Infrastructuur Internet of Things

Intelligente infrastructuur voor het IoT

Onderzoekers van de Universiteit van Magdeburg werken momenteel aan een slimmere structuur voor Internet of Things.

Allereerst, wat wordt gewoonlijk verstaan onder Internet of Things? Het Internet of Things (IoT) is in feite een verzamelnaam voor die technologieën binnen de wereldwijde genetwerkte informatiemaatschappij die fysieke en virtuele objecten willen verbinden en laten communiceren zodat ze kunnen samenwerken. Het doel is om informatie uit de echte wereld, de wereld van de dingen, over te dragen naar de virtuele wereld, het internet en deze bruikbaar te maken.

Toegevoegde waarde van IoT

Een vaak genoemd voorbeeld is dat van de printercartridge. Of de cartridge vol of leeg is, je zou er pas achter komen wanneer de afdrukkwaliteit afneemt en er binnenkort geen inkt meer op het papier komt. Systemen kunnen nu echter de toestand van elke cartridge detecteren, controleren en tijdig waarschuwen als deze dreigt leeg te raken. Sommige printersystemen gaan vandaag zelfs nog een stap verder en zoeken naar geschikte aanbiedingen om direct opnieuw te bestellen. Deze overdracht naar de mechanische productie geeft een idee wat de toegevoegde waarde voor bedrijven precies kan zijn.

Zelfgeorganiseerde migratie van diensten

Aan de Universiteit van Magdeburg wordt echter onderzoek gedaan naar de diensten zoals Domotica, gegevensopslag of bedrijfslogica werken niet langer in een centrale cloud, maar binnen een ecosysteem van een lokale infrastructuur. Daar kunnen ze volledig onafhankelijk handelen, volgens een persbericht van 27.06.2019 op de homepage van de Universiteit van Magdeburg. Met deze technologie ontwikkelt men een platform waarin de implementatie van wettelijke voorschriften en industriële normen voor gegevensbeveiliging, maar ook veerkracht en privacy in het IoT mogelijk worden gemaakt.

Het zou in de toekomst een veel grotere hoeveelheid gegevens creëren, die vervolgens naar de afzonderlijke servers zou kunnen worden gedistribueerd. Beide systemen profiteren bovendien van elkaar wanneer gegevens worden gedeeld. Op deze manier kunnen de kansen en mogelijkheden van het internet der dingen bruikbaarder worden gemaakt en mogelijke risico's beheersbaar worden gemaakt.

De toepassingsvoorbeelden zijn vandaag al divers en zullen in de toekomst waarschijnlijk nog enorm toenemen. Internet of Things is alomtegenwoordig en zal, zoals veel experts het eens zijn, op de lange termijn blijven toenemen. Dit wordt ook aangegeven door statistieken van Statista, waarin het aantal netwerkapparaten op het internet van dingen wereldwijd gestaag toeneemt en in 2020 waarschijnlijk de 20 miljard overschrijdt.

21 augustus 2019

Internet of Things

Exact bouw7 vergroot effici├źntie voor bouwbedrijven

Geïntegreerde oplossing ondersteunt sector in administratie, planning en beheer.

Lees verder

Mobile ERP wordt beter

Mobiliteit is het modewoord in digitalisering. Maar vaak kunnen de mobiele versies van de ERP-systemen niet doen wat ze beloven. Tot nu toe.

Lees verder