ERP grote bedrijven

ERP-software voor grote bedrijven

Met ERP-software voor grote bedrijven automatiseert en beheert u al deze processen vanuit één systeem.

Wat is precies het verschil tussen grote bedrijven en kmo's? Afgezien van de grootte van het bedrijf, is de lijst met verschillende bedrijfsprocessen vrij lang. Uiteindelijk zijn de eisen voor een bijbehorend ERP-systeem ook behoorlijk hoog.

Speciale vereisten van grote bedrijven

Op dit punt willen we kijken naar ERP-systemen die speciaal zijn ontworpen voor grote bedrijven. Enerzijds gaat het om de speciale functies die voor grote bedrijven zijn ontwikkeld, maar ook om de vele andere eisen die aan de aard van deze bedrijven zijn gesteld.

Laten we eerst eens kijken naar de algemene werking van ERP-systemen. Dit moet ons helpen om precies te begrijpen wat de eisen zijn van grote bedrijven op het gebied van ERP-systemen.

Inhoudsopgave

Wat is ERP? - Een betekenis

De geschiedenis van ERP-systemen

ERP-software voor grote bedrijven

Speciale uitdagingen voor grote bedrijven

Onderzoek en ontwikkeling bij grote bedrijven

Internationale bedrijven hebben meer nodig

Conclusie - grote bedrijven stellen hoge eisen

Wat is ERP? - een definitie

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en beschrijft in feite de ondernemende taak om alle middelen die voor het bedrijf beschikbaar zijn op de best mogelijke manier te gebruiken. Het gaat dus om de administratie, organisatie en het bewaken en beheersen van alle processen en het leveren hiervan met de benodigde middelen.

Alle middelen op het juiste moment op de juiste plaats

Het is belangrijk om middelen zoals materialen, gereedschappen, machines, maar ook de personele en financiële middelen etc. zo in te zetten dat een maximaal bedrijfsresultaat kan worden behaald. Alle processen worden op de proef gesteld en indien mogelijk geoptimaliseerd.

Op deze manier worden oneconomische processen ontdekt en vernieuwd. Omdat moderne bedrijven een verwarrende veelheid aan verschillende processen hebben en de planning, controle en monitoring daarvan niet zonder hulp kan worden gerealiseerd, worden ERP-systemen gebruikt.

ERP-systemen centraliseren alle processen

Dit zijn softwaretoepassingen die alle bedrijfsprocessen in kaart brengen en samenbrengen in een centrale database. Op deze manier zijn alle processen in eerste instantie zichtbaar en kan de status van het betreffende proces ook door alle betrokkenen worden bekeken.

Deze centralisatie van de processen zorgt voor verschillende automatiseringen en versnelt daarmee het gehele bedrijfsproces. Informatie wordt sneller gedeeld en is consistenter omdat iedereen toegang heeft tot dezelfde gegevens.

Ontwikkeling van ERP-systemen

ERP-systemen zijn meestal opgebouwd uit verschillende modules, elk met verschillende functies voor het oplossen en ondersteunen van specifieke taken. Er zijn veel modules geïntegreerd afhankelijk van de branche en de grootte van het bedrijf. Een belangrijke module is bijvoorbeeld die van productie. Omdat niet elk bedrijf dit nodig heeft, is het soms te vinden in branchespecifieke oplossingen.

De geschiedenis van ERP-systemen

ERP-systemen bestaan al sinds het begin van de jaren zestig, of op dat moment als MRP-systemen (Manufacturing Resource Planning). In het begin werden deze applicaties bijna uitsluitend gebruikt in grote bedrijven, voordat de markt zich uitbreidde naar kleinere bedrijven.

Eerst MPR-systemen dan ERP

Deze MPR-systemen zijn vaak gemaakt door autofabrikanten en de defensie-industrie zelf. Pas in het begin van de jaren negentig werden steeds meer functies geïntegreerd, zoals financiële en boekhoudkundige functies of personeels- en fabrieksbeheer, enz.

Buiten productie

De focus lag niet meer alleen op productie, wat er ook toe leidde dat steeds meer bedrijven uit verschillende branches gebruik maakten van dergelijke softwaretoepassingen, wat hielp om hun eigen processen te stroomlijnen.

Kleine en middelgrote bedrijven interesse

Naast de grote bedrijven kwamen ook veel kleine en middelgrote bedrijven genieten van speciaal voor hen gecreëerde ERP-systemen. De markt groeide gestaag en blijft tot op de dag van vandaag groeien.

Individualisering vordert

Steeds meer nieuwe mogelijkheden en steeds meer specificaties stellen bedrijven tegenwoordig in staat om zeer individuele aanpassingen aan hun ERP-systemen aan te brengen. Hierdoor kunnen ze perfect worden aangepast aan de behoeften van elk bedrijf.
Maar wat zijn de behoeften van grote bedrijven? Wat moeten hun ERP-systemen eigenlijk doen en welke specifieke taken moeten ermee worden gedaan? Op dit punt willen we dit tot op de bodem uitzoeken.

ERP-software voor grote bedrijven

Grote bedrijven zijn alle bedrijven die bepaalde bedrijfsgroottes overtreffen in termen van het aantal werknemers, het totale vermogen of ook in termen van verkoop. Dit is gebaseerd op verschillende definities. De Europese wetgeving gaat er bijvoorbeeld van uit dat een bedrijf als groot wordt beschouwd als aan ten minste twee van deze drie vereisten is voldaan:

  • Het balanstotaal bedraagt na aftrek van tekorten meer dan 20.000.000 euro.
  • De omzet in de twaalf maanden voorafgaand aan de balansdatum bedroeg meer dan EUR 40.000.000.
  • Het jaargemiddelde bood werk aan meer dan 250 mensen.

Er zijn ook verschillende andere divisies die bijvoorbeeld van filiaal tot filiaal verschillen of uitgaan van een minimumaantal medewerkers van 500. We houden het hier volgens Nederlandse standaarden aan meer dan 250 werknemers.

Speciale uitdagingen voor grote bedrijven

Grote bedrijven hebben een aantal bijzondere kenmerken vergeleken met kleine en middelgrote bedrijven. Vooral het bedrijfsgrootte-effect is hier opvallend. Grote bedrijven kunnen soms goedkoper produceren dan MKB. Bij massaproductie worden de vaste kosten kleiner naarmate de bezettingsgraad toeneemt.

Verhoog de capaciteiten en vind de optimale prijs

Een dergelijke kostenreductie kan ook worden bereikt door de capaciteit te vergroten. Een bijzondere uitdaging voor grote bedrijven is hier al te zien. De prijsstelling en de productie waarop deze is gebaseerd, moeten ook worden weerspiegeld in een geschikt ERP-systeem.

Verschillende wet- en regelgeving

Grote bedrijven werken ook een tijdje internationaal en moeten ook hier de bijbehorende taken uitvoeren. Te beginnen met de overweging van veel verschillende rechtsgrondslagen, over verschillen in de afzetmarkten tot verschillende productieomstandigheden enz.

Laten we dus eens kijken naar ERP-systemen en hun mogelijkheden voor grote bedrijven. We hebben de structuur en de algemene werking van ERP-systemen al behandeld. Nu zijn er andere gebieden die moeten worden afgedekt met een ERP-systeem.

Vereisten met onder enorm

We willen een paar van deze modules bekijken die bijzonder belangrijk kunnen zijn voor grote bedrijven en die focussen op hoe ze werken. Het gaat er niet zozeer om deze modules te veronderstellen, maar om de mogelijkheden van ERP-oplossingen te benadrukken.

Onderzoek en ontwikkeling in grote bedrijven

Grote bedrijven hebben meestal hun eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen die constant bezig zijn met het verbeteren van bestaande producten en het ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten. Projectwerk in onderzoek en ontwikkeling wordt vooral gekenmerkt door complexe vereisten in holistische project- en financiële planning.

Informatiestroom moet gegarandeerd zijn

Dit betekent dat alle informatie uit verschillende gebieden dynamisch beschikbaar moet worden gemaakt. Er moet rekening worden gehouden met doelgerichte vergelijkingen van budgetten of vereisten van investeerders en naar rapporten worden overgebracht. ERP-systemen kunnen dergelijke rapporten automatisch op verschillende niveaus en met regelmatige tussenpozen genereren, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks.

Toon projecten op lange termijn

Projectbeheersing wordt ook ondersteund met verschillende functies. Op deze manier kunnen ook lange projecttijden in kaart worden gebracht en deze kunnen ook worden beoordeeld en geëvalueerd op harde en zachte feiten.

Veel andere functies in onderzoek

Andere functies op dit punt zijn bijvoorbeeld uitgebreide resourceplanning, gericht mijlpaalbeheer en ook holistisch informatiebeheer. Door alle modules met elkaar te verbinden, kunnen alle resultaten van onderzoek en ontwikkeling eenvoudig worden overgezet naar andere systemen, zoals CRM.

Internationale bedrijven hebben meer nodig

Als een bedrijf internationaal actief is en dochterondernemingen of productiefaciliteiten in het buitenland heeft, moeten deze uiteraard ook aangesloten zijn op het ERP-systeem. Het is echter ook belangrijk om te voldoen aan de lokale wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming volgens andere richtlijnen

Zo hebben andere landen vaak verschillende bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en maken andere belastingwetten ook dagelijkse processen moeilijker. Internationale bedrijven hebben een ERP-systeem nodig dat kan worden aangepast aan verschillende wettelijke vereisten en toch workflows garandeert.

Er moet meertaligheid bestaan

Meertaligheid van het ERP-systeem is ook vereist. Hiervoor moeten vertalers gemakkelijk en intuïtief alle relevante teksten in andere talen kunnen vertalen, en de interface van het systeem zelf moet ook verschillende taalversies hebben.

Workflows over bedrijfsgrenzen heen

Een ander punt voor internationale bedrijven betreft het creëren van uniforme workflows en data. Om de processen optimaal te laten verlopen, moeten aan beide kanten dezelfde voorwaarden worden gecreëerd.

Productiemodules voor grote bedrijven

Grote bedrijven hebben vaak hun eigen productie, die ook onder het ERP-systeem moet vallen. Er zijn hier tal van functies die perfect moeten worden aangepast aan de respectievelijke productieprocessen.

CAD-integratie belangrijk

Of het nu gaat om contractproductie, productieplanning of gericht leveranciersbeheer, de functies die in een productiemodule in kaart kunnen worden gebracht, kunnen bijna eindeloos zijn. CAD-integraties zijn de laatste jaren ook steeds belangrijker geworden.
Met CAD kan de gebruiker digitale ontwerptekeningen maken in 2D, maar ook in 3D. In verband met de data uit het ERP-systeem kunnen kengetallen eenvoudig worden overgedragen naar het model en vanaf nu in het model worden gebruikt.

Constante kwaliteit garanderen

Een gericht en uitgebreid kwaliteitsmanagement, dat ervoor zorgt dat de geleverde producten of diensten van constante kwaliteit zijn, vindt hier ook zijn plek. Productiefouten kunnen direct worden herkend en in een vroeg stadium worden gecorrigeerd.

Zelflerende machines

In deze context speelt machine learning altijd een belangrijkere rol. Productiesystemen die op het ERP-systeem zijn aangesloten, kunnen ruim op tijd zijn wanneer slijtagedelen moeten worden vervangen en een overeenkomstige werkorder in ERP creëren. Hierdoor worden de productieprocessen niet verstoord en zijn er minder storingen.

Productconfiguratoren steeds belangrijker

Productconfiguratoren zijn de laatste tijd steeds belangrijker geworden. In tijden van steeds meer geïndividualiseerde markten moet ook de productie zich verder aanpassen. Van je eigen schoen, je eigen naam op drankblikjes tot bijzondere componenten etc.

Conclusie - grote bedrijven stellen hoge eisen

Het eisenpakket van grote bedrijven voor een ERP-systeem is veel hoger dan dat van kleine en middelgrote bedrijven. Naast de hier vermelde modules, moeten nog veel andere gebieden worden gedekt met een ERP.

Logistiek aanzienlijk complexer

Zo zijn logistieke modules of uitgebreid magazijnbeheer ook erg belangrijk voor grote bedrijven, zeker als er meerdere magazijnen in verschillende landen zijn. Hier is het belangrijk om holistische logistiek te plannen en te controleren.

Aanpassing aan het bedrijf, niet andersom

ERP-systemen moeten zich aanpassen aan de bedrijfsprocessen van grote bedrijven. In tegenstelling tot kleinere bedrijven, die zich op veel plaatsen kunnen aanpassen aan het ERP-systeem, kan een complex productieproces bijvoorbeeld niet zomaar worden aangepast aan het ERP.

Aandacht voor de juiste ERP-partner

Daarom moeten grote bedrijven bij het kiezen van een geschikte ERP-oplossing altijd een geschikte partner vinden die het systeem kan aanpassen zodat het optimale resultaten oplevert. Veel systeemhuizen die gespecialiseerd zijn in grote bedrijven zijn daarom ook wereldwijd actief en genetwerkt en kunnen de beste ondersteuning bieden aan productiefaciliteiten en dochterondernemingen in het buitenland.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder