Groothandel
Warehouse management systeem (WMS)

Warehouse management systeem (WMS)

Het warehouse management systeem (WMS) speelt een centrale rol voor groothandelsbedrijven. Alle goederen moeten altijd beschikbaar zijn zonder dat er onnodige kosten worden gemaakt.

Om dit te garanderen, is een efficiënt en nauwkeurig gepland magazijnbeheer essentieel. Hoe groter het bereik van een leverancier, hoe groter de uitdaging om het magazijn optimaal te beheren. Klanten verwachten leveringen zo snel mogelijk, terwijl opslagtijden zo laag mogelijk worden gehouden, zodat er geen middelen worden verspild.

Om deze koorddans te bereiken, vertrouwen bedrijven meestal op intelligente softwareoplossingen. Laten we op dit punt eens kijken naar de functies van een warehouse management systeem en de fundamentele voordelen benadrukken die een dergelijk systeem biedt. Maar eerst een kleine conceptuele classificatie.

Magazijnbeheer in de groothandel

Het magazijn van een groothandel heeft de functie om het vermogen van het bedrijf om te leveren te behouden. Het is belangrijk om te weten hoe breed en diep het aangeboden assortiment moet zijn en welke limieten er voor de opslagcapaciteit is.

Deze vragen worden in kaart gebracht in een WMS die mogelijk deel uitmaakt van een ERP-systeem. Goederenontvangst, opslag, verplaatsing of zelfs outsourcing en verzending worden in dit deel weergegeven waardoor de volledige interne materiaalstroom in deze systemen wordt vertegenwoordigd.

Warehouse management systeem - definitie

Onder een magazijnbeheersysteem of warehouse management systeem (WMS) wordt in het algemeen beschouwd als software voor het beheren van magazijnhoeveelheden en locaties en hun onderlinge relatie. Terwijl bij puur voorraadbeheer het alleen om de aantallen gaat, gaat een WMS verder en neemt het ook taken over voor het beheer en de optimalisatie van de interne opslagsystemen.
In de meeste gevallen zijn de functies van een WMS te vinden in de relevante branche specifieke ERP-oplossingen voor groothandels. Het WMS accepteert bestellingen van het ERP-systeem, beheert ze in een centrale database en stuurt ze na een passende optimalisatie door naar de gekoppelde logistiek voor controledoeleinden.

ERP-systeem - definitie

Een ERP-systeem is bedrijfssoftware die alle gebieden en bedrijfsprocessen van een bedrijf op een centrale locatie bundelt en verbindt. Dat geldt ook voor magazijnbeheer. ERP staat voor Enterprise Resource Planning en beschrijft de ondernemerstaak om alle beschikbare middelen voor het bedrijf op de best mogelijke manier te gebruiken en verspilling te voorkomen.

De bijbehorende ERP-systemen helpen precies dat door de verspilling van middelen te benadrukken en ze te helpen efficiënter te maken door verschillende bedrijfsprocessen te automatiseren. Uiteindelijk geeft een ERP-systeem middelen vrij op veel verschillende plaatsen, die vervolgens elders winstgevend kunnen worden gebruikt.

Voor magazijnbeheer betekent dit dat het systeem niet alleen het magazijn en zijn inventaris weergeeft, maar ook opslag en volumes voorstelt, best-in-class orderdatums en -voorwaarden berekent, of trends zelfs vroegtijdig identificeert. Op dit punt willen we ons wijden aan de kernfuncties van een dergelijke geïntegreerde software voor magazijnbeheer en hun voordelen benadrukken in interactie met het ERP-systeem.

Algemeen magazijnbeheer met het WMS

Warehouse management specifiek voor de groothandel omvat verschillende functies. Het eerste deel gaat over voorraadbeheer, dat bijbehorende inventarislijsten voor elk artikel bevat. Het systeem maakt deze zodat gebruikers van het systeem altijd een optimaal overzicht hebben van alle producten. Bovendien kunnen met één klik directe inventarislijsten voor het magazijn worden gemaakt. 

Zo kunnen de huidige voorraadniveaus snel en eenvoudig worden beoordeeld en gecontroleerd via het systeem. Het systeem waarschuwt vervolgens tijdig voor tekorten en verschillen en kan passende aanbevelingen formuleren.

Het systeem kan ook de perfecte opslaglocatie voor een bestelling bepalen. Op basis van de voorspelde opslagtijd kunnen bijvoorbeeld snel bewegende artikelen efficiënter worden opgeslagen, terwijl artikelen op langere termijn bijvoorbeeld andere opslaglocaties kunnen innemen.

Bestel suggesties via het systeem

Zoals reeds vermeld, is een ERP-systeem in staat om passende ordersuggesties te genereren op basis van de voorraden. Evenzo kan het systeem waarschuwen voor knelpunten in het geval van minimale voorraadniveaus, zodat er geen leveringsproblemen ontstaan.

Het systeem kan ook bepalen welke vraag in de toekomst wordt verwacht en hoe de bestelhoeveelheden dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd. Vooral bij seizoen producten detecteert het systeem cyclische schommelingen en kan het indien nodig passende ordersuggesties doen.
Maar niet alleen bij terugkerende orderpieken, kan het systeem rekening houden. Met de juiste gegevensbasis kan zelfs in real-time naar de huidige trends worden verwezen, zodat in de toekomst aan een toenemende vraag naar een bepaald product kan worden voldaan. Tegelijkertijd kan het systeem ook maximale voorraadlimieten aangeven en vermijden.

Uiteindelijk kan inkoop enorm profiteren van de automatisch gegenereerde bestelvoorstellen, omdat hun beslissingen nu gebaseerd zijn op geldige gegevens die het hele magazijn omvatten. Bovendien kunnen veel verschillende processen grotendeels worden geautomatiseerd, zodat verschillende processen aanzienlijk kunnen worden versneld en geoptimaliseerd. Het foutenpercentage daalt ook enorm door het gebruik van een geldige masterdata.

Batch- en serienummerbeheer

Met het systeem kunnen alle binnenkomende goederen worden voorzien van de bijbehorende batch- en serienummers. Dit maakt het gemakkelijk om bijzonder interessante en belangrijke items in de gaten te houden. Nieuwe leveringen kunnen eenvoudig worden toegewezen aan specifieke batches en ook zoveel mogelijk worden geautomatiseerd.

Barcodescanners kunnen ook worden gebruikt om snel en eenvoudig nieuwe leveringen met betrekking tot hun barcodes te registreren. In het geval van bederfelijke goederen houdt u bijvoorbeeld altijd de houdbaarheidsdatum in de gaten en kunt u ervoor zorgen dat dergelijke artikelen vóór die datum worden gebruikt.

Meer voordelen WMS

Met een WMS is het niet alleen mogelijk om de opslagpositie van bepaalde artikelen te beheren, maar wordt ook alle inkomende goederen en uitgaande goederen inclusief het picken geregistreerd. Door de voorraadniveaus te minimaliseren, kunnen enorme kosten worden bespaard wanneer het vastgelegde kapitaal in het magazijn wordt vrijgegeven. Tegelijkertijd bewaakt het systeem de minimale voorraad artikelen in het magazijn, zodat knelpunten bij de levering worden vermeden.

De automatisering van veel processen, vooral als het gaat om data-acquisitie of de berekening van belangrijke kerncijfers, bespaart ook extra middelen die elders winstgevend kunnen worden gebruikt.

Over het algemeen wordt de magazijnorganisatie aanzienlijk efficiënter en wordt het picken versneld, omdat het magazijn intelligente routes berekent en producten in productgroepen dicht bij elkaar plaatst.

Op het gebied van beveiliging biedt verschillende voordelen. Individueel instelbare gebruikersrechten verlenen bepaalde werknemers toegang tot de gegevens op basis van hun respectieve status zonder de gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Dit verlicht superieuren en versnelt processen enorm.
Het is niet altijd eenvoudig om het juiste systeem te vinden dat uw eigen bedrijfsprocessen optimaal in kaart kan brengen. Het is daarom de moeite waard om aan het begin van een ERP-project nauwkeurig om te gaan met de gewenste functies en uw eigen bedrijfsprocessen te evalueren. De resulterende specificaties dienen vervolgens als een gids door de ERP-jungle.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder