Groothandel
Business intelligence

Business intelligence

De business intelligence functionaliteiten voorzien groothandels van informatie om de juiste beslissingen te maken.

Als u met een ERP-systeem voor groothandels te maken krijgt, komt u vaak de afkorting BI tegen. Dat staat voor de Engelse term business intelligence. Bij deze software gaat het om een beter begrip van uw eigen bedrijfsprocessen en uiteindelijk uw eigen bedrijf te krijgen. Voor groothandels betekent dit dat ze op alle gebieden de juiste beslissingen moeten kunnen nemen op basis van geldige gegevens om het noodzakelijke concurrentievoordeel te behalen. Op dit punt willen we de mogelijkheden van de BI-module in een ERP-systeem bekijken, maar niet zonder vooraf een conceptuele classificatie te maken.

Wat is business intelligence?

Business intelligence beschrijft procedures en processen voor de systematische analyse van een bedrijf. Digitale gegevens worden verzameld, geëvalueerd en gevisualiseerd met als doel nieuwe kennis over het bedrijf te verwerven en beschikbaar te stellen voor het management. Deze evaluatie van de bedrijf gerelateerde gegevens vindt plaats met behulp van verschillende analytische concepten, evenals speciale software en IT-systemen.

Technisch gezien kunnen bedrijfsanalyses worden onderverdeeld in drie verschillende fasen. In de zogenaamde strategiefase worden belangrijke gegevens bepaald en verzameld. De data-acquisitie kan zowel kwalitatief of kwantitatief als gestructureerd of ongestructureerd plaatsvinden. In de tweede, de conceptuele fase, worden de verzamelde gegevens met elkaar in verband gebracht om patronen en discontinuïteiten zichtbaar te maken. In de implementatiefase worden de verkregen resultaten vervolgens gecommuniceerd als basis voor beslissingen over maatregelen en acties binnen het bedrijf en, indien nodig, overgedragen naar een kennisdatabase.

In principe moeten bedrijfsanalyses helpen om verschillende automatiseringen te beheersen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Bedrijfsanalyse heeft echter ook invloed op klantanalyse, strategische marktanalyse en geautomatiseerde rapportage en planning. Om dit te doen, gebruiken de functies de gegevens die beschikbaar zijn in het aangesloten ERP-systeem.

Maar waarom houdt u zich überhaupt bezig met BI? De enorme hoeveelheid gegevens en bedrijfsrelevante kerncijfers in een bedrijf vereisen uiteindelijk een systematische voorbereiding die niet handmatig mogelijk zou zijn. BI-modules analyseren de gegevens meestal niet vanuit verschillende perspectieven rechtstreeks in het ERP-systeem om ze niet onnodig te belasten en omdat de gegevens erin voortdurend veranderen. Na de gegevensvergelijking worden de analyses uitgevoerd in een datawarehouse gescheiden van het ERP-systeem.

Definitie - Wat is een ERP-systeem?

Om te kunnen begrijpen waar business intelligence-modules werken en wat ze precies doen, is het de moeite waard eens te kijken hoe een ERP-systeem werkt, waaruit BI de gegevens haalt. Enterprise resource planning beschrijft aanvankelijk niets anders dan de ondernemerstaak om alle beschikbare middelen in een bedrijf zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken.

De ondernemer wordt aan de softwarekant ondersteund door een ERP-systeem. Deze slaat alle beschikbare gegevens in een bedrijf op een centrale locatie op, waardoor verschillende bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd en er zinvolle verbindingen tussen worden gelegd. Dit betekent dat middelen op veel plaatsen kunnen worden opgeslagen die elders winstgevend worden gebruikt. Vanaf nu werken alle afdelingen in het bedrijf niet langer alleen maar worden afhankelijkheden geïdentificeerd en geautomatiseerd of effectiever gemaakt door middel van workflows.

Voor groothandels betekent dit dat een ERP-systeem bijvoorbeeld de inkoopafdeling verbindt met magazijnbeheer, omdat deze sterk van elkaar afhankelijk zijn. Het ERP-systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de minimale voorraadhoeveelheden te bepalen, wat uiteindelijk leidt tot een vermindering van het vastgelegde kapitaal in het magazijn en aan beide kanten middelen vrijmaakt.

De business intelligence-module gebruikt in principe verschillende tools, zoals OLAP, data mining, process mining of zelfs web mining. Geografische informatiesystemen kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld ruimtelijke relaties tussen locaties tot stand te brengen, die vervolgens worden opgenomen in de beslissingen van het bedrijf. We willen graag een kijkje nemen in de meest voorkomende tools die worden gebruikt bij analyse van de groothandel.

MIS levert rapporten

Een managementinformatiesysteem (MIS) kan worden gebruikt om regelmatige en betrouwbare rapporten te produceren, bijvoorbeeld over dagelijkse verkoop- of voorraadniveaus. Deze worden door de verantwoordelijke manager gebruikt om snelle en geldige typische vragen over hun respectieve gebieden te beantwoorden. Bovendien kunnen systemen voor vroegtijdige waarschuwing automatisch kengetallen berekenen, zoals de naleving van leverdata, het huidige liquiditeitsniveau of de afkeuringsgraad en wijzen ze op kritische veranderingen op het gebied van verantwoordelijkheid.

Zakelijke cockpits voor elke afdeling

Het herkennen van trends en uitbijters is een uiterst belangrijke, zij het moeilijke, taak, vooral in de groothandel. Met verschillende enterprise cockpits voor bijvoorbeeld inkoop, materiaalbeheer, verkoop of financiële controle, kunnen deze trends direct voor elk afzonderlijk gebied worden herkend en individueel worden aangepast. Dergelijke dashboards kunnen ook worden geïmplementeerd voor klantrelatiebeheer. Dit is hoe elke werknemer de aantallen van zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied ziet. De kerncijfers die erop worden weergegeven, kunnen ook verder worden uitgesplitst en tegelijkertijd op verschillende gegevensrecords worden gebaseerd. Dit betekent dat de juiste beslissingen altijd in elk afzonderlijk gebied kunnen worden genomen, omdat de gegevens van de andere afdelingen ook in de analyse worden opgenomen.

Ad-hoc analyse

De Business Intelligence-module kan ook worden gebruikt om specifieke en geïndividualiseerde vragen te beantwoorden. De controller of specialisten van de afzonderlijke afdelingen kunnen complexe vragen of verborgen relaties herkennen en begrijpen zonder diepgaande kennis van programmeren.

Data is de basis van alles

Data is niet voor niets het goud van de moderne economie. Daarom worden tegenwoordig allerlei soorten gegevens opgeslagen en verwerkt in bedrijven. Hoe meer het bedrijf bijvoorbeeld weet over zijn klanten of leveranciers, hoe beter onderbouwd de keuzes zijn ten aanzien van dit bedrijf. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de capaciteiten en kansen die inherent zijn aan het bedrijf ook worden gebruikt.

Zodat het ERP-systeem en uiteindelijk de BI-module ook de taken kunnen uitvoeren waarop ze zijn gebaseerd, moeten de gegevens waarmee ze werken correct zijn. Stamgegevensonderhoud in bedrijven wordt vaak enorm onderschat en stamgegevens vormen het elixer voor al het andere.
Alleen als de gegevens in het ERP-systeem geldig, volledig en consistent zijn, kan de BI-module deze ook gebruiken en bijdragen aan de juiste besluitvorming. Laten we, om hier een voorbeeld te geven, kijken naar de mislukte implementatie van een toepassing van kunstmatige intelligentie op de HR-afdeling van Amazon. De AI moet de binnenkomende applicaties vooraf filteren op basis van de gegevens waarop deze is gebaseerd.

Aangezien de meerderheid van de mannen in het bedrijf werkzaam was, kwam de AI tot de conclusie dat de sollicitaties van vrouwelijke kandidaten overbodig waren. Het schandaal op dit punt was groot. Business intelligence gaat nog niet over het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar dit voorbeeld illustreert heel goed welke gegevens uiteindelijk kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen. Daarom moet deze basis zo correct mogelijk zijn.

ERP-software voor MKB

Lees hier welke eisen kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) stellen aan ERP-software.

Lees verder

ERP-software voor kleine bedrijven

Ook kleine bedrijven kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software. Hier leest u welke eigenschappen een geschikt systeem moet hebben.

Lees verder