markt groeit gestaag

Ondertussen schat het PwC-onderzoek dat AI-toepassingen steeds belangrijker zullen worden en dat AI tegen 2030 ongeveer $ 15,7 biljoen zal bijdragen aan de wereldeconomie. De studie is echter niet in tegenspraak met de beoordeling van de ERP-experts van godeys, maar komt eerder tot vergelijkbare conclusies. Op de vraag welke vaardigheden van medewerkers het belangrijkst worden geacht voor het gebruik van AI, staat het begrijpen van de toepassingsmogelijkheden met 81% op de eerste plaats. Op dit moment kan het resultaat alleen zijn dat de economie, maar ook de politiek en uiteindelijk de samenleving nog veel in te halen hebben als het gaat om kennis van kunstmatige intelligentie. Belangrijk en toekomstgericht ja, momenteel nog in de kinderschoenen.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder