Industrie 4.0

Mission statement 2030 voor industrie 4.0

Het federale ministerie van Economische Zaken en Energie publiceert zijn "Visie 2030 voor industrie 4.0 - vormgeving van wereldwijde digitale ecosystemen".

Het industrie 4.0-platform presenteert zijn missie voor industrie 4.0 voor het jaar 2030 en legt uit hoe het eruit moet zien. Soevereiniteit, interoperabiliteit en duurzaamheid zijn dus de pijlers van een toekomst voor digitale ecosystemen. Industrie 4.0. Het is meer dan alleen een onderwerp van de economische of technologische sector, het gaat veeleer om de hele samenleving in Duitsland, Europa en de hele wereld. Met deze bijdrage aan de discussie willen we een dialoog starten en leren hoe digitale ecosystemen globaal kunnen worden gevormd.

Men heeft hier met experts van het platform geprobeerd een holistische oplossing te formuleren voor het ontwerp van digitale ecosystemen, uitgaande van de randvoorwaarden van de industriële locatie Duitsland en in overeenstemming te brengen met de eisen van een sociale markteconomie. De drie hiervoor genoemde actiegebieden staan ​​centraal bij een succesvolle implementatie.

De vrijheid van de acteurs

Soevereiniteit is de vrijheid van alle marktspelers om zelfbewuste en onafhankelijke beslissingen te nemen in eerlijke concurrentie. Dit omvat de definitie en het ontwerp van individuele bedrijfsmodellen en strekt zich uit tot de aankoopbeslissing van het individu. Hiervoor zijn drie factoren nodig. Aan de ene kant een digitale infrastructuur die voor alle marktdeelnemers even toegankelijk is en zonder beperkingen beschikbaar is. Evenzo moet de beveiliging worden gegarandeerd, omdat dit de basis vormt voor vertrouwen in Industry 4.0. Evenzo vereist soevereiniteit op technologie gebaseerd onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Creatie van dynamische netwerken

De tweede pijler beschrijft interoperabiliteit en verwijst naar het flexibel netwerken van verschillende actoren in agile value-netwerken. De ontwikkeling van normen en de bijbehorende integratie van individuele oplossingen in systeemoplossingen is essentieel op dit gebied. Om eerlijke en gelijke voorwaarden voor alle actoren te waarborgen, is ook een regelgevingskader nodig. Ook heeft het gedecentraliseerde systemen en kunstmatige intelligentie nodig in de coöperatieve machines. Naast big data vormen slimme gegevens vooral een belangrijk onderwerp.

Duurzaamheid in de industrie 4.0

De derde pijler wordt de alomtegenwoordige term duurzaamheid genoemd. Onder dit platform begrijpt het platform een ​​goede baan en opleiding binnen een Industry 4.0. Evenzo sociale participatie en bescherming van het klimaat. Industrie 4.0. bijdragen tot het behoud van een hoog werkgelegenheidsniveau met verbeterde arbeidsomstandigheden. Het algemene doel is "dat Industrie 4.0 in de zin van industriële en sociale innovatie niet alleen deze uitdagingen op mensen legt, maar ook nieuwe kansen biedt." (Plattform Industrie 4.0, 2019) Industrie 4.0 wordt ook gevoed door hulpbronnenefficiëntie en effectieve materiaalcycli Algemene milieu- en klimaatbescherming.

Wat blijft er over?

Zoals eerder vermeld, begrijpen de auteurs hun dossier als een inleiding tot een discussie over het onderwerp Industrie 4.0 in het jaar 2030 en delen zij hun visie en de hindernissen die noodzakelijkerwijs moeten worden overwonnen. Het valt nog te bezien of deze visie werkelijkheid wordt. Het wordt echter duidelijk dat de sociale en zakelijke wereld aan het veranderen is en het moet geprobeerd worden om niemand te vergeten, of het nu mensen of de natuur zijn.

9 juli 2019

Industrie 4.0

Trend 3: Gebruiksvriendelijkheid in het ERP-systeem

De verwachtingen voor de hoogst mogelijke gebruiksvriendelijkheid van ERP-systemen zullen het komende jaar blijven toenemen.

Lees verder

Trend 2: Mobiele ERP

De relevantie van mobiel ERP-gebruik zal het komende jaar verder toenemen.

Lees verder