beste Cloud

Welke Cloud is het beste?

U leest hier waarom deze vraag eigenlijk niet beantwoord kan worden.

Bedrijven worden steeds meer aangetrokken tot de cloud met hun ERP-systemen. De voordelen van dit model zijn te aantrekkelijk. Maar al snel rijst de vraag welke cloud eigenlijk de beste is en wat de verschillen tussen de verschillende computerwolken eigenlijk zijn.

We willen proberen hier precies een antwoord op te geven, of te laten zien waarom deze vraag alleen op een andere manier beantwoord kan worden. Maar eerst willen we ons vertrouwd maken met de belangrijkste termen.

Inhoudsopgave

Wat is een Cloud? - Een definitie

Zogenaamde cloud computing is een IT-infrastructuur die veelal via internet toegankelijk wordt gemaakt voor gebruikers. Cloudgebruikers hebben toegang tot deze structuur en profiteren van de opslag- en rekenkracht van de externe infrastructuur.

Daarnaast wordt software steeds vaker in de cloud aangeboden. Gebruikers kunnen de software gebruiken, de opslagruimte en de rekenkracht wordt geleverd door de servers van de cloudprovider. Hierbij wordt altijd het zogenaamde SaaS-model gebruikt.

SaaS als model van de toekomst?

SaaS staat voor software-as-a-service. U koopt dus geen software meer en installeert deze op uw eigen computers, maar gebruikt deze vanuit de cloud. Vaak is er niets meer nodig dan een passende toegang of een licentie en een internetverbinding. De licentie wordt verkregen van de provider en kan vervolgens het systeem gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van het contract.

Meestal is hier een maandelijkse licentievergoeding verschuldigd. Bedrijven betalen dus alleen voor de licenties die ze echt nodig hebben. Softwarehuizen bieden ook verschillende modellen aan met betrekking tot het scala aan functies. Dienovereenkomstig worden steeds vaker ERP-softwareoplossingen gevonden die in een cloud worden geëxploiteerd.

Wat is ERP-software? - Een definitie

ERP is de afkorting voor zogenaamde enterprise resource planning. Dit gaat over de taak van een bedrijf om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de eigen bedrijfsprocessen. Centraal daarbij staat de planning, controle en bewaking van alle processen.
Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat elk van deze processen op het juiste moment wordt voorzien van de juiste hoeveelheid middelen in de juiste kwaliteit, zonder verspilling of knelpunten. Onder hulpbronnen worden niet alleen grondstoffen verstaan, maar ook:

Gereedschap (werkmaterialen, etc.)
Machines (productiesystemen, robots, etc.)
Wagenpark (vrachtwagens, bedrijfswagens, etc.)
Personeel (werknemers, uitzendkrachten, etc.)
Financiële middelen (bankactiva, deposito's enz.)
Vastgoed (werkplaatsen, kantoorgebouwen, etc.)
Grondstoffen (inclusief componenten, onderdelen, etc.)

Aangezien moderne bedrijven tegenwoordig enkele duizenden processen per dag hebben, waarvan sommige op elkaar zijn gebaseerd, andere parallel aan elkaar lopen of in elkaar overlopen, is het centraal aansturen van al deze processen een bijna onmogelijke taak. Hiervoor worden ERP-systemen gebruikt.

Alle gegevens in één oogopslag

Deze softwareapplicaties brengen alle bedrijfsprocessen digitaal in kaart en brengen ze samen in een centrale database. Op deze manier worden afdelingsgrenzen overbrugd en kunnen de processen aanzienlijk worden gestroomlijnd, samengevoegd en gedeeltelijk geautomatiseerd.

Technisch niveau van ERP-software

ERP-software bestaat meestal uit verschillende modules. Elk van deze modules bestrijkt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied binnen het bedrijf. De volgende modules komen vaak voor in moderne ERP-software:

Bedrijfsinformatie
Beheer van klantrelaties
Document beheer
Financiële boekhouding
Magazijnbeheer
Personeelszaken
Productie

Afhankelijk van de behoeften van het bedrijf worden modules en functies toegevoegd of uitgesloten. Zo heeft niet elk bedrijf een productiemodule nodig, maar wel een kassa-aansluiting of iets dergelijks.

Verschillende licentiemodellen

Dat maakt de vraag naar de juiste ERP-software uiteindelijk een heel individuele aangelegenheid. Er zijn echter grote verschillen, niet alleen wat betreft de omvang van de functies, maar ook wat betreft het onderliggende licentiemodel van de oplossing. Met name de volgende vier modellen vallen op:

ERP op locatie
Cloud ERP
Gehoste ERP
Hybride ERP

In het begin keken we al naar de cloudvariant. Een lokale of on-premise variant van ERP-software is het klassieke model waarbij software eenvoudigweg wordt gekocht en beheerd op de eigen servers van het bedrijf.

Hybride of gehost

U kunt echter ook servers huren bij een provider waarop de oplossing vervolgens wordt geïmplementeerd. In dit geval spreekt men van de gehoste variant. Het hybride model is deels gebaseerd op eigen servers en deels in de cloud. Data uit de cloud kan ook lokaal gebruikt worden, maar lokale data blijft in je eigen bedrijf.

ERP-software uit de cloud - wat is de beste cloud?

In het begin hebben we er al op gewezen dat de vraag niet eenvoudig te beantwoorden is. Zoals reeds is aangetoond met betrekking tot de ERP-systemen, zijn dergelijke vragen alleen zeer individueel te beantwoorden.

Diverse cloudmodellen (h3)

Hoewel het ene bedrijf heel logisch is, kan het voor het andere totaal verkeerd zijn. Er zijn al enkele verschillen met betrekking tot de verschillende cloudmodellen:

Openbare cloud
Privécloud
Hybride cloud
Community cloud

De belangrijkste verschillen hier zijn als het gaat om toegang tot de respectieve computerwolken. Terwijl een publieke cloud toegankelijk is voor iedereen met de juiste toegang, slaat de tegenhanger van de private cloud slechts de gegevens van één actor op. De volledige infrastructuur wordt exclusief gebruikt door één organisatie.

Nu moet worden vermeld dat de meeste grote ERP-softwaresystemen in een publieke cloud worden aangeboden. Veel bedrijven hebben hier echter een aantal beveiligingskwesties, daarom wordt er steeds vaker een privé- of communitycloud aangeboden.

Datacenter locatie

Verder moet in het geval van een cloud altijd de locatie van het datacenter worden geworpen. Grote cloudoperators zoals Microsoft of SAP exploiteren wereldwijd meerdere datacenters. Maar waarom doet de locatie er eigenlijk toe? In de kern gaat het om nationale jurisprudentie en vereisten.

Let op regionale verschillen in wetgeving

Zo verleent de US Patriot Act de Amerikaanse overheid in uitzonderlijke gevallen toegang tot alle gegevens van Amerikaanse bedrijven. Dit geldt ook voor gegevens van klanten uit het buitenland. Bedrijven uit de EU moeten dan goed kijken in hoeverre de wetten in de VS verenigbaar zijn met die van de EU.
Omdat bij het gebruik van externe diensten één ding duidelijk moet zijn: de bescherming van de gegevens is de verantwoordelijkheid van het betreffende bedrijf zelf, daarom moeten er contracten worden gesloten met de cloudproviders die regelen hoe met deze gegevens moet worden omgegaan.

Beste cloud op de markt? - Individuele beslissing

Wat de beste cloud op de markt is, kan uiteindelijk alleen individueel worden beantwoord. Het eerste dat u moet doen, is uitzoeken welke specifieke verwachtingen een bedrijf heeft van de cloud. Dit roept vragen op over beveiliging, maar ook over prestaties en downtime. Last but not least: de keuze is altijd een kwestie van de bijbehorende kosten.

Weet waar je naar moet zoeken

Daarom moeten bedrijven zeker van tevoren duidelijk maken welke individuele doelen moeten worden nagestreefd. Dan kan ook geprioriteerd worden welke factoren bepalend zijn voor de beslissing. Tegenwoordig zijn computerwolken niet alleen op de markt te vinden bij de grote providers. Kleinere providers met een meer regionaal cloudaanbod ravotten nu ook op de markt.

Wegen en beslissen

Grote providers met veel klanten en een groot aantal gevoelige gegevens gecentreerd op een paar servers zijn altijd een aantrekkelijk doelwit voor hackers, terwijl grote providers ook aanzienlijk meer capaciteit en middelen investeren om hen te beschermen. Uiteindelijk blijft het een afweging maken tussen kosten en baten, tussen prestaties en downtime of tussen private cloud en inspanning.

Conclusie: er bestaat niet zoiets als de beste cloud

De conclusie op dit punt kan alleen zijn dat er niet zoiets bestaat als een uitstekende en beste cloud. Het hangt eerder af van de individuele ideeën en vereisten die aan een systeem worden gesteld. Het is allereerst belangrijk om ervoor te zorgen dat u uw doelen kunt bereiken met de gewenste ERP-software.
Daarnaast moeten parameters zoals kosten, uitvaltijden, performance, locatie of databeveiliging worden meegenomen in de beslissing voor of tegen een specifieke cloud. Hoe meer u met al deze factoren omgaat, hoe groter de kans dat u ze zult vinden - de beste cloud voor uw individuele doeleinden.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder