Oriƫntatie
Enterprise Resource Planning

Wat is Enterprise Resource Planning?

Wat is Enterprise Resource Planning en hoe kan het ook uw bedrijf helpen?

Enterprise resource planning is een fundamentele taak waar allerlei soorten bedrijven mee te maken hebben. Maar wat schuilt er achter het lange anglicisme en hoe staan bedrijven vandaag voor deze taak om concurrerend te blijven of zelfs een concurrentievoordeel te behalen? Deze vragen worden hieronder beantwoord.

Inhoudsopgave

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) beschrijft de centrale ondernemende taak van de planning van bedrijfsrelevante bronnen, materialen, middelen, ICT en personeel. 

Het doel van Enterprise Resource Planning

Het doel is om het operationele waardecreatieproces zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast moeten operationele processen met ERP geoptimaliseerd worden aangestuurd. Afhankelijk van de bedrijfstak en individuele criteria kunnen ook de volgende doelen worden nagestreefd:

  • Lage doorlooptijden met hoge continuïteit
  • Hoge leveringszekerheid, lage kapitaalverplichting
  • Vermindering van complexiteit, flexibiliteit
  • Hoge kwaliteit en productiviteit

Om deze doelen te bereiken vertrouwen steeds meer bedrijven op softwareondersteuning in de vorm van ERP software.

ERP software: een overzicht

ERP software ondersteunt bedrijven op alle gebieden van Enterprise Resource Planning. Zo kan het gebruik van geschikte ERP software bedrijven een enorm concurrentievoordeel opleveren.

De ERP markt is enorm divers. Het is voor bedrijven vaak niet eenvoudig om de juiste software te vinden. Zelfs als twee systemen veel op elkaar lijken betekent dat niet dat beide even geschikt zijn voor gebruik in een specifiek bedrijf. Het is mogelijk dat de systemen processen anders in kaart brengen of een specifieke workflow niet in kaart kunnen brengen.

Functionele gebieden van Enterprise Resource Planning-software (H2)

Een geschikt systeem moet echter grotendeels alle bedrijfsprocessen in kaart brengen. Typische functionele gebieden van ERP software zijn:

Beheer van stamgegevens
Inkoop
Magazijn
Productie
Human Resources Management
Marketing
Document beheer

Niet elk bedrijf heeft functies nodig op al deze gebieden. Om toch aan de eisen van een zo breed mogelijk publiek te voldoen, bouwen sommige ERP leveranciers hun oplossingen modulair op. Zo kan er desgewenst een extra module met een bijbehorend scala aan functies worden geboekt voor een specifiek bedrijfsgebied.

Voordelen van ERP software

Door gebruik te maken van geschikte ERP-software kunnen bedrijven verschillende voordelen behalen. Enerzijds kunnen bedrijven waardevolle resources besparen door bedrijfsprocessen te optimaliseren met ERP-software, die vervolgens elders winstgevender kan worden ingezet.

Verbeterde klantervaring creëert klantloyaliteit

Een beter beheer van hulpbronnen heeft echter niet alleen een positieve impact op interne processen zoals productie. Uiteindelijk profiteren klanten altijd van procesoptimalisatie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld lagere productiekosten doorberekenen aan hun klanten. Klantenservice profiteert ook van een verbetering van interne processen. Als alle medewerkers met dezelfde gegevensrecords binnen hetzelfde systeem werken, worden workflows veel transparanter.

Dankzij een holistisch geïntegreerd systeem is informatie altijd beschikbaar waar het nodig is. Als een klant bijvoorbeeld bij de klantenservice informeert over het bestaan van een product, kan de verantwoordelijke medewerker van de klantenservice het direct in het systeem opvragen en hoeft hij niet eerst een collega te raadplegen. De wachttijd van de klant wordt hierdoor verkort, de klantervaring (CX) wordt verbeterd en de klantloyaliteit wordt versterkt.

Implementatie van ERP software

Hoe de introductie van ERP-software in individuele gevallen werkt, kan verschillen. Toch zijn alle ERP-projecten uiteindelijk op dezelfde manier gestructureerd.

Evaluatie van de huidige situatie

Allereerst is het belangrijk om intensief om te gaan met de huidige status van het bedrijf. Zo kunnen bijvoorbeeld defecte of inefficiënte processen worden geïdentificeerd, die moeten worden geoptimaliseerd door de introductie van nieuwe ERP-software. Adequate ERP-software moet alle individuele bedrijfsprocessen van een bedrijf in kaart kunnen brengen.

Dit is echter alleen het geval als bestaande processen ook efficiënt zijn en er geen optimalisatie nodig is. Daarom is een acuut ERP-project een ideale gelegenheid om bestaande processen te heroverwegen.

Stel duidelijke doelen

Op basis van de resultaten van de as-is-analyse kunnen bedrijven vervolgens specifieke doelen stellen die met de introductie moeten worden bereikt. Het is belangrijk dat dit meetbare doelen zijn. Dit is de enige manier om vervolgens te controleren of de doelen zijn bereikt of dat er nog behoefte is aan optimalisatie.

Vereistenprofiel en specificatie maken

Op basis van de feitelijke situatie en de gestelde doelen wordt vervolgens een eisenprofiel voor geschikte ERP-software gedefinieerd. Dit eisenprofiel wordt in detail gepresenteerd in de vorm van een specificatie. Het specificatieblad dient zowel als sjabloon voor potentiële ERP-aanbieders als als basis voor latere tests en evaluaties. Om deze reden moet inhoud zo worden geformuleerd dat deze begrijpelijk is voor zowel aanbieders als gebruikers van de software.

Marktonderzoek

Nadat bedrijven hun individuele eisen in detail hebben behandeld en een gedetailleerde specificatie hebben opgesteld, kan de marktverkenning beginnen. In het kader van marktsounding is het belangrijk om potentiële ERP-aanbieders te identificeren en met hen in contact te komen.

Aangezien er een groot aantal systemen en providers op de ERP-markt zijn, wordt het gebruik van een vergelijkingswebsite zoals erp.de aanbevolen. Hier kan een grote pool van potentiële systemen worden gefilterd volgens specifieke criteria, zodat potentieel geschikte ERP-software snel kan worden geïdentificeerd. Definitieve beslissingen mogen echter pas worden genomen na een persoonlijk gesprek met de aanbieder en een productpresentatie.

Implementatie

Nadat een geschikt systeem is geselecteerd, wordt het geïmplementeerd op het besproken tijdstip. De implementatie en duur van de implementatie zijn sterk afhankelijk van het gekozen licentiemodel. Hoewel een on-premise implementatie uit het hoofd is en technische knowhow vereist, zijn cloudgebaseerde oplossingen vaak dezelfde dag klaar voor gebruik. De overdracht van gegevens uit het verouderde systeem gebeurt meestal met slechts een paar klikken.

Wanneer komen de voordelen tot stand?

De introductie van nieuwe bedrijfssoftware heeft veel voordelen. De meeste van deze voordelen zijn echter niet direct na implementatie meetbaar. Bedrijven moeten bedenken dat het personeel eerst hun manier van werken moet aanpassen aan de nieuwe ERP-software.

Bedrijfssoftware is meestal ontworpen voor langdurig gebruik. Pas na een tijdje kan een overeenkomstige ROI worden verwacht. Daarom moeten bedrijven niet alleen direct na de introductie van de ERP-software een nieuwe feitelijke analyse uitvoeren. Een verdere analyse wordt aanbevolen met een geschikt tijdsinterval om het succes van het project te kunnen beoordelen op basis van kengetallen.

Conclusie: Enterprise Resource Planning met behulp van de juiste software

Er kan dus worden gezegd dat de planning van bedrijfsmiddelen een centrale bedrijfstaak is die bedrijven van elke omvang of sector moeten uitvoeren. In de praktijk vereist de uitvoering van deze taak vaak een groot aantal complexe bedrijfsprocessen die op elkaar zijn gebaseerd en meerdere afdelingen beslaan. Om al deze processen in het oog te houden en zo efficiënt mogelijk te kunnen ontwerpen, gebruiken steeds meer bedrijven ERP-software.

Vanwege de vele voordelen van ERP-software mogen bedrijven de verbinding niet missen in het tijdperk van digitale transformatie: "Innoveren of sterven" - als u niet volgt, zullen uw concurrenten u inhalen.

De belangrijkste hardwarevereisten voor on-premises ERP

Voor on-premises ERP-software zijn bepaalde technische vereisten vereist. Je kunt er hier over lezen.

Lees verder

On-premises vs. Cloud: verschillen in de ERP-implementatie

Op deze punten verschilt lokale ERP-software van cloudgebaseerde systemen als het gaat om implementatie.

Lees verder