WMS

Optimaliseer het WMS met ERP en beperk emissies

U hier lezen over de impact die geoptimaliseerd magazijnbeheer kan hebben op de CO2-voetafdruk van een bedrijf.

ERP-software is een waar wonder van technologie. Een eenvoudige tool die alle gebieden van een bedrijf met elkaar verbindt en een enorm potentieel heeft. Processen kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van deze applicatie en dus geld bespaard. 

Niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit ecologisch oogpunt worden de ERP-systemen gebruikt voor besparingen. De verhoging van de efficiëntie kan ook veel onnodige emissies besparen.

Door het gebruik van ERP-software kunnen bedrijven dus direct bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wat dit alles te maken heeft met het magazijn, willen we nader onderzoeken in dit artikel. Voordat we dit doen, laten we echter eens kijken naar de algemene functionaliteit van ERP-software.

Inhoudsopgave

Wat is ERP-software? - Een definitie 
Hoe zijn ERP-systemen technisch gestructureerd? 
Wat is een magazijnbeheersysteem? - Definitie 
Voordelen van een WMS module in het ERP-systeem 
Conclusie: Slim goederenbeheer maakt bedrijven efficiënter

Wat is ERP-software? - Een definitie

ERP staat voor zogenaamde enterprise resource planning, die zich bezighoudt met het efficiënt gebruik van middelen in een ondernemende context. Meer specifiek beschrijft ERP de taak van een bedrijf om de bestaande resources zo efficiënt mogelijk uit te geven aan de bestaande processen. 

Het doel is ervoor te zorgen dat er geen knelpunten zijn in de levering van de nodige middelen aan de processen, noch dat er middelen worden verspild. Het is ook belangrijk om de processen zo efficiënt mogelijk te herontwerpen. In deze context zijn resources alle productiemiddelen waarover het bedrijf beschikt om de processen te beheren, d.w.z. ook:

Gereedschappen (werkmaterialen, enz.)
Machines (productie-installaties, robots, enz.) 
Vloot (vrachtwagens, bedrijfswagens, enz.)
Personeel (werknemers, uitzendkrachten, enz.)
Financiële middelen (bankactiva, deposito's, enz.) 
Vastgoed (fabriekshallen, kantoorgebouwen, enz.)
Grondstoffen (te verwerken middelen)

Al deze middelen moeten op de best mogelijke manier worden gebruikt voor de processen. Dit vereist een holistische planning, controle en monitoring van alle bedrijfsprocessen in het bedrijf. Omdat bijna geen enkele ondernemer zijn eigen processen volledig kan begrijpen, is software nodig die precies dit mogelijk maakt. Dergelijke software is een ERP-systeem. 

Alle processen digitaal in kaart brengen

Een ERP-software brengt alle processen van een bedrijf digitaal in kaart en voegt de gegevens samen in een centrale database. Hier worden alle processen duidelijk samengevoegd. Hierdoor kunnen processen beter worden gepland, samengevoegd en deels geautomatiseerd met behulp van de software. Afdelingsgrenzen worden overwonnen en onnodige processen worden afgeschaft. 

Alle gegevens op één plaats

De gemeenschappelijke database geeft alle medewerkers in het bedrijf toegang tot alle gegevens, waardoor onnodig lange afstanden worden vermeden en informatie sneller door de hele onderneming stroomt. Processen kunnen nu sneller en efficiënter worden gemaakt, wat op zich al leidt tot kostenbesparingen en werktijd. 

Hoe zijn ERP-systemen technisch gestructureerd?

Maar dit is meestal slechts het begin van de mogelijkheden van een ERP-software. Met veel verschillende functies ondersteunt de software de implementatie van deze nieuwe slankere processen. Hiervoor is het ERP-systeem opgebouwd uit modules. Elk van deze modules bevat speciale functies die betrekking hebben op een specifiek gebied in het bedrijf.

Afhankelijk van de aard van het bedrijf worden extra modules toegevoegd of uitgesloten. In ieder geval is het belangrijk om bij het selecteren van de juiste ERP-software te kiezen dat alle, zelfs zeer specifieke workflows van een bedrijf, optimaal met de software in kaart kunnen worden gebracht. 

Laten we eens kijken naar de warehouse management module in een ERP-software en verduidelijken hoe het kan bijdragen aan emissiereductie en klimaatbescherming. Eerst een blik op de algemene werking van magazijnbeheer.

Wat is een magazijnbeheersysteem? - Definitie

Een warehouse management systeem (WMS) zorgt voor het bedrijfsbeheer van magazijnen en distributiecentra. In deze module kan de volledige interne materiaalstroom in kaart worden gebracht en bijgehouden. Dit omvat alle processen met betrekking tot de ontvangst van goederen, verplaatsing, overdracht, outsourcing en verzending, d.w.z. de goederenkwestie.

De module kan worden gebruikt om precies te bepalen welk item op welk punt wordt opgeslagen en op welk moment het moet worden gebruikt. Zo is inzichtelijk voor elk gebied in het bedrijf zien welke materialen al beschikbaar zijn voor een bepaalde processtap in het bedrijf en welke op bestelling. 

Voordelen van een WMS module in het ERP-systeem

Dit brengt vele voordelen met zich mee. Het systeem ondersteunt verschillende taken, zoals automatische herschikking, en geeft direct aan wanneer een corresponderend artikel naar verwachting in het magazijn aankomt en kan worden gebruikt. Laten we eens kijken naar die voordelen om beter te begrijpen hoe een magazijn management systeem kan uiteindelijk de eco-balans te ondersteunen. 

1. Kostenbesparingen

De software kan worden gebruikt om precies te plannen wanneer een artikel nodig is in de processtroom. Dit vermindert de voorraad tot een minimum en maakt het gebonden kapitaal vrij. Tegelijkertijd zorgt het er echter voor dat er altijd voldoende resources in het magazijn zijn om knelpunten in de processtroom te voorkomen.

2. Verhoogde efficiëntie

Een magazijnbeheersysteem ondersteunt het dagelijkse proces met veel automatiseringen. Van het verzamelen van gegevens tot het maken van gegevensrecords tot de berekening van belangrijke KPI's. Dit maakt het bedrijf uiteindelijk aanzienlijk efficiënter in termen van tijd, kosten en emissies. 

3. Lagerorganisatie

Met de verzamelde gegevens kan het magazijn veel beter worden georganiseerd en efficiënter worden gemaakt. Vaak gekochte producten kunnen dienovereenkomstig worden gegroepeerd en gesorteerd. De manier van plukken zal korter zijn en dus meer energiebesparing. 

4. Trendanalysen

Met de holistische gegevens van het bedrijf kunnen conclusies worden getrokken over verwachte trends. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te evalueren wanneer hogere verkoopcijfers kunnen worden verwacht als gevolg van seizoenschommelingen en dienovereenkomstig te reageren. Dit is vooral belangrijk in de voedingsindustrie, omdat misrekening rechtstreeks verband houdt met de bederfelijke waarde van de goederen. Kies je voor de processen en ken je proactief de trends, dan wordt er veel minder voedsel verspild, wat weer een positieve impact heeft op het klimaat.

Conclusie: Slim goederenbeheer maakt bedrijven efficiënter

Met een WMS-module kan de volledige interne goederenstroom beter en efficiënter worden gemaakt. Het systeem ondersteunt de vele taken die betrokken zijn bij verschillende automatiseringen. Bovendien is de goederenstroom zo ontworpen dat er op geen enkel moment knelpunten of afval zijn. 

Al deze factoren helpen bedrijven niet alleen om gebonden kapitaal vrij te maken en zo kosten te besparen, maar helpen ook om processen klimaatneutraal en energiebesparender te maken. 

Start uw ERP selectie

Ontdek welke ERP systemen het beste passen bij uw onderneming

In welke sector bent u actief?

Waarom dit belangrijk is bij uw ERP selectie:Bij uw selectie is het belangrijk om met uw sector rekening te houden. Een ERP systeem moet perfect aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere ERP functionaliteiten nodig.

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

In wat voor soort bouw bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u vaak met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Doet u veel aan onderhoud?
Wilt u ook bedrijfsmiddelen kunnen inplannen?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Wat voor soort retailer bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Hoeveel fysieke verkooppunten heeft u?
Aan wat voor soort klanten levert u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?

Wat voor soort dienstverlener bent u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Wat voor soort onderwijs geeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Hebben uw klanten een lidmaatschap bij u?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor cursistenregistratie?
Wilt u het systeem ook gebruiken voor HRM?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Geeft u ook les op afstand?
Werkt u met roosters en locatieplanning?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

In wat voor soort zorg bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Wilt u het ERP systeem ook gebruiken voor cliëntenregistratie?
Biedt uw organisatie overnachtingen aan?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Verleent u zorg op locatie?

In wat voor soort handel bent u gespecialiseerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Heeft u een webshop die moet worden geïntegreerd?
Hoeveel fysieke winkels met point-of-sale heeft u?
Importeert u ook goederen?
Exporteert u ook goederen?
Aan wat voor soort klanten levert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Is urenregistratie belangrijk voor u?
Werkt u tegen uurtarief en/of vaste tarieven?
Is HRM een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf?
Werkt uw organisatie op projectbasis?
Levert u meestal aan bedrijven of consumenten?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 1/2)

Wilt u dat het ERP systeem klaar is voor het IoT (Internet of Things)?
Wenst u een koppeling met belangrijke leveranciers als de Technische Unie en Rexel?
Pleegt u ook onderhoudswerkzaamheden?
Moeten werkbonnen mobiel kunnen ingevoerd?

Vragen over uw bedrijfsprocessen (deel 2/2)

Moet het systeem offline kunnen worden geraadpleegd?
Moet u machines op afstand kunnen monitoren?
Werkt u ook op projectbasis?
Moet u koelmiddelen registreren?

Wat voor soort nutsbedrijf heeft u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt uw organisatie op projectbasis?
Werkt u met veel verschillende partijen?
Beheert uw organisatie vastgoed?
Doet u veel aan onderhoud?
Wenst u urenregistratie van uw medewerkers?

Overheid en NGO’s

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Werkt u projectmatig?
Wenst u een ledenadministratie?
Dient het ERP systeem gekoppeld te worden met andere pakketten?
Namelijk:
Moet het ERP systeem mobiel beschikbaar zijn?

Wat voor logistieke diensten biedt u aan?

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Groupage/Deelpartijen (LTL)
Groupage/deelpartijen die in een hub gebundeld worden voor meerdere opdrachtgevers
FTL
Volle ladingen voor meerdere opdrachtgevers
Dedicated Logistics
Vervoer voor één opdrachtgever

Organiseert u ladingen op de volgende wijze?

Heeft u een eigen wagenpark?
Moeten goederen gekoeld worden vervoerd?
Importeert u artikelen?
Exporteert u ook artikelen?

Hoe ziet uw productieproces eruit?

In wat voor soort productie bent u gespecialiseerd?

Hoe worden uw productieorders gepland?

In welke productiegroottes produceert u?

Vragen over uw bedrijfsprocessen

Doet u regelmatig onderhoud?
Werkt u met Service Level Agreements?
Dient het ERP systeem te koppelen met andere programma’s?
Werkt u op projectbasis?
Wenst u uren te registreren in het systeem?

Voer het aantal medewerkers en gebruikers in

medewerker(s)
gebruiker(s)

Vragen over uw organisatie

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen?
Hoeveel magazijnen heeft u?
Werkt u multi-currency?
Opereert u internationaal?
Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?
ERP leveranciers zoeken...
systemen gevonden

Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend informatie over de 7 meest geschikte leveranciers

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen

  • Op basis van de door u ingevulde informatie gaat onze consultant vrijblijvend aan de slag
  • Onze consultant maakt een selectie uit de gevonden ERP leveranciers die het best passen bij uw onderneming
  • U ontvangt gratis een shortlist met informatie over de 7 meest geschikte leveranciers
  • Bij vragen of onduidelijkheden neemt hij mogelijk contact met u op
Bekijk longlist
Selectie opnieuw starten

Duurzame textiel industrie met ERP software

U hier lezen hoe bedrijven in de industrie processen duurzamer kunnen maken en hun imago kunnen verbeteren door middel van ERP-software. 

Lees verder

Duurzame SCM met ERP-software

Lees hier hoe u de duurzaamheid van uw supply chain waarborgt met een geschikte ERP-software.

Lees verder

Duurzaamheid als marketingstrategie

Hoe bedrijven duurzaamheid als unique selling point gebruiken en hoe ERP-software hen daarbij kan ondersteunen, leest u hier.

Lees verder