Discrete productie
Advanced planningssoftware

Deze planningssoftware gaat uw supply chain verbeteren

Naast PPS is er ook advanced planningssoftware (APS). Wat zijn de voordelen hiervan en wat is het verschil met PPS?

ERP-software vormt de kern van het IT-landschap van een bedrijf. Vooral grote bedrijven gebruiken een dergelijk systeem om alle bedrijfsprocessen centraal in kaart te brengen. Maar ook voor kleine bedrijven kunnen ERP-systemen een toegevoegde waarde brengen.

Hoewel moderne ERP-systemen uiterst krachtige hulpmiddelen zijn voor het weergeven van soms extreem complexe processen, bereiken ze soms ook hun grenzen. Dit is waar Advanced Planning and Scheduling Software van pas komt.

Wat is geavanceerde planningssoftware (APS)?

Geavanceerde planningssystemen worden gebruikt in productiebeheer en dus ook in discrete productie. Ze zijn niet bedoeld om bestaande ERP-systemen te vervangen, maar alleen om ze aan te vullen. Veel bedrijven bieden bijvoorbeeld hun APS aan als aanvulling op veelgebruikte ERP-oplossingen.
De functie van APS is het ondersteunen van planningsfuncties binnen het ERP-systeem. Meer in het bijzonder behandelt Advanced Planning and Scheduling Software de supply chain. APS-systemen maken daarom deel uit van succesvol supply chain management. Ze houden zich bezig met de configuratie, planning en controle van de gehele supply chain van een productiebedrijf.

Het verschil tussen APS en PPS

APS en PPS worden vaak als synoniemen voor elkaar gebruikt. De twee systemen zijn vergelijkbaar op functioneel niveau, maar er is een aanzienlijk verschil in hoe de systemen berekeningen uitvoeren. Geavanceerde plannings- en planningssoftware gebruikt meestal een vaste doorlooptijd.

Supply chain management in discrete productie

Het gebruik van geavanceerde planningssoftware moet vooral worden overwogen wanneer de supply chains bijzonder uitgebreid of complex zijn. Op het gebied van discrete productie zijn er vaak lange toeleveringsketens die zich internationaal uitbreiden. In tijden van globalisering is het in deze branche zeer relevant, waarin met name grondstoffen meestal internationaal worden ingekocht. Ze creëren transparantie in de hele supply chain - zelfs als deze zich uitstrekt over verschillende landen en tijdzones. Met behulp van de geavanceerde planning- en planningssoftware kan dit worden bepaald. Een voorwaarde voor een wereldwijde applicatie is echter een navenant krachtige IT-infrastructuur.

Minimaliseer het doorlooptijdsyndroom

Het doel van het APS is meestal om het zogenaamde doorlooptijdsyndroom tegen te gaan. Het is een ongewenste verlenging van de doorlooptijd (de periode tussen het begin van de eerste stap en de voltooiing van de laatste stap), die wordt veroorzaakt door een reeks effecten. Het doorlooptijdsyndroom is problematisch omdat het de mogelijkheid om afspraken te plannen negatief beïnvloedt. Bovendien streven bedrijven in het algemeen naar een zo kort mogelijke doorlooptijd, omdat dit het mogelijk maakt sneller te reageren op mogelijke marktveranderingen. Als de doorlooptijd te lang is, kan het gebeuren dat het product niet langer gewenst is als het op de markt komt.

Toepassingsniveaus van de geavanceerde plannings- en planningssoftware

Geavanceerde planning- en planningssoftware bestaat uit drie toepassingsniveaus, die chronologisch en logisch op elkaar zijn gebaseerd.

Configuratie van de supply chain met behulp van geavanceerde planningssoftware

Het configuratieniveau vertegenwoordigt het eerste applicatieniveau en behandelt in eerste instantie de basismodellering van de supply chain. Dit verwijst naar de verschillende ontwerpopties zoals alternatieve locaties op het gebied van opslag en productie. Corresponderende capaciteiten en de respectieve interne en externe processen zijn altijd inbegrepen in dit gebied. Op basis van deze modellering worden de ontwerpopties en hun verschillende mogelijke combinaties geëvalueerd met betrekking tot hun respectieve kosten of het potentiële prestatieniveau. In eerste instantie zijn dit puur strategische vragen. Nadat een ontwerpoptie is geselecteerd, gaat deze naar het volgende applicatieniveau: het planningsniveau.

Supply chain planning met behulp van geavanceerde planningssoftware

Het planningsniveau volgt logisch het strategische niveau op. Dit specificeert de basis van het configuratieniveau op basis van verkoopprognoses op middellange termijn en vraagplanning. De eerste ruwe planning voor inkoop, productie en distributie is gemaakt. Aan het einde van het planningsniveau moeten productie- en transportplannen worden gesynchroniseerd over de hele supply chain. Er moet echter ook rekening worden gehouden met capaciteits- en tijdsafhankelijkheden van de respectieve partijen. Met de voltooiing van het planningsniveau eindigt de voorbereiding officieel en gaat deze naar het uitvoerende niveau.

Uitvoering van de supply chain met behulp van geavanceerde planningssoftware

Planningselementen zijn ook te vinden op uitvoeringsniveau, maar hun aard is veel concreter en verfijnder.
Op operationeel niveau wordt de nodige gedetailleerde planning uitgevoerd voor de korte termijn coördinatie van hoeveelheden en capaciteiten. De functies variëren van verkoopplanning tot kwantiteit, deadline- en capaciteitsplanning en de resulterende inkoopplanning tot distributie- en transportplanning in de gehele supply chain. De planning en optimalisatie zijn gebaseerd op simulaties van verschillende alternatieven met betrekking tot haalbaarheid, kosten en levertijden.

Krachtige geavanceerde plannings- en planningssoftware wordt gekenmerkt door zijn technisch repertoire. Onder andere zijn algoritmen en optimalisatieprocessen geïntegreerd, die fundamentele vragen zoals locatieplanning oplossen.

Interactie van geavanceerde planning- en planningssoftware en ERP

Productieorders worden meestal gegenereerd in discrete productie en op andere gebieden in het ERP-systeem. Deze bestellingen worden vervolgens overgenomen door de APS. Het systeem plant en optimaliseert vervolgens de volgorde waarin deze moeten worden uitgevoerd. Een overeenkomstige toewijzing van de respectieve subgebieden van productie aan bestaande werkplekken wordt ook uitgevoerd via het Advanced Planning and Scheduling System, dat, zoals reeds besproken, rekening houdt met bestaande middelen en productiecapaciteiten.

ERP-software voor MKB

Lees hier welke eisen kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) stellen aan ERP-software.

Lees verder

ERP-software voor kleine bedrijven

Ook kleine bedrijven kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software. Hier leest u welke eigenschappen een geschikt systeem moet hebben.

Lees verder