DynApps quickstart

DynApps introduceert quickstart aanpak Odoo

DynApps biedt sinds kort een ERP quickstart oplossing aan. Met de Quickstart oplossing heeft u voor een beperkt budget een basis ERP oplossing.

De belangrijkste uitdaging om software zoals Odoo in uw bedrijf te implementeren, is het op tijd en binnen budget leveren van de verwachte voordelen. 
Met onze quickstart implementatiemethode gaan we ons specifiek richten op het vermijden van veel voorkomende valkuilen die vertragingen, kostenoverschrijdingen en uitval veroorzaken. Met deze out-of-the-box aanpak kan de klant op een korte termijn tegen een beperkt budget van start gaan met de software.

De aanpak

Het is aangewezen om aan beide zijden 1 aanspreekpunt aan te duiden die verantwoordelijk voor het project is en die de autoriteit heeft om keuzes te maken en goed te keuren.

De Odoo-consultant zorgt voor de projectimplementatie van A tot Z: van het begin tot het einde van het project zorgt hij voor de algehele consistentie van de implementatie in Odoo en deelt hij zijn expertise op het gebied van best practices

Eén beslissingsnemer aan de kant van de klant (SPoC): hij is verantwoordelijk voor de overdracht van bedrijfskennis (coördineert zo nodig key user interventie) en de consistentie van de implementatie vanuit een zakelijk oogpunt (besluitvorming, verandermanagement, enz. )

Meetingsoptimalisatie: de Odoo-consultant is niet betrokken bij het proces van besluitvorming vanuit een zakelijk oogpunt, noch met precieze processen en de interne procedures van het bedrijf (tenzij een specifiek verzoek of een uitzondering). Projectvergaderingen, die één of twee keer per week plaatsvinden, zijn bedoeld om aan te sluiten op de bedrijfsbehoeften (SPoC) en om de manier te definiëren waarop die behoeften in Odoo (Consultant) worden geïmplementeerd.

Train the Trainer-aanpak: de Odoo-consultant biedt functionele training aan de SPoC, zodat hij deze kennis kan doorgeven aan zijn medewerkers. Om deze aanpak succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat de SPoC de functionaliteiten grondig test en zich alle handleidingen eigen maakt

Project Scope

Om er zeker van te zijn dat alle betrokken stakeholders altijd op één lijn zitten, is het noodzakelijk om de projectomvang te evolueren en te laten evolueren zolang de projectimplementatie doorgaat.

Een duidelijke definitie van de initiële projectomvang: een duidelijke definitie van de initiële behoeften is cruciaal om het project goed te laten verlopen. Wanneer alle belanghebbenden dezelfde visie delen, is de evolutie van de behoeften en het resulterende besluitvormingsproces eenvoudiger en duidelijker.

Fasering van het project: een implementatie opdelen in verschillende samenhangende fasen, met regelmatige productie releases en een geleidelijke ingebruikname door de eindgebruikers werkt efficiënt. Deze aanpak helpt ook om hiaten te identificeren en corrigerende acties vroeg in de implementatie toe te passen.

Gebruik maken van standaardfuncties als een prioriteit: Odoo biedt een geweldige omgeving om kleine verbeteringen (aanpassingen) of meer belangrijke oplossingen (ontwikkelingen) te implementeren. Desalniettemin zal de acceptatie van de standaardoplossing zo vaak mogelijk de voorkeur hebben om de levertijden van projecten te optimaliseren en de gebruiker een stabiliteit en vloeiende schaalbaarheid op lange termijn van zijn nieuwe hulpmiddel te bieden. Idealiter, als een verbetering van de software nog moet worden gerealiseerd, zal de implementatie worden uitgevoerd na een experiment van de standaard in productie.

Verwachtingen

Er moet een duidelijke verdelingen van rollen en verantwoordelijkheden zijn bij de start van het project. Gedurende de implemantatie dient men regelmatig te controleren of dit nog klopt.

Focus op het succes van het project, niet op de ideale oplossing: het hoofddoel van de SPoC en de consultant is om het project uit te voeren dat aan hen is toevertrouwd om de meest effectieve oplossing te bieden om aan de gestelde behoeften te voldoen. Dit doel kan soms conflicteren met de visie van de eindgebruiker van een ideale oplossing. In dat geval passen de SPoC en de consultant de 80-20-regel toe: focus op 80% van de uitgedrukte behoeften en haal de resterende 20% van de meest nadelige doelstellingen weg in termen van kosten-batenverhouding.

Specificaties zijn altijd EXPLICIET: hiaten tussen wat wordt verwacht en wat wordt afgeleverd, zijn vaak een bron van conflict in een project.

De GAP-analyse: de vergelijking van de aanvraag met de standaardfuncties die door Odoo worden voorgesteld, maakt het mogelijk om de te vullen kloof te identificeren door ontwikkelingen / aanpassingen of wijzigingen in bedrijfsprocessen.

De Userstory: Deze techniek scheidt duidelijk de verantwoordelijkheden tussen de SPOC, die verantwoordelijk is voor het uitleggen van de WAT, de WAAROM en de WIE, en de consultant die een reactie geeft op de HOE.

De Proof of Concept/ mockup : Een vereenvoudigd prototype van wat men kan verwachten zodat men in grote lijnen een akkoord kan krijgen van de veranderingen.

Door het gebruik van bovenstaande tools is er een transparantie over de mogelijkheden en de beperkingen van de software en krijgen de belanghebbenden een duidelijk beeld van wat er verwacht kan worden in het project.

Aandachtspunten 

Het doel van de quickstart-methode is ervoor te zorgen dat de tool snel eigendom is van de eindgebruikers. Effectieve communicatie is daarom cruciaal.
-    Meeting minutes
-    Project statussen
-    Training sessies
-    ...

Aanpassingen en development

Ontwikkel enkel voor een goede reden. Maak steeds een goede kosten/baten analyse alvorens de ontwikkelingen in gang te zetten.
Verander zonder te kopiëren : Er is een goede reden waarom u overschakelt naar een nieuw software systeem. Probeer dus niet het oude te kopiëren maar kijk eerst hoe u zich als firma kan aanpassen.

Testing en Validatie

De consultant is verantwoordelijk voor het opleveren van de oplossing, de SPOC voor het testen en valideren van de oplossing.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder