ERP kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie in het ERP-systeem

Kunstmatige intelligentie vindt steeds meer zijn weg naar Industrie 4.0. Maar wie gebruikt ze en voor wie is het minder van toepassing?

Elke vierde machine in Duitse productiehallen heeft nu kunstmatige intelligentie, maar in de ERP-systemen van veel kleine en middelgrote bedrijven doet men het zonder de geavanceerde systemen.

Veel bedrijven, vooral in discrete productie, zijn nog maar net begonnen met kunstmatige intelligentie in ERP-systemen. Hierdoor kunnen veel machines de beste tijd voor onderhoud berekenen, eventuele reserveonderdelen laten zien en het minste productieverlies laten zien, alles in real-time. Klachten van klanten kunnen ook vooraf worden berekend tijdens de productie. Wat zinvol is in grootschalige productie, zijn niet onbelangrijke problemen voor het MKB. Kunstmatige intelligentie vereist namelijk heel veel gegevens om algoritmen te genereren die betrouwbare voorspellingen produceren.

Evenzo is de implementatie van AI nog steeds een probleem, omdat de systemen complex zijn en voor elke productie afzonderlijk worden aangepast, wat verder gepaard gaat met kosten. Daarbij komt nog de vaak ontbrekende expertise in het midden- en kleinbedrijf. Kunstmatige intelligentie biedt al zeer goede oplossingen voor individuele processen, van een ERP-systeem dat autonoom complexe bedrijfsprocessen beheert, ook al is het nog ver weg, aldus Frank Termen, hoofd software bij Bitkom in een rapport van IT- BUSINESS.de. Volgens Termen zou dit jaren of decennia in beslag nemen.

Anders ziet het, zoals vermeld in de productiehallen in Duitsland. Hier wordt AI regelmatiger gebruikt en Industrie 4.0. vordert. Elke vierde machine is al verbonden met internet en het aantal neemt toe. Het staat buiten kijf of AI in de toekomst zijn weg zal vinden in ERP-systemen, maar hoe snel en met welke intensiteit, onzeker.

14 mei 2019

Mission statement 2030 voor industrie 4.0

Het federale ministerie van Economische Zaken en Energie publiceert zijn "Visie 2030 voor industrie 4.0 - vormgeving van wereldwijde digitale ecosystemen".

Lees verder

Oordeel van HvJ-EU over tijdregistratie

Het oordeel van het Europese Hof van Justitie over de registratie van de arbeidstijd is nog geen week oud, waarschuwt minister van Economie Altmaier al voor snelle aanvallen op de uitspraak.

Lees verder