Oriëntatie
Enterprise Resource Planning

Wat is Enterprise Resource Planning?

Wat is Enterprise Resource Planning en hoe kan het ook uw bedrijf helpen?

Enterprise resource planning is een fundamentele taak waar allerlei soorten bedrijven mee te maken hebben. Maar wat schuilt er achter het lange anglicisme en hoe staan bedrijven vandaag voor deze taak om concurrerend te blijven of zelfs een concurrentievoordeel te behalen? Deze vragen worden hieronder beantwoord.

Inhoudsopgave

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) beschrijft de centrale ondernemende taak van de planning van bedrijfsrelevante bronnen, materialen, middelen, ICT en personeel. 

Het doel van Enterprise Resource Planning

Het doel is om het operationele waardecreatieproces zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast moeten operationele processen met ERP geoptimaliseerd worden aangestuurd. Afhankelijk van de bedrijfstak en individuele criteria kunnen ook de volgende doelen worden nagestreefd:

  • Lage doorlooptijden met hoge continuïteit
  • Hoge leveringszekerheid, lage kapitaalverplichting
  • Vermindering van complexiteit, flexibiliteit
  • Hoge kwaliteit en productiviteit

Om deze doelen te bereiken vertrouwen steeds meer bedrijven op softwareondersteuning in de vorm van ERP software.

ERP software: een overzicht

ERP software ondersteunt bedrijven op alle gebieden van Enterprise Resource Planning. Zo kan het gebruik van geschikte ERP software bedrijven een enorm concurrentievoordeel opleveren.

De ERP markt is enorm divers. Het is voor bedrijven vaak niet eenvoudig om de juiste software te vinden. Zelfs als twee systemen veel op elkaar lijken betekent dat niet dat beide even geschikt zijn voor gebruik in een specifiek bedrijf. Het is mogelijk dat de systemen processen anders in kaart brengen of een specifieke workflow niet in kaart kunnen brengen.

Functionele gebieden van Enterprise Resource Planning-software (H2)

Een geschikt systeem moet echter grotendeels alle bedrijfsprocessen in kaart brengen. Typische functionele gebieden van ERP software zijn:

Beheer van stamgegevens
Inkoop
Magazijn
Productie
Human Resources Management
Marketing
Document beheer

Niet elk bedrijf heeft functies nodig op al deze gebieden. Om toch aan de eisen van een zo breed mogelijk publiek te voldoen, bouwen sommige ERP leveranciers hun oplossingen modulair op. Zo kan er desgewenst een extra module met een bijbehorend scala aan functies worden geboekt voor een specifiek bedrijfsgebied.

Voordelen van ERP software

Door gebruik te maken van geschikte ERP-software kunnen bedrijven verschillende voordelen behalen. Enerzijds kunnen bedrijven waardevolle resources besparen door bedrijfsprocessen te optimaliseren met ERP-software, die vervolgens elders winstgevender kan worden ingezet.

Verbeterde klantervaring creëert klantloyaliteit

Een beter beheer van hulpbronnen heeft echter niet alleen een positieve impact op interne processen zoals productie. Uiteindelijk profiteren klanten altijd van procesoptimalisatie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld lagere productiekosten doorberekenen aan hun klanten. Klantenservice profiteert ook van een verbetering van interne processen. Als alle medewerkers met dezelfde gegevensrecords binnen hetzelfde systeem werken, worden workflows veel transparanter.

Dankzij een holistisch geïntegreerd systeem is informatie altijd beschikbaar waar het nodig is. Als een klant bijvoorbeeld bij de klantenservice informeert over het bestaan van een product, kan de verantwoordelijke medewerker van de klantenservice het direct in het systeem opvragen en hoeft hij niet eerst een collega te raadplegen. De wachttijd van de klant wordt hierdoor verkort, de klantervaring (CX) wordt verbeterd en de klantloyaliteit wordt versterkt.

Implementatie van ERP software

Hoe de introductie van ERP-software in individuele gevallen werkt, kan verschillen. Toch zijn alle ERP-projecten uiteindelijk op dezelfde manier gestructureerd.

Evaluatie van de huidige situatie

Allereerst is het belangrijk om intensief om te gaan met de huidige status van het bedrijf. Zo kunnen bijvoorbeeld defecte of inefficiënte processen worden geïdentificeerd, die moeten worden geoptimaliseerd door de introductie van nieuwe ERP-software. Adequate ERP-software moet alle individuele bedrijfsprocessen van een bedrijf in kaart kunnen brengen.

Dit is echter alleen het geval als bestaande processen ook efficiënt zijn en er geen optimalisatie nodig is. Daarom is een acuut ERP-project een ideale gelegenheid om bestaande processen te heroverwegen.

Stel duidelijke doelen

Op basis van de resultaten van de as-is-analyse kunnen bedrijven vervolgens specifieke doelen stellen die met de introductie moeten worden bereikt. Het is belangrijk dat dit meetbare doelen zijn. Dit is de enige manier om vervolgens te controleren of de doelen zijn bereikt of dat er nog behoefte is aan optimalisatie.

Vereistenprofiel en specificatie maken

Op basis van de feitelijke situatie en de gestelde doelen wordt vervolgens een eisenprofiel voor geschikte ERP-software gedefinieerd. Dit eisenprofiel wordt in detail gepresenteerd in de vorm van een specificatie. Het specificatieblad dient zowel als sjabloon voor potentiële ERP-aanbieders als als basis voor latere tests en evaluaties. Om deze reden moet inhoud zo worden geformuleerd dat deze begrijpelijk is voor zowel aanbieders als gebruikers van de software.

Marktonderzoek

Nadat bedrijven hun individuele eisen in detail hebben behandeld en een gedetailleerde specificatie hebben opgesteld, kan de marktverkenning beginnen. In het kader van marktsounding is het belangrijk om potentiële ERP-aanbieders te identificeren en met hen in contact te komen.

Aangezien er een groot aantal systemen en providers op de ERP-markt zijn, wordt het gebruik van een vergelijkingswebsite zoals erp.de aanbevolen. Hier kan een grote pool van potentiële systemen worden gefilterd volgens specifieke criteria, zodat potentieel geschikte ERP-software snel kan worden geïdentificeerd. Definitieve beslissingen mogen echter pas worden genomen na een persoonlijk gesprek met de aanbieder en een productpresentatie.

Implementatie

Nadat een geschikt systeem is geselecteerd, wordt het geïmplementeerd op het besproken tijdstip. De implementatie en duur van de implementatie zijn sterk afhankelijk van het gekozen licentiemodel. Hoewel een on-premise implementatie uit het hoofd is en technische knowhow vereist, zijn cloudgebaseerde oplossingen vaak dezelfde dag klaar voor gebruik. De overdracht van gegevens uit het verouderde systeem gebeurt meestal met slechts een paar klikken.

Wanneer komen de voordelen tot stand?

De introductie van nieuwe bedrijfssoftware heeft veel voordelen. De meeste van deze voordelen zijn echter niet direct na implementatie meetbaar. Bedrijven moeten bedenken dat het personeel eerst hun manier van werken moet aanpassen aan de nieuwe ERP-software.

Bedrijfssoftware is meestal ontworpen voor langdurig gebruik. Pas na een tijdje kan een overeenkomstige ROI worden verwacht. Daarom moeten bedrijven niet alleen direct na de introductie van de ERP-software een nieuwe feitelijke analyse uitvoeren. Een verdere analyse wordt aanbevolen met een geschikt tijdsinterval om het succes van het project te kunnen beoordelen op basis van kengetallen.

Conclusie: Enterprise Resource Planning met behulp van de juiste software

Er kan dus worden gezegd dat de planning van bedrijfsmiddelen een centrale bedrijfstaak is die bedrijven van elke omvang of sector moeten uitvoeren. In de praktijk vereist de uitvoering van deze taak vaak een groot aantal complexe bedrijfsprocessen die op elkaar zijn gebaseerd en meerdere afdelingen beslaan. Om al deze processen in het oog te houden en zo efficiënt mogelijk te kunnen ontwerpen, gebruiken steeds meer bedrijven ERP-software.

Vanwege de vele voordelen van ERP-software mogen bedrijven de verbinding niet missen in het tijdperk van digitale transformatie: "Innoveren of sterven" - als u niet volgt, zullen uw concurrenten u inhalen.

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

Lees verder

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder