Blockchain

Blockchain technologie in een ERP-systeem

Experts zien de integratie van blockchain-technologieën in ERP-systemen als een enorm potentieel om de bedrijfswereld op een duurzame manier te veranderen.

Hoe zit het met de stelling dat blockchain-technologieën de bedrijfswereld kunnen veranderen en verder gaan dan veel meer gebieden van onze samenleving? Laten we eerst duidelijk maken wat Blockchain is en wat het allemaal te maken heeft met ERP-systemen. Kortom, een blockchain is per definitie een continu uitbreidbare lijst met records. Deze worden "blokken" genoemd en zijn aan elkaar gekoppeld met behulp van cryptografische methoden. Elk van deze blokken bevat een veilige hash van het vorige blok, evenals een tijdstempel en transactiegegevens. Dit moet vooral gericht zijn op vereenvoudiging van transactiebeveiliging. Blockchain werd uiteindelijk bekend in combinatie met de cryptocurrency Bitcoin, waarvoor de eerste blockchain in 2009 werd geïntroduceerd. Zo werden transacties eenvoudiger en veiliger, omdat het koppelen van de blokken altijd kon bijhouden welke processen plaatsvonden wanneer en onder welke voorwaarden - wereldwijd en universeel geldig.

Opwinding van het denken?

De hype van blockchain-technologieën is nog steeds hoog en velen zien het als een soort revolutie van het denken. Maar hoe kan Blockchain bedrijven helpen, of liever, wat is de integratie van een blockchain in een ERP-systeem? Ten eerste, waarom is blockchain überhaupt een probleem? Het World Economic Forum schat bijvoorbeeld dat tegen 2027 ongeveer 10% van het wereldwijde bruto binnenlands product zal worden opgeslagen in blockchains. Bovendien zei 84% van de respondenten in een onderzoek door SAP dat ze al actief betrokken waren bij blockchain-technologie. De relevantie is er, maar hoe helpt deze technologie echt?

Blockchain lost veel problemen op

Enerzijds kunnen met Blockchain in de vorm van intelligente contracten veel bedrijven hun processen automatiseren. Er kunnen bijvoorbeeld slimme contracten worden geïntroduceerd die elke betaling voor elke aankoop automatiseren. Zodoende kan de transactie op een vooraf bepaald tijdstip automatisch worden uitgevoerd en zijn er geen verdere werkzaamheden vereist. Het geld wordt gedebiteerd en het proces wordt uitgevoerd. Evenzo helpt de Blockchain bij het volgen. Het creëert een enkele database waartoe alle verbonden partijen toegang hebben. Geschillen over facturen, verzending en retouren kunnen dus volledig worden omzeild. Evenzo helpt Blockchain om te beschermen tegen fraudeurs. Vanwege de onveranderlijkheid van de gemeenschappelijke gegevens is fraude op dit moment bijna uitgesloten. Nieuwe gegevens kunnen alleen worden toegevoegd met toestemming van de gegevenseigenaar, die voor beveiliging zorgt. Er is ook een hoge mate van betrouwbaarheid in de technologie, omdat processen voor iedereen transparanter worden en het altijd mogelijk is om precies te begrijpen wat er is gebeurd.

Blockchain als een service

Softwareleveranciers bieden vandaag al Blockchain as a Service aan. Blockchain-as-a-Service in de cloud stelt bedrijven in staat om de eerste stappen te zetten in gedistribueerde grootboektechnologie, waarbij hoge investeringskosten worden vermeden en complexe bedrijfsprocessen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, worden vereenvoudigd. Dit zou het nodige vertrouwen tussen de partijen versterken en creëren.

Oriëntatie

Wat is bedrijfssoftware?

Lees wat bedrijfssoftware precies inhoudt en hoe bedrijven kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Lees verder

Het belang van het vormen van een ERP implementatie team

Het ERP implementatie team legt de hoeksteen voor een succesvol ERP-project. Hier leest u waarom en wat u moet weten.

Lees verder