bouw
tijdregistratie

ERP-systemen voor bouwbedrijven maken tijdregistratie eenvoudiger

Maak uw tijdregistratie eenvoudiger met een ERP-systeem voor bouwbedrijven. Je kunt hier lezen hoe.

Meer en meer bouwbedrijven vertrouwen op een holistisch ERP-systeem om alle bedrijfsrelevante processen in kaart te brengen. Adequate tijdregistratie speelt een belangrijke rol, met name in de bouwsector.

Hoe een branche specifiek ERP-systeem voor de bouw de tijdsregistratie aanzienlijk kan veranderen, wordt hieronder meer gedetailleerd besproken.

Inhoud

Wat is ERP en wat is een ERP-systeem?
De functie van tijdregistratie
Mobiele tijdregistratie op de bouwplaats
Transparante tijdregistratie tijdens de bouw vergemakkelijkt het besturen
Conclusie: mobiliteit is de sleutel tot tijdregistratie in de bouw

Wat is ERP en wat is een ERP-systeem?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem is software die de resourceplanning van een bedrijf mogelijk maakt. Het ERP-systeem fungeert als een centrale database. Alle werknemers met passende toegangsrechten werken met dezelfde gegevensrecords.

ERP-systemen voor de bouw

Elke branche heeft een ander kader. Dit resulteert ook in verschillende vereisten voor een geschikt ERP-systeem. Maar eisen kunnen ook variëren binnen een branche.

Funderingstechniek is bijvoorbeeld een bijzonder apparaat intensieve divisie. In dit geval moet een geschikt ERP-systeem kunnen worden gebruikt als een oplossing voor apparaat beheer.

Ongeacht de respectieve divisie heeft tijdregistratie bij bouwbedrijven altijd een hoge prioriteit. Waarom dit het geval is en welke functies de tijdregistratie in de bouw daadwerkelijk vervult, wordt hieronder meer gedetailleerd onderzocht.

De functie van tijdregistratie

In principe is nauwkeurige tijdregistratie relevant in een breed scala van industrieën. Bedrijven willen een precies overzicht hebben van wanneer en hoeveel uren ze hebben gewerkt. Tenslotte moet men worden betaald voor het werk - maar alleen voor het werk dat hij daadwerkelijk uitvoerde.

Handmatige tijdregistratie resulteert in een gebrek aan transparantie

Velen zijn waarschijnlijk bekend met het gezegde "papier is geduldig". Handmatige werktijdregistratie door de werknemer of de verantwoordelijke ploegendienstmanager kan eenvoudig worden vervalst. Het hoeft niet eens een opzettelijke vervalsing te zijn. Het is kwaad is al geschied als een werknemer simpelweg het overzicht van alle gewerkte uren verliest.

Handmatige tijdregistratie is tijdrovend

Bovendien kost het handmatig invullen van urenstaten veel tijd. Vervolgens moeten de handmatig ingevulde notities meestal handmatig door het bedrijf in het ERP-systeem worden ingevoerd. Dit kan leiden tot inconsistenties en fouten die de transparantie van handmatige urenstaten opnieuw verminderen. Een geautomatiseerde tijdregistratie in het ERP-systeem zorgt tevens voor een overeenkomstige transparantie in tijdregistratie.

Tijdregistratie in bouw

De tijdregistratie in bouwbedrijven verschilt van andere industrieën in die zin dat het mobiele aspect een veel hogere prioriteit heeft. Hoewel productiebedrijven het grootste deel van de tijd kunnen opnemen met behulp van geschikte hardware - zoals tijdklokken - is dit niet mogelijk op de bouwplaats.

Registratie van werk- en verzuimtijden

Bij het kiezen van een geschikte opnametechniek voor werkuren is allereerst relevant welke tijden überhaupt moeten worden vastgelegd. Omvat de werktijd alleen de tijd die daadwerkelijk op de bouwplaats is doorgebracht, of moeten aankomst en vertrek ook worden opgenomen?

Als het alleen de tijd is die op de bouwplaats wordt doorgebracht, kan de werktijd collectief worden geregistreerd. Dit werkt echter alleen als alle werknemers tegelijkertijd beginnen te werken en tegelijkertijd stoppen met werken. In dit geval kan de teamleider alle werkuren van zijn collega's vastleggen met de bijbehorende app.

In werkelijkheid kan een dergelijke procedure slechts in enkele gevallen worden uitgevoerd. Individuele werknemers kunnen bijvoorbeeld op korte termijn tussen bouwlocaties schakelen als er ergens anders een storing is opgetreden.

Bovendien kunnen werknemers te laat komen of eerder naar huis gaan. Anderen reizen veel langer naar de bouwplaats, waarvoor ze dienovereenkomstig moeten worden gecompenseerd.

Mobiele tijdregistratie

Om deze reden is een individuele tijdregistratie in veel gevallen veel eenvoudiger te implementeren. Werknemers kunnen een app op hun mobiele telefoon gebruiken om hun werkuren live vanaf de bouwplaats vast te leggen. De opname kan dus worden aangepast aan de individuele operationele processen van de respectieve werknemer of de bouwplaatsen die hij bezoekt.

Het mobiele aspect is van bijzonder belang, omdat dit de enige manier is om voor voldoende transparantie te zorgen. Met een tijdregistratie - handmatig of via het ERP-systeem - kan de geboekte tijd nauwelijks worden geverifieerd.

Portaal voor werknemers

Veel mobiele ERP-systemen bieden werknemers veel meer dan alleen tijdregistratie zoals;

  • urenstaten
  • werktijdaccount
  • reiskostenoverzicht
  • aankomende afspraken
  • afwezigheidsoverzicht
  • jaarlijkse loonbelastingcompensatie.

Met de app kunnen ze vakantie aanvragen of de projectmanager op de hoogte stellen van storingen.

Vakantiemanagement met het ERP-systeem

Nadat een werknemer vakantie heeft aangevraagd via de app, wordt de verantwoordelijke manager automatisch op de hoogte gebracht via het systeem. Deze laatste kan de aanvraag nu beoordelen en goedkeuren of afwijzen.

Transparante tijdregistratie in de bouw maakt aansturen eenvoudiger

Transparante, elektronische tijdregistratie maakt het niet alleen eenvoudiger voor werknemers om overzicht te houden. Project- en sitemanagers ontvangen ook betrouwbare informatie in real-time, waardoor het beheer aanzienlijk eenvoudiger wordt.

Centrale administratie maakt projectbeheer eenvoudiger

Projectmanagers hebben a6ltijd een oogje in het zeil welke medewerker waar en wanneer werkt. Via het systeem kunnen binnen enkele seconden nieuwe afspraken voor de betreffende medewerkers worden ingevoerd. Via real-time datatransmissie worden medewerkers onmiddellijk op de hoogte gebracht dat ze een nieuwe taak hebben gekregen.

Projectwerk en adequaat projectmanagement zijn erg belangrijk in de bouwsector. Het is vaak nodig om veel parallelle projecten tegelijkertijd te beheren. Besturing haalt altijd uit dezelfde pool van beperkte middelen.

Om deze reden is het bijzonder belangrijk in de bouw om deze middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Beheer van arbeidsmiddelen met het ERP-systeem

De middelen omvatten niet alleen werknemers, maar ook gebruikte arbeidsmiddelen zoals bouwmachines of voertuigen. Om deze reden hebben veel ERP-systemen voor de bouw een bijbehorend locatiesysteem.

Gelijktijdige tijdopname

Zogenaamde gelijktijdige tijdregistratie is met name nodig voor voertuigen die schakelen tussen verschillende bouwplaatsen. Bestuurders kunnen zich aan het begin van hun dienst op een voertuig registreren.

De bouwplaatsen waar ze vervolgens naartoe gaan, worden door de betreffende medewerker geregistreerd met behulp van een mobiel apparaat. Op deze manier kunnen de voertuigkosten automatisch worden geboekt op basis van de benodigde tijd per bouwplaats.

Conclusie: mobiliteit is de sleutel tot tijdregistratie in de bouw

Elektronische urenstaten in de bouw maken overbodige handmatige urenstaten. Dit bespaart niet alleen waardevolle tijd, maar zorgt ook voor een grotere transparantie in tijdregistratie.

Bouwbedrijven moeten ERP-systemen met mobiele functies gebruiken voor tijdregistratie. Op deze manier is het mogelijk voor werknemers om hun werktijd direct vanaf de bouwplaats in real-time vast te leggen. Op deze manier zijn er geen onnauwkeurigheden die nauwelijks kunnen worden vermeden bij een volgende invoer.

Oriƫntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder

Het belang van het vormen van een ERP implementatie team

Het ERP implementatie team legt de hoeksteen voor een succesvol ERP-project. Hier leest u waarom en wat u moet weten.

Lees verder