Discrete productie
PPS

Wat is PPS? En wat kan het uw bedrijf opleveren?

Wat is PPS? En wat zijn de specifieke voordelen voor bedrijven werkzaam in de discrete productie?

Productiecontrole en -planning is een essentieel onderdeel van ERP-systemen voor bedrijven in discrete productie. In het verleden werden voor dit gebied zogenaamde PPS-systemen gecreëerd, maar tegenwoordig worden deze meestal rechtstreeks in ERP-systemen geïntegreerd. In dit artikel willen we wat meer gedetailleerd uitleggen waarom deze inbedding zinvol is, welke taken onder productieplanning en -controle vallen en hoe deze worden vervuld door een ERP-systeem.

Allereerst is het echter de moeite waard om een kijkje te nemen in de algemene werking van een ERP-systeem voor discrete productie. Omdat ERP-systemen enorm van elkaar verschillen met betrekking tot de verschillende bedrijfstakken waarin bedrijven actief zijn, moet een andere benadering worden gekozen die een ERP-systeem hanteert.

Definitie - Wat is ERP?

Enterprise resource planning beschrijft de ondernemerstaak om de beschikbare middelen in een bedrijf zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken. Naast de eigenlijke productiemiddelen kunnen dergelijke middelen ook kapitaal, personeel of materialen zijn, evenals IT. Deze moeten holistisch worden gecontroleerd, gepland en beheerd, zodat het meest efficiënte operationele proces mogelijk is.

Een ERP-systeem verbindt en automatiseert veel verschillende bedrijfsprocessen binnen een bedrijf, en in sommige gevallen zelfs over bedrijfsgrenzen. Alle gegevens van alle afdelingen en locaties worden opgeslagen in een centrale database en toegankelijk gemaakt voor elke medewerker. Uiteindelijk zal dit resulteren in een hogere productiviteit in het bedrijf.

Voor discrete productie betekent dit dat een ERP-systeem alle verschillende gebieden van het bedrijf holistisch moet kunnen dekken. Aangezien dergelijke bedrijven enorm verschillen van andere bedrijven in hun processen, hebben ze op maat gemaakte ERP-oplossingen nodig. Hiervan zijn er veel verschillende specifieke benaderingen op de markt, die allemaal gespecialiseerd zijn in discrete productie.

Wat is PPS?

Production programming system (PPS) houdt zich bezig met de operationele, temporele, kwantitatieve en ruimtelijke planning, controle en monitoring van het gehele productieproces. Dit omvat ook het beheer van al deze noodzakelijke processen. De PPS vormt de kern van elk industrieel bedrijf, waarbij de optimalisatie van het gehele productieproces de hoofdtaak vormt.

PPS is in principe verdeeld in twee verschillende gebieden. Productieplanning enerzijds en productiecontrole anderzijds. De planning van de productie kan verder worden onderverdeeld in de zogenaamde productieprogramma-planning, waarin op korte, middellange en lange termijn wordt gepland, hoe de productie moet worden uitgevoerd, de planning van materiaalbehoeften en de planning van het productieproces, die voornamelijk betrekking hebben op de stroom en uitvoering van de productie druk.

In tegenstelling tot planning houdt productiecontrole zich bezig met het initiëren, bewaken en beveiligen van productie-uitvoering. Vooral productiemonitoring is van groot belang omdat het garandeert dat de productie soepel verloopt.

PPS-systemen in ERP-systemen

PPS-systemen zijn applicaties die een bedrijf ondersteunen bij alle hierboven beschreven taken. De verbinding met ERP-systemen is van centraal belang. Het is daarom niet verwonderlijk dat de huidige ERP-systemen een PPS-systeem rechtstreeks in hun standaardversies hebben geïntegreerd. PPS-systemen hebben ze zoveel mogelijk informatie nodig over het bedrijf en de interne processen systemen om optimaal te kunnen plannen. Talloze organisatorische en technische afhankelijkheden tussen de twee systemen zorgen er uiteindelijk voor dat een realistische en haalbare planning van de productie kan worden gegarandeerd.

Als een order bijvoorbeeld naar voren wordt gebracht, kan er een materieel knelpunt ontstaan als onderdeel van een andere productieorder. Daarom moeten materiaalbeheer en PPS worden gekoppeld. Geplande verschuivingen in productieorders moeten worden geregistreerd in een ERP-systeem zodat de planning van materiaalbehoeften onmiddellijk en in real-time kan worden aangepast.

Voordelen van PPS

Een productieplanning- en controlesysteem kan betrouwbaardere leverdata produceren, wat uiteindelijk de klant en de bijbehorende klantloyaliteit ten goede komt. Dergelijke systemen maken ook de planning en controle van het gehele productieproces flexibeler. Speciale tools zorgen voor een transparant overzicht en voor continu onderbouwde rapporten, op basis waarvan het management verdere beslissingen kan nemen.

In principe worden doorlooptijden tijdens de productie verkort en wordt gestreefd naar een uniform gebruik van de machines en productiesystemen. Voorraden kunnen ook worden gereduceerd door een efficiëntere planning van de productie, wat uiteindelijk ook de hoeveelheid vastgehouden kapitaal aanzienlijk vermindert. Vrijgegeven bronnen kunnen hierdoor elders worden gebruikt.

In de wereld van vandaag moeten bedrijven in discrete productie worden geconfronteerd met de heersende behoefte om te innoveren en klanten steeds krachtigere en individuele producten te bieden tegen betaalbare prijzen. Vooral de internationale prijzenoorlog zet bedrijven onder toenemende druk. Er mag geen trend worden weggelaten, anders bestaat er een acuut risico om achter te blijven.

De druk om te innoveren neemt toe

Denk maar aan de komst van smartphones in deze context. Nokia, toen marktleider op het gebied van mobiele apparaten, werd overspoeld door de golf van smartphones. Plots raakte Apple betrokken en nam snel het marktleiderschap over. Nokia was veel te laat in het volgen van deze trend. Vandaag is de mobiele telefoondivisie van Nokia volledig verkocht aan Microsoft, en het bedrijf richt zich voornamelijk op de telecommunicatienetwerk- en softwaredivisie.

Een eerder voorbeeld van een gemiste trend is cameramaker Kodak. Met de opmars van digitale afbeeldingen verloor deze laatste het contact, hoewel ze deze ontwikkeling voortzetten. De inzinking van de kernactiviteiten kon echter niet worden gecompenseerd, zodat uiteindelijk een faillissementsprocedure moest worden ingeleid.

Tegenwoordig is het niet minder stressvol voor bedrijven om de druk om te concurreren en te innoveren waar te maken. Integendeel. Met een steeds globalere markteconomie wordt u voortdurend geconfronteerd met nieuwe concurrenten. Om deze reden moeten PPS-systemen en het gehele ERP-systeem dat ermee is verbonden, altijd flexibel zijn en innovaties moeten zichzelf niet afsluiten, maar in het beste geval ook promoten. 

ERP-software voor kleine bedrijven

Ook kleine bedrijven kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software. Hier leest u welke eigenschappen een geschikt systeem moet hebben.

Lees verder

ERP-software voor ZZP'ers, freelancers en eenmanszaken

Geen enkel bedrijf is te klein voor een ERP-software. Hier leest u welke functies ERP-software voor zelfstandigen moet hebben.

Lees verder