Predictive maintenance

Predictive maintenance - de nieuwe manier van onderhoud

Voorspellend onderhoud maakt voorspellingen over de conditie van industriële machines mogelijk, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Steeds vaker leest men van predictive maintenance of voorspellend onderhoud. Deze vorm van onderhoud verschilt sterk van eerdere onderhoudsmodellen. Wat vroeger strikt gebaseerd was op tijdschema's, of reactief werd uitgevoerd, volgt nu live gegevens van de machine en kan zo tijd en vooral kosten besparen.

Combineer voordelen van onderhoudsmethoden

Uiteindelijk combineert onderhoud de voordelen van klassieke methoden en brengt het veel nieuwe met zich mee. Terwijl reactief onderhoud is wanneer een machine niet wordt onderhouden totdat fouten of fouten optreden, vraagt Predictive Maintenance proactief om actie. Het klassieke reactieve onderhoud is relatief eenvoudig te implementeren, maar brengt het risico met zich mee van het genereren van hoge downtime. Pas nadat het probleem is geanalyseerd, kan de daadwerkelijke fout worden bewerkt. Als dan reserveonderdelen ontbreken en nog moeten worden besteld, komt dit neer op een aanzienlijk totaal economisch verlies.

Preventie of voorspelling?

In tegenstelling tot reactief onderhoud probeert preventief onderhoud downtime te voorkomen door te anticiperen op het onderhoud van de machine. Tegelijkertijd worden alle machines op regelmatige tijdstippen op basis van vaste stammen onderhouden en worden slijtagedelen volgens de cyclus vervangen. Zelfs als de onderdelen in principe nog steeds goed zijn, wat tot enorme kosten leidt. Evenzo is deze vorm van onderhoud zeer gecompliceerd en tijdrovend. Voorspellend onderhoud kan ook proactief en proactief zijn met de live gegevens van de machine, maar kan voorspellen wanneer en waar een probleem zal optreden en dit individueel van tevoren oplossen.

Big data als basis

Voor het maken van betrouwbare voorspellingen is een grote hoeveelheid gegevens nodig. Het vereist daarom databases en technologieën die deze gegevens kunnen vastleggen, digitaliseren en verzenden. Evenzo is opslagruimte nodig, evenals analyse- en evaluatietool, die de verzamelde gegevens kan evalueren. In de laatste stap vereist voorspellend onderhoud intelligente systemen voor het berekenen van de waarschijnlijkheid van het optreden van fouten. Maar het gebruik kan de moeite waard zijn. Omdat naast de eerder besproken voordelen, met deze onderhoudsmethode, de prestaties van de machines kunnen worden verbeterd. Alle nieuwe gegevens maken evaluaties mogelijk van de productiviteit van individuele machines.

ERP voor de organisatie van voorspellend onderhoud

Als u nu uw Cloud ERP-systeem gebruikt voor het onderhoud van de machines, krijgt u ook de mogelijkheid om de gegevens op mobiele apparaten te bekijken. Op verschillende locaties en allemaal in real-time. Op deze manier kunnen de gegevens ook eenvoudig worden gedeeld met onderhoudsmanagers zodat ze zo goed mogelijk kunnen plannen. In de tijd van Industrie 4.0 worden dergelijke maatregelen steeds aantrekkelijker maar ook essentiëler.

22 juli 2019

ERP Predictive maintenance procesindustrie productie big data Internet of Things

Exact neemt HR-cloudsoftwareleverancier Officient over

Belgische oplossing maakt beheer van HR-taken in één systeem mogelijk.

Lees verder

Een ERP implementeren tijdens een lockdown

Voor veel bedrijven brengt de coronapandemie ook grote onzekerheid met zich mee en grote vrees voor de toekomst.

Lees verder