Cloud ERP

Eén Cloud voor Europa

Om te ontsnappen aan de Amerikaanse dominantie op het gebied van Cloud-soevereiniteit, zet de Duitse regering momenteel voort met de oprichting van een Europese Cloud.

De grote Cloud providers uit de VS zoals Amazon, Microsoft en Google verdelen grote delen van de markt onderling. Nu is de Duitse overheid geconfronteerd met de risico's van het gebruik van op internet gebaseerde IT-diensten van deze Amerikaanse bedrijven en wil ze tegelijkertijd de ontwikkeling van een Europese Cloud verder bevorderen. De Europese economie heeft dringend behoefte aan betrouwbare gegevenssoevereiniteit en een brede beschikbaarheid van gegevens, vertelde federale minister van Economie Peter Altmaier aan het Handelsblatt op 22.07.2019. Het is ook een kwestie van concurrentievermogen, daarom werkt het nu op volle snelheid aan een voorgestelde implementatie, dus Altmaier verder.

Digitale soevereiniteit en veiligheid

Men zou alleen kunnen werken met die providers die aan de veiligheidseisen voldoen en zo zorgen voor een digitale soevereiniteit, bevestigde de federale minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, ook in Handelsblatt. Volgens hem konden de Amerikaanse cloudproviders niet voldoen aan de Europese beveiligingseisen. Omdat er gewerkt wordt met de Cloud Act, krijgen de Amerikaanse autoriteiten verstrekkende toegang tot gegevens van Amerikaanse cloudproviders, zelfs als deze gegevens niet in de VS worden opgeslagen. Wat concurrentievermogen en vooral veiligheid betreft, is dit een zeer controversieel feit. Om de toegang van de Amerikaanse overheid te beperken, zijn bilaterale overeenkomsten vereist die momenteel noch met de Amerikaanse overheid, noch met China of Rusland bestaan, vervolgt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Europese Cloud concurrerend?

Over het algemeen verwelkomen veel bedrijven de inspanningen om een pan-Europese Cloud te creëren. Hiermee kan digitale gegevenssoevereiniteit en technologisch leiderschap worden gegarandeerd, vooral voor de industrie. Naast gegevensbescherming en gegevensbeveiliging biedt het ook de beveiliging van knowhow. Dit project moet echter geen subsidieval worden. Deze opkomende cloud moet vooral vertrouwd worden, dat wil zeggen dat hij voldoet aan de Europese normen voor gegevensbeveiliging en de gebruiker gegevens soevereiniteit geeft. Er mag geen analyse plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring. Het moet ook worden uitgevoerd met open source software en, bij voorkeur, audititable, zodat het datacenter weet wat er op de servers gebeurt. 

Veiligheid of alleen economische belangen?

De zorgen van de ministeries voor gegevensbeveiliging en gegevenssoevereiniteit worden echter niet overal op dezelfde manier geïnterpreteerd. Te duidelijk is het feit dat het economische belang bij deze inspanningen op de voorgrond staat, men interpreteert het artikel van Lennart Mühlenmeier en Ingo Dachwitz van 23.07.2019 op netpolitik.org correct. Naar hun mening helpen een Europese cloud op zijn minst de EU-burgers weinig. Het argument dat ze wilden ontsnappen aan de Cloud Act van de Amerikaanse overheid zou het moeilijk maken om te argumenteren en de voorbereiding voor Europa's equivalent van de Cloud Act, e-Evidence genoemd, te rechtvaardigen. Hierdoor kunnen autoriteiten gegevens rechtstreeks bij hosters opvragen, zelfs als deze zich in een ander EU-land bevinden.

19 augustus 2019

Cloud Privacy DSVGO Europa

Exact bouw7 vergroot efficiëntie voor bouwbedrijven

Geïntegreerde oplossing ondersteunt sector in administratie, planning en beheer.

Lees verder

Mobile ERP wordt beter

Mobiliteit is het modewoord in digitalisering. Maar vaak kunnen de mobiele versies van de ERP-systemen niet doen wat ze beloven. Tot nu toe.

Lees verder